Конференція з соціології

Повна назва конференції

Міжнародна науково-практична конференція з соціології

Періодичність

Два рази на рік (щосеместрово)

Наступна конференція

2020 рік

Загальна інформація

Представники кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» керують секціями, пов’язаними з проблемами публічного управління та адміністрування в соціологічному контексті.