Іваницька Ольга Михайлівна

В.о. завідувача кафедри, доктор наук з державного управління, професор

Посада

Професор

Вчене звання

Професор (2012 р.)

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління (2006 р.)
Тема дисертації: «Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні»

Освіта

Вища освіта 1

1974-1979 рр.
Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (м. Київ)
Економічний факультет
Спеціальність «Економічна кібернетика»

Магістратура (вища освіта 2)

1993-1994 рр.
Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті міністрів України (м. Київ)
Факультет державного управління економікою
Спеціальність «Державне управління»

Аспірантура

1984-1988 рр.
Український інститут сільського господарства ім. А. Д. Шліхтера (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність 08.00.03 «Економіка галузей народного господарства (сільське господарство)»
Захист дисертації на тему: «Удосконалення госпрозрахункових відносин сільськогосподарських та інженерно-технічних ланок РАПО» (1991 р.)

Докторантура

2000-2003 рр.
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність 25.00.02 «Економіка галузей народного господарства (сільське господарство)»
Захист дисертації на тему: «Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні» (2006 р.)

Дисципліни

Бакалаврат
Нормативні освітні компоненти

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Магістратура

Стратегічне управління.
Публічні фінанси.

Аспірантура

Фінанси та бюджетування в державному секторі.

Сфера наукових інтересів

 1. Фінанси.
 2. Державні фінанси.
 3. Маркетинг.

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

 1. Велика Британія.
 2. США.
 3. Словаччина та ін.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • представництво Світового банку в Україні (участь в організації «круглих» столів).
 • робота в системі Міністерства фінансів України.
 • діяльність наукового співробітника.
 • участь у виконанні проектів Європейської Комісії.
 • робота в маркетинговому підрозділі Уманського вітамінного заводу (ПАТ «Вітаміни»),
  на засадах сумісництва (2004)
 • член експертної комісії МОН України
 • член спеціалізованих вчених рад

Нагороди

 1. Подяка Міського Голови
 2. Почесна Грамота Міського голови

Деякі публікації

2017 рік
 1. Іваницька О. Державний маркетинг як продукт взаємодії маркетингу та публічного управління / О.Іваницька //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky – Кошице, Словакія – ISSN 1338-9432. – 2017. – Volume – №5А. – Р. 64-66.
 2. Іваницька О.М. Державний маркетинг: витоки / О.М.Іваницька, О.В.Іваницький // Стратегія розвитку України. – 2017. – №2. – С. 25-28.
 3. Ivanytska О.M. Socio-communicative aspects of state public marketing in the conditions of the model of the new state administration / O.M.Ivanytska, T.D.Polska // Public Management (Публічне урядування). — 2017. — №2 (7). — May. — Pp. 132-141.
2016 рік
 1. Розвиток фінансів державного сектору економіки України / В. П. Кудряшов, О. М. Іваницька, Р. Л. Балакін та ін. ; за ред. О. М. Іваницької, В. П. Кудряшова. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2016. – 239 с. (електронне видання) (ISBN 978-617-7509-01-0; Ум. друк. арк. 19,5).
 2. Іваницька О.М. Державний маркетинг: складні кроки становлення в Україні /О.М.Іваницька // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovation of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovation in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Euro integration. Current Issues of Legal Science and Practice.- Chernihiv: CNUT, 2016. – 382 p. – P.142-144.
2015 рік
 1. Іваницька О.М. Європейські принципи управління фінансами державних корпорацій/ О.М.Іваницька //Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. (24 квітня 2015 року) – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – 326 с. — С.47-49.
 2. Іваницька О.М. Роль СОТ в регулюванні світової торгівлі товарами та послугами // Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / С.В.Сіденко, О.М.Іваницька, О.В.Кузнєцов [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф.С.В.Сіденко. — К. : НАУ, 2015. — 468 с.
 3. Іваницька О. Соціальна відповідальність корпорацій і нефінансова звітність: врахування стандартів GRI в Україні / О.М.Иваницька, К.Ю.Цицик //Світовий досвід теорії та практики публічного управління [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління/ за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. –232 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9).— С. 73-86.
2013 рік
 1. Іваницька О.М. Вплив траншів МВФ на економіку України / О.М. Іваницька, Г.Ю.Невгад, І.М. Балкова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.14.
 2. Іваницька О.М. Діяльнісь небанківських кредитно-фінансових установ в Україні / О.М. Іваницька, М.В. Гуц // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.28.
 3. Іваницька О.М. Заощадження населення як джерело розвитку інноваційної діяльності на мікрорівні / О.М. Іваницька, В.Г. Борсук, В.В. Яковенко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.18.
 4. Іваницька О.М. Фінансові обмеження розвитку малого підприємництва в Україні/ О.М. Іваницька, Л.О. Паламарчук, Ю.Е. Шваюк // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.22.
2012 рік
 1. Іваницька О.М. Блоки країн «економічного зростання» та їх чинники росту / О.М. Іваницька // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів — Переяслав-Хмельницький, 2012. — вип.. 18/3. — С. 406-409.
 2. Іваницька О.М. Про Концепцію удосконалення функціонування біржової торгівлі цінними паперами // Наукові праці НДФІ. — 2012. — №1 – С.86-94.
 3. Іваницька О.М. та ін. Фінансовий сектор України в системі забезпечення інноваційного економічного зростання  // Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3-х т. / За заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ «Академія фінансового управління». — К., 2012. — Т.1. — 894 с. — С.317-418.
 4. Іваницька О.М. Формування мереж соціального бізнесу/ О.М.Іваницька, І.П.Лопушинський. // Аналітика та влада. — 2012. — №3.— С.88-95.
 5. Иваницкая О.М. Проблемы субъектов внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере Украины /О.М.Иваницкая, В.В. Тихонович // Проблемы эффективного управления государством: Материалы межд.науч.конф. — Тбилиси, 2012. — С.91-93.