Конференція «Глушковські читання»

Глушков В. М.

Глушков В. М.

Повна назва конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»

Періодичність

Один раз на рік

Наступна конференція

2020 рік

Загальна інформація

конференція проводиться на базі кафедри філософії факультету соціології і права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри теорії та практики управління беруть активну участь в даній конференції.