Мельниченко Анатолій Анатолійович

Кандидат філософських наук, доцент

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент (2008 р.)

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2006 р.)
Тема дисертації: «Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму»

Освіта

Вища освіта

1996-2002 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2002-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Філософія освіти»
Захист дисертації на тему: «Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму» (2006 р.)

Дисципліни

Бакалаврат
Нормативні освітні компоненти

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Магістратура

Основи наукових досліджень та системне мислення.

Сфера наукових інтересів

 1. Управління в сфері освіти і науки
 2. Сталий розвиток суспільства
 3. Філософія освіти
 4. Соціальна інженерія
 5. Методи і технології соціологічних досліджень
ORCID: 0000-0002-3474-8477
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Стажування за програмою «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (жовтень-грудень 2017 року)
 2. Курси підвищення кваліфікації в Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку за програмою «Системи управління базами геоданих для інфраструктури просторових даних» (січень-квітень 2015 року)
 3. Стажування в США за проектом “Academic Integrity in Scientific Research” (лютий 2015 року)
 4. Стажування в США за програмою «Зміцнення університетів за допомогою інституційних зв’язків» (листопад-грудень 2010 року)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

2002 – 2013 рр.
Директор Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс»

2018 – 2020 рр.
Член Науково-консультативної ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Член керівних органів громадської організації «Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток»».

 • член Науково-консультативної ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб (з 2018 року до цього часу)
 • голова Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти МОН України (з 2016 року до цього часу)
 • голова комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з підготовки проектів стандартів вищої освіти в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (з січня 2016 року до цього часу)
 • секретар Комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з питань етики та академічної чесності (з 2015 року до цього часу)
 • член Комісії КПІ імені Ігоря Сікорського з дотримання законності та боротьби з корупцією (з 2011 року до цього часу)
 • секретар Експертно-правової комісії КПІ імені Ігоря Сікорського (з 2006 року до цього часу)

Нагороди та досягнення

 1. Грамота Національної академії правових наук України (2016 р.)
 2. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)
 3. Відзнака Національної академії наук України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» (2006 р.)
 4. Переможець щорічного конкурсу «Молодий-викладач дослідник НТУУ «КПІ»» (з 2006 по 2013 рр.)
 5. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (з 2004 по 2005 р.)

