Вітаємо на кафедрі теорії та практики управління

факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського!

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  Науковий підхід. Ми розуміємо, що тобі необхідні не тільки знання, а й розуміння того як, коли і де їх можна застосувати. Ми виховуємо гармонійно розвинену особистість, яка здатна до критичного мислення, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін.
  Амбіційність та гнучкість. На кафедрі достатньо багато молодих, але вже досвідчених викладачів-дослідників. Ми слідкуємо за сучасними тенденціями в галузі та намагаємося одразу ж їх впровадити в освітній процес та наукову діяльність.
  Міжнародні зв’язки. Ми підтримуємо тісні зв’язки з міжнародними програмами та вважаємо, що наш студент має право здобути знання та навички також і за межами нашої держави. Це – КПІ! КПІ – це окремий світ, в якому кожен зможе знайти те, що йому цікаво!
  Більше про кафедру

 • Сучасні та необхідні навчальні дисципліни

  Викладачі кафедри теорії та практики управління постійно покращують свої навчальні курси. У нас викладаються такі навчальні дисципліни як “Теорія прийняття управлінських рішень”, “Моделювання та прогнозування процесів і систем”, “Кібернетика і системний аналіз”, “Соціологія”, “Основи інформаційної політики”, “Основи електронного урядування”, “Основи менеджменту та теорії організації”, “Технології та методи соціологічних досліджень”, “Бенчмаркінг в електронному урядуванні”, “Основи електронного бізнесу та інтернет-маркетинг”, “Регіональне управління та місцеве самоврядування”, “Управління неурядовими організаціями”, “Виборчі системи та електоральні технології”, а також багато інших.
  Навчальні дисципліни

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому. Бакалавр публічного управління та адміністрування – це професіонал універсального характеру, оскільки його знання придатні для використання як у сфері державного управління, так і у приватному секторі.

  Підготовка здійснюється за двома спеціалізаціями: “Адміністративний менеджмент” та “Електронне урядування”. Форми навчання: денна та заочна. Термін навчання: 4 роки.
  Бакалаврат

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  Кафедра теорії та практики управління готує магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Підготовка здійснюється за двома спеціалізаціями: “Адміністративний менеджмент” та “Електронне урядування”. Форми навчання: денна та заочна. Термін навчання: 2 роки.

  На кафедрі теорії та практики управління здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування. Форми навчання: денна, вечірня та заочна. Термін навчання: 4 роки.
  Магістратура Аспірантура (PhD)

 • Науковий потенціал

  Наукова робота кафедри спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами, які залучаються як до участі у конференціях та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної тематики.

  Науково-педагогічні працівники кафедри теорії і практики управління ведуть ґрунтовну роботу з власних наукових досліджень та активну участь у науковій роботі в рамках виконання двох ініціативних тем: “Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства” та “Вплив електронного урядування на суспільні трансформації”.
  Наукова діяльність

 • Міжнародна діяльність

  Важливою складовою діяльності кафедри є міжнародна діяльність, яка спрямована на: 1) залучення кращих студентів до навчання по програмі академічної мобільності, проведення досліджень або проходження стажування за кордоном в рамках міжнародної співпраці; 2) на проведення наукових заходів з міжнародною участю; 3) розвиток міжнародних зв’язків з науковцями різних країн світу; 4) розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти та науки; 5) на залучення до навчання іноземних громадян; 6) на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на міжнародних конференціях.

  Партнери кафедри теорії та практики управління: Masaryk University (Чехія) та Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Литва).
  International Office

 • Живи. Люби. КПІ.

  Не секрет, що студентські роки – незабутня та найщасливіша пора в житті кожної людини. Органом студентського самоврядування на факультеті соціології і права є Студентська рада, яка є представником інтересів та захисту прав студентів. Студентська рада ФСП організовує багато традиційних проектів, серед яких: «Містер ФСП», «Міс ФСП», «День народження ФСП» та ін.

  На території університету розташовано 20 гуртожитків, в яких проживають понад 13 тис. студентів. Усі гуртожитки компактно розташовані в кампусі університету, який примикає до паркової зони (Солом’янський район м. Києва). На території студентського містечка розташовані: студентська поліклініка, студентські їдальні, аптеки, магазини, кафе, дитячі та спортивні майданчики, а також відділення міліції та служби безпеки університету.
  Студентське життя

Новини кафедри

Більше новин

Наша кафедра у цифрах та досягненнях

Хочете отримати освіту за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування?