Аналіз вступної кампанії 2018 року (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом). Частина 2

Нині в Україні спостерігається підвищений рівень зацікавленості до освіти, яка дозволяє працювати в органах державної влади. В умовах проведення реформ запит на підготовку фахівців, які здатні аналізувати державну політику, розробляти заходи для її реалізації та приймати управлінські рішення у сфері державного управління, буде зростати з кожним роком. Факультет соціології і права (далі – ФСП) надає можливість отримати освіту за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, яка дозволяє оволодіти компетентностями для майбутнього працевлаштування на керівних посадах в органах виконавчої влади, законодавчої влади, державних підприємствах, установах та організаціях тощо.

За основними показниками вступної кампанії 2018-го року факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться у Топ-10 в Україні за результатами вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за широким конкурсом.

Аналіз здійснювався на основі вступу за основним набором сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (далі – сертифікати ЗНО), який складається з української мови та літератури, математики та іноземної мови або історії України. Це пояснюється тим, що на місця державного замовлення можливо було вступити виключно за цим переліком сертифікатів ЗНО відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році».

Загальна кількість поданих заяв: №2 в Україні

Для вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на денну форму навчання до ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського було подано 349 заяв. Проте, 10 заяв було скасовано вступником, тому кількість зареєстрованих для участі у конкурсному відборі – 339 заяв, з яких 8-ми заявам поставлено статус «Відмова» через недостатню кількість мінімальних балів, а 6 заяв були скасовані вступниками із втратою пріоритету. Таким чином, статус «Допущено» отримали 325 заяв [1].

Важливим є те, що серед допущених до конкурсного відбору заяв 35,69% вступників вказали високі перший, другий та третій пріоритети, що вказує на прихильність до вступу саме на ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загальна кількість вступників, які вказали високі пріоритети з першого по третій – 116 осіб [1].

Найвищий пріоритет вказали 14,8% вступників, що еквівалентно 48 особам. Частка вступників, які вказали найнижчі пріоритети (шостий та сьомий) становить 16,31%, що у 1,56 рази менше, ніж частка вступників із двома найвищими пріоритетами.

Основна кількість поданих заяв знаходиться у діапазоні між 155 до 174 балів. Середній бал заяв, які було допущено до конкурсного відбору, становить 160,600 балів, максимальне значення – 192,800 балів, мінімальне значення – 116,800 балів [1]. У найвищому діапазоні від 190,000 до 200,000 балів було подано 11 заяв (3,38%), у діапазоні від 180,000 до 189,999 балів – 53 заяви (16,31%), у діапазоні від 170,000 до 179,999 балів – 51 заява (15,69). Таким чином, частка заяв у найвищому сегменті конкурсного балу (170-200 балів) складає понад третину від загальної кількості поданих заяв – 35,38%.

Заяви для вступу на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського було подано з 24 областей та м. Києва. Найбільша кількість заяв була подана з м. Києва, Київської, Черкаської, Дніпропетровської та Житомирської областей. Найменша кількість заяв була подана з областей західного, східного та південних регіонів України.

Найбільша кількість поданих заяв зосереджена в областях, які межують з Києвом та знаходяться у центральному регіоні України. Це пов’язано з тим, що останніми роками простежується тенденція вступу до закладів вищої освіти (далі – ЗВО), які знаходяться в області проживання вступників або недалеко з нею.

Кількість зарахованих на місця за державним замовленням: №1 в Україні

На ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського на місця державного замовлення було зараховано найбільше вступників від загальної кількості рекомендованих за широким конкурсом в Україні – 12,5%.

ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського є єдиним ЗВО в Україні, в якому було зараховано 100% рекомендованих на місця державного замовлення [2;3]. Однією з причин, які обумовили абсолютний показник за цим параметром, є дуже високі пріоритети від вступників: з 11 місць державного замовлення у десятьох вступників вказано перший пріоритет, у одного – другий.

Середній бал зарахованих на перший курс: №1 в Україні

За загальною кількістю зарахованих на денну форму навчання на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться на третьому місці в Україні, що також є вагомим результатом.

Середній конкурсний бал зарахованих на навчання вступників складає 165,733 балів [1], що дозволяє припустити високий рівень підготовки вступників та за цим показником стати лідером в Україні у 2018-му році.

Середній бал зарахованих на місця державного замовлення – 187,966 балів (без урахування одного вступника на бюджетне місце за квотою) [1]. Цей показник входить у Топ-5 в Україні разом із ЛНУ ім. Івана Франка, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Університетом митної справи та фінансів та КНТЕУ.

Проте, важливим фактором для цього показника є кількість зарахованих на місця за державним замовленням, яка у ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського більша в 1,5-5,5 рази.

Окрім вищезгаданих показників вступної кампанії, які дозволяють стверджувати, що ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер за набором бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (або входить у групу лідерів за окремими показниками), доцільно закцентувати увагу на виборі високих пріоритетів серед зарахованих на навчання вступників, що свідчить про їх зацікавленість у навчанні саме на ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського [1].

Загалом, враховуючи поточну ситуацію на ринку освітніх послуг стосовно вартості навчання, в умовах якої спостерігається відчутна різниця у вартості навчання між різними ЗВО, показник у 17 зарахованих вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб можна розцінювати як помірно високий. Як можна побачити на діаграмі «Розподіл заяв зарахованих вступників», 21,43% (6 вступників) поставили відмітку «участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб» та подали оригінали документів. Враховуючи вартість навчання вище середнього рівня по Україні, це також вказує на прагнення навчатися саме на факультеті соціології і права.

Важливим є той факт, що за умови вартості навчання у 29 700 грн./рік, ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського входить у Топ-10 в Україні (якщо враховувати основний набір сертифікатів ЗНО) та у Топ-20 в Україні (якщо враховувати усі можливі набори сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, яких всього налічується шість: 1 основний та 5 додаткових) за показником кількості зарахованих на контракт, поруч із ЗВО, вартість навчання у яких коливається переважно від 8 500 грн./рік до 18 490 грн./рік.

Висновки

Отже, за результатами вступної кампанії 2018 року можна стверджувати, що ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського є лідером в Україні за показником рекомендації та зарахування на місця за державним замовленням на освітній рівень бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, а також посідає провідне місце серед ЗВО в Україні за іншими показниками, серед яких високий рівень результатів ЗНО у вступників, вагомий відсоток високих пріоритетів тощо.

Список використаних джерел:
  1. Конкурсна пропозиція «Бакалавр зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua/offer/442877/ (дата звернення: 29.04.2019).
  2. Конкурсні пропозиції. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua/offers/ (дата звернення: 27.04.2019).
  3. Показники адресного розміщення державного замовлення за спеціальностями (спеціалізація ми) і закладами освіти. Єдина державна електронна база з питань освіти. Інформаційна система «Вступна кампанія 2018». URL: https://vstup2018.edbo.gov.ua/statistics/konkurs-universities/ (дата звернення: 29.04.2019).
Джерело

Балашов Д.В. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування: результати вступної кампанії 2018 року в Україні (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом). Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 травня 2019 р. Київ, 2019. С. 60-64. URL: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zbirnyk_2.pdf

Важливо

При використанні графічних матеріалів або тексту – посилання на джерело обов’язкове.