Деякі публікації

2020 рік
 1. Котляревський Я. В., Мельниченко А. А., Іваницька О. М., Семнюк Е. П., Князев С. І., Мельников О. В. Нова економіка: еволюція форм та методології досліджень // Наука та інновації, 2020. – №1. – С. 16-32.
2019 рік
 1. Melnychenko. A, Akimova. O. (2019). Development of competences of public management and administration specialists: implementation of foreign experience in Ukraine // Advanced Education, 2019. – Issue. 13. – pp. 89-96.
2015 рік
 1. Мельниченко А. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014 / А.Мельниченко, П.Кутуєв, О.Якубін, А.Багінський // Філософська думка. – 2015. – №1. – С.116-118.
 2. Мельниченко А.А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом / А.А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С.19-27.
 3. Мельниченко А.А. Основні проблеми здійснення наукового управління суспільством / А.А. Мельниченко // Проблеми теорії та практики управління. Збірник наукових праць. – Випуск 1. – 2015. – К. : НТУУ «КПІ».
 4. Мельниченко А.А. Теоретичні засади сучасної філософії управління / А.А. Мельниченко // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 1. – 2015. – С. 57.
2014 рік
 1. Мельниченко А.А. Сучасні проблеми функціонування системи державного управління /А.А.Мельниченко // Збірник матеріалів  IV  Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави». –  К. : НТУУ «КПІ», 2014.  – С.11-13.
 2. Мельниченко А.А.  До питання про вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю / А. Мельниченко, А. Киричок // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4(20) – С.142-146.
 3. Мельниченко А.А. До питання про нову якість управління соціальними системами / А.А.Мельниченко // Матеріали Міжнародної конференції  «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014». – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С.11-12
 4. Мельниченко А.А. Перспективи формування нової філософії управління в сучасних умовах / А.А.Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ»: філософія, психологія, педагогіка. –  №2. – 2014.
 5. Мельниченко А.А. Розвиток соціальної роботи як показник зрілості держави / А.А.Мельниченко // Матеріали VIII Міжнародної  науково практичної  конференції “Соціальна робота: теорія, історія, інноватика”, 15-16 травня 2014. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.  – С.33-35.
 6. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А.Мельниченко,  О.А.Акімова // Вісник НТУУ «КПІ»: соціологія, політологія, право. –  №2  – 2014.
 7. Мельниченко А.А., Киричок А.П. До питання вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю / А. А. Мельниченко, А. П. Киричок // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – № 4 (20). – 2014. – С.142.
 8. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А. Мельниченко,  О.А. Акімова // Вісник НТУУ «КПІ». Соціологія. Політологія. Право, 2014. –  №2.
2013 рік
 1. Мельниченко А.А. Соціальна відповідальність як імператив управління у сфері вищої освіти / А. А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 19-20
 2. Мельниченко А.А., Киричок А.П. Грошова культура населення в контексті дослідження соціальних комунікацій / А.А. Мельниченко, А.П. Киричок // Вісник книжкової палати. – № 13. – 2013. – С.42-43.
2012 рік
 1. Мельниченко А.А.  Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект / А.А. Мельниченко, М.М.Тютюнникова // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – №1. – 2012. – С.44.
 2. Мельниченко А.А. Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу / А. А. Мельниченко, А. П. Киричок // Технологія і техніка друкартсва. – 2012. – Вип. 3. – С. 166–173.
 3. Мельниченко А.А. Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем / А.А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 1. – С. 73-78.
2011 рік
 1. Мельниченко А.А. Управління у вимірах гуманізму / А.А. Мельниченко // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 2. – 2011. – С.81.
 2. Мельниченко А.А., Лазарєва С. В. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 3. – 2011 – С.49.
2010 рік
 1. Мельниченко А.А. Антикризове державне управління в контексті подолання проблеми бідності: соціологічний підхід / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко, А.І. Бондаренко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2010. – № 4(8). – С. 67-74.
2009 рік
 1. Мельниченко А.А. Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком / А.М. Іщенко, О.А. Касаткіна, А.А. Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, 2009. – №4. – С. 75-83.
 2. Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології:[монографія] / А.А. Мельниченко, А.М. Іщенко, О.А. Касаткіна, С.В. Мельниченко; Нац. тех. ун-т … АА Мельниченко. – К.: Освіта України, 2009. – 188 с.
2008 рік
 1. Мельниченко А. А. Проблема співвідношення соціальної інженерії та соціального управління: філософська рефлексія / А. А. Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2008. – № 1(22). – С. 40–43.
 2. Мельниченко А.А. Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Статистичний аналіз соціологічних даних з використанням спеціалізованого програмного забезпечення : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 3 курсу факультету соціології / А.А. Мельниченко, А.М. Кучма. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 60 с.
2006 рік
 1. Мельниченко А.А. Спроба філософської рефлексії проблеми виховання крізь призму методології перетворених форм / А.А. Мельниченко // Вісник НАУ: Філософія, культура. – 2006. – №1(3). – С.80-85.
2005 рік
 1. Мельниченко А.А. Введення болонських змін в українській освіті як шлях подолання імітації навчального процесу: соціально-філософська рефлексія // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2005. – №3. – С.37- 41.
 2. Мельниченко А.А. Економічний розвиток України як об’єкт філософського аналізу // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2005. – №2. – С. 39-44.
 3. Мельниченко А.А. Креатосфера як альтернатива масової культури // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 року, м. Київ) – К. : ІВЦ “Видавництво “Екмо”, 2005. – С. 180-183.
 4. Мельниченко А.А. Проблеми підвищення якості технічної освіти в контексті Болонського процесу: соціологічний вимір // Тези до доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу” (26-27 травня 2005 р.) – К.: “Політехніка”. – С. 127-128.
 5. Мельниченко А.А. Соціальне маніпулювання як антигуманне управління / А.А. Мельниченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” 29-30 листопада 2005 р. – К., 2005. – С. 68-69.
 6. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві // Український соціум. – 2005. – №1. – С.31-43.
 7. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Якість освіти в НТУУ “КПІ” та сучасний ринок праці очима студентів-старшокурсників: результати соціологічного дослідження. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 84 с.
2004 рік
 1. Мельниченко А.А. К. Маркс о превращенных формах духовности, практики, бытия // Научное наследие К.Маркса и современные социальные процессы. Материалы международной научной конференции (Киев, 5-6 мая 2004 г.) – Киев: “ЭКМО”, 2004. – С.155-160.
 2. Мельниченко А.А. Історичні та теоретичні аспекти дослідження феномена перетвореної форми у вітчизняній філософській думці // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. – №2. – С.25-34.
 3. Мельниченко А.А. Соціальна природа та історизм відчуження / А.А. Мельниченко // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: Тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції (20-21 травня 2004р.) – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – С. 11-14.
 4. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Використання соціальних досліджень у профілактиці СНІДу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – №1(6), 2004. – С. 80-86.
2003 рік
 1. Мельниченко А.А.  Креативний потенціал “перетвореної форми” в контексті маніпулювання суспільною свідомістю // Творчість врятує світ: Матеріали 7-ї Міжнародної науково–практичної конференції (22-23 травня 2003р. м. Київ) – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – С. 64-65.
 2. Мельниченко А.А. Маніпулювання суспільною свідомістю в системі віртуального інформаційного середовища як перетвореної форми об’єктивної реальності // Зб. матер. ІІ Міжнародної науково–практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. Частина 1. – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2003. – С. 65-67.
2002 рік
 1. Мельниченко А.А. Проблема становления личности в творчестве Э.В. Ильенкова. // Ильенковские чтения. Материалы 2-ой и 3-ей Международных научных конференций. Часть 1. – М.: Российский Государственный Институт Интеллектуальной Собственности, 2002. – С. 177-180.
2001 рік
 1. Мельниченко А.А. До питання про функціональну варіативність засобів масової інформації в державному управлінні (логіко-маніпулятивний аспект) // Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції “Сучасні проблеми управління” – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 284-285.
 2. Мельниченко А.А. Психологічні аспекти творчої діяльності // Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість свободи як свобода творчості”. – К.,2001. – С. 79-80.
 3. Мельниченко А.А. Участь засобів масової інформації у вирішенні проблем соціальної допомоги / А.А. Мельниченко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю “Розвиток соціальної роботи в Україні та за кордоном” – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 77-79.
2000 рік
 1. Мельниченко А.А. Ступени становления человека как индивидуальности и личности / А.А. Мельниченко // Збірник наукових студентських робіт (матеріали 1-х /1998 р./ та 2-х /1999 р./ студентських “Днів науки”). Випуск 1. – К.,2000. – С.7-10.
Google Scholar