Цимбаленко Яна Юріївна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент (2015 р.)

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління (2011 р.)
Тема дисертації: «Державне регулювання доходів місцевих бюджетів і Україні»

Освіта

Вища освіта

2000-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет права
Спеціальність «Юрист-правознавець»

Аспірантура

2007-2011 рр.
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Факультет державного управління
Спеціальність «Механізми державного управління»
Захист дисертації на тему: «Державне регулювання доходів місцевих бюджетів і Україні» (2011 р.)

Дисципліни

Бакалаврат
Нормативні освітні компоненти

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Сфера наукових інтересів

Державне управління

ORCID: 0000-0003-0442-7549
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Управління міжнародними проектами» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921000610-16) (23.04.2016 – 15.04.2016)
 2. Курси підвищення кваліфікації «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності» (ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», свідоцтво ПК 21547613/000079-18) (08.11.2017 – 26.01.2018)
 3. Курси підвищення кваліфікації «Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних» («Світовий