Аналіз вступної кампанії 2018 року (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом)

В умовах реформування системи державного управління в Україні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування набуває особливого значення. Отримання фахової освіти стає однією з необхідних умов для працевлаштування на керівних посадах в органах виконавчої влади, законодавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях тощо.

Аналіз вступної кампанії 2018 року стосовно вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування в Україні дає змогу виділити наступні основні характеристики та показники.

1. Розподіл конкурсних пропозицій

За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) у 2018 році набір вступників для підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування здійснюється у 81 закладі вищої освіти (далі – ЗВО), з яких на місцях державного замовлення можливо навчатися у 53 ЗВО: 52 ЗВО – відкриті пропозиції (рекомендація на місця
державного замовлення за широким конкурсом), 1 ЗВО – закрита пропозиція (фіксований обсяг місць державного замовлення) (рис. 1) [3].

Рис. 1

Найбільша кількість ЗВО, в яких здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, зосереджена у м. Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Проте, загальна кількість ЗВО та кількість ЗВО, для яких виділяються місця державного замовлення, не завжди однакова для тих чи інших областей, що можна простежити за наведеним графіком (рис. 2):

Рис. 2

2. Обсяг державного замовлення

Попри необхідність підготовки достатньої кількості фахівців за цією спеціальністю для забезпечення ефективної роботи органів
виконавчої влади на усіх рівнях, у 2018 році суперобсяг державного замовлення для бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування складав 90 місць, що становить 0,197% від загальної кількості 45763
місця [2].

З 90 спеціальностей та галузей знань, для яких виділено місця державного замовлення за широким конкурсом, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування знаходиться на 73 місці за показником суперобсягу.

3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО

Після аналізу конкурсної ситуації можна виділити кілька наборів сертифікатів ЗНО для вступу на освітній рівень бакалавра у 2018-му році:

1. Основний (для вступу на місця державного замовлення або місця за кошти фізичних або юридичних осіб): українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова;

2. Додатковий (для вступу виключно для місця за кошти фізичних або юридичних
осіб):

 • українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія;
 • українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика;
 • українська мова та література, історія України, математика або географія;
 • українська мова та література, історія України, біологія або географія;
 • українська мова та література, історія України, біологія або фізика.
4. Загальна кількість поданих заяв (по Україні)

У 2018 році для вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування було подано 10 121 заява (рис.3), з яких за основним набором сертифікатів ЗНО (українська мова та література, математика, іноземна мова або історія України) – 6 505 заяв (на відкриті пропозиції – 6434 заяви, на закриті пропозиції – 71 заяву).

Загальна кількість заяв, які було подано для навчання за державним замовленням – 4932 заяви (на відкриті пропозиції – 4878 заяв, на закриті пропозиції – 54 заяви) [3].

Рис. 3

5. Загальна кількість поданих заяв (за ЗВО)

Якщо розглядати кількість поданих заяв за основним набором сертифікатів ЗНО на денну форму навчання, то можна зазначити, що ЗВО в Топ-10 знаходяться в наступних регіонах України: 4 – м. Київ, 2 – Львівська область, 2 – Харківська область, 2 – Дніпропетровська область [3] (рис. 4).

Рис. 4

6. Загальна кількість зарахованих

Лідерами за кількістю зарахованих на денну форму навчання за підсумками вступної кампанії 2018 року по Україні є КНТЕУ (м.
Київ), Університет митної справи та фінансів (Дніпропетровська область) та КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ). Дані вказані щодо зарахування вступників за основним набором сертифікатів ЗНО [3] (рис. 5).

Рис. 5

7. Конкурсний бал зарахованих

Топ-10 ЗВО за показником середнього конкурсного балу усіх зарахованих на перший курс серед тих, хто вступав за основним набором сертифікатів ЗНО, дещо відрізняється від ЗВО, вказаних у попередньому переліку. Лідером за даним показником є КПІ ім. Ігоря Сікорського із показником 165,733 бала [3], що суттєво відрізняється від показників інших ЗВО (рис. 6):

Рис. 6

8. Зарахування на місця за державним замовленням

Загальна кількість рекомендованих за широким конкурсом на місця державного замовлення в Україні у 2018 році становить 88 вступників [4;5]. Після закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення можна стверджувати, КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер за кількістю рекомендованих на місця державного замовлення та єдиний в Україні ЗВО за 100% показником зарахованих на місця державного замовлення на денну форму навчання [3; 4] (рис. 7).

Рис. 7

Розподіл зарахованих на перший курс на денну форму навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування поданий на діаграмі (рис. 8):

Рис. 8

9. Місце спеціальності у переліку пріоритетних спеціальностей

Згідно з Додатком 2 до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році», спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування не було включено до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка [1].

Варто зазначити, що включення спеціальності до цього переліку могло б підкреслити її пріоритетність, важливість підготовки фахівців для майбутнього реформування системи державного управління, а також збільшити кількість вступників. Ймовірність збільшення кількості вступників на зазначену спеціальність достатньо висока, адже за умови включення до цього переліку збільшується обсяг державного замовлення, стає можливим отримання додаткових балів за підготовчі курси, а також встановлюється галузевий коефіцієнт за визначеними пріоритетами.

Висновки

Отже, за ключовими показниками вступної кампанії 2018 року щодо вступу на перший курс на денну форму навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування можна зазначити:

 1. Частка відкритих пропозицій на місця державного замовлення за широким конкурсом становить 64,20%.
 2. Найбільша кількість ЗВО зосереджена у м. Києві, а найбільша кількість ЗВО, у яких можна навчатися за державним замовленням – у Харківській області.
 3. Найбільше заяв було подано у м. Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.
 4. КПІ ім. Ігоря Сікорського входить до лідерів по Україні за показниками кількості поданих заяв (№2), кількістю зарахованих за основним набором сертифікатів ЗНО (№3), а також за середнім конкурсним балом зарахованих (№1).
 5. КПІ ім. Ігоря Сікорського – єдиний ЗВО в Україні, в якому зараховані 100% рекомендованих на місця державного замовлення та лідер за часткою зарахованих на місця державного замовлення (12,5%).
Список використаних джерел:
 1. Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/vstup-2018/veliky-umovi/4-dodatok-2.pdf (дата звернення: 27.04.2019).
 2. Кількість місць державного замовлення для проведення широкого конкурсу (бакалавр). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2018/dergavnezamovlenna/komisia/MNO-795/15-shirokiy-konkurs.pdf (дата звернення: 27.04.2019).
 3. Конкурсні пропозиції. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua/offers/ (дата звернення: 27.04.2019).
 4. Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями (спеціалізація ми) і закладами освіти. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.
  ua/statistics/konkurs-universities/ (дата звернення: 29.04.2019).
 5. Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями (спеціалізація ми) і органами управління. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/ (дата звернення: 29.04.2019).
Джерело

Балашов Д.В. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування: результати вступної кампанії 2018 року в Україні (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом). Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 травня 2019 р. Київ, 2019. С. 41-47. URL: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zbirnyk_2.pdf

Важливо

При використанні графічних матеріалів або тексту – посилання на джерело обов’язкове.