Вітаємо на кафедрі теорії та практики управління

факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського!

Кафедра теорії та практики управління організовує Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Новини кафедри

Більше новин

Наша місія

Підготовка управлінців нового типу, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, які володіють навичками розробки управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику, розробляти заходи для її реалізації та зможуть змінити Україну на краще!

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  Науковий підхід. Ми розуміємо, що тобі необхідні не тільки знання, а й розуміння того як, коли і де їх можна застосувати. Ми виховуємо гармонійно розвинену особистість, яка здатна до критичного мислення, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін.
  Амбіційність та гнучкість. На кафедрі достатньо багато молодих, але вже досвідчених викладачів-дослідників. Ми слідкуємо за сучасними тенденціями в галузі та намагаємося одразу ж їх впровадити в освітній процес та наукову діяльність.
  Міжнародні зв’язки. Ми підтримуємо тісні зв’язки з міжнародними програмами та вважаємо, що наш студент має право здобути знання та навички також і за межами нашої держави. Це – КПІ! КПІ – це окремий світ, в якому кожен зможе знайти те, що йому цікаво!
  Більше про кафедру

 • Сучасні та необхідні навчальні дисципліни

  Викладачі кафедри теорії та практики управління постійно покращують свої навчальні курси. У нас викладаються такі навчальні дисципліни як «Теорія прийняття управлінських рішень», «Організація та управління діяльністю адміністративних органів», «Соціологія», «Технології та методи соціологічних досліджень», «Виборчі системи та електоральні технології», «Державна служба», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Основи менеджменту та теорії організації», «Управління персоналом та тайм-менеджмент», «Управління неурядовими організаціями», «Публічні фінанси», «Основи електронного урядування», «Стандартизація, сертифікація та управління якістю», «PR-технології та комунікації в публічному управлінні», «Стратегічне управління», а також багато інших.
  Навчальні дисципліни

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому. Бакалавр публічного управління та адміністрування – це професіонал універсального характеру, оскільки його знання придатні для використання як у сфері державного управління, так і у приватному секторі.

  Підготовка здійснюється за двома освітніми програмами: “Адміністративний менеджмент” та “Електронне урядування”. Форми навчання: денна та заочна. Термін навчання: 4 роки.
  Бакалаврат

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  Кафедра теорії та практики управління готує магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Підготовка здійснюється за двома освітніми програмами: “Адміністративний менеджмент” та “Електронне урядування”. Форми навчання: денна та заочна. Термін навчання: 2 роки.

  На кафедрі теорії та практики управління здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування. Форми навчання: денна, вечірня та заочна. Термін навчання: 4 роки.
  Магістратура Аспірантура (PhD)

 • Науковий потенціал

  Наукова робота кафедри спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами, які залучаються як до участі у конференціях та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної тематики.

  Науково-педагогічні працівники кафедри теорії і практики управління ведуть ґрунтовну роботу з власних наукових досліджень та активну участь у науковій роботі в рамках виконання двох ініціативних тем: «Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства» та «Вплив електронного урядування на суспільні трансформації».
  Наукова діяльність

 • Міжнародна діяльність

  Важливою складовою діяльності кафедри є міжнародна діяльність, яка спрямована на: 1) залучення кращих студентів до навчання по програмі академічної мобільності, проведення досліджень або проходження стажування за кордоном в рамках міжнародної співпраці; 2) на проведення наукових заходів з міжнародною участю; 3) розвиток міжнародних зв’язків з науковцями різних країн світу; 4) розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти та науки; 5) на залучення до навчання іноземних громадян; 6) на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на міжнародних конференціях.

  Партнери кафедри теорії та практики управління: Masaryk University (Чехія) та Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Литва).
  International Office

Наша кафедра у цифрах та досягненнях

Адреса

НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”
03056, м. Київ,
проспект Перемоги, 37, корпус 7,
поверх 5, каб. 523

Контакти

Phone: +38 (044) 204 92 18
e-mail: ktpukpi@gmail.com

Графік роботи

Понеділок-п’ятниця
09:00-17:00
Обідня перерва
13:00-13:45