Дисертації PhD

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 281 Публічного управління та адміністрування
1. Балашов Дмитро Валерійович

«Брендинг міста в системі забезпечення його сталого розвитку: державно-управлінський аспект»

2. Богдан Петро Анатолійович

«Застосування ідей академіка В.М. Глушкова при реформуванні публічного управління в Україні»

3. Гольцова Ірина Борисівна

«Розвиток публічного управління в сфері вищої освіти за допомогою адміністративних технологій»

4. Гришко Альона Сергіївна

«Удосконалення механізмів формування кадрового потенціалу державної служби в Україна»

5. Луцук Людмила Олегівна

«Соціальні механізми впровадження електронного парламенту в Україні»

6. Маулік Сергій Сергійович

«Соціальні інновації як фактор модернізації суспільства у контексті забезпечення його сталого розвитку»

7. Мельник Богдана Богданівна

«Використання інструментарію експертних технологій в публічному управлінні»

8. Семенова Катерина Олексіївна

«Управління інформаційним середовищем в умовах запровадження електронного урядування»

9. Федорова Ніна Олегівна

«Державне регулювання розвитку non-life страхування в умовах євроінтеграції»

10. Шешетова Ольга Сергіївна 

«Формування соціальної відповідальності державних службовців у контексті забезпечення сталого розвитку України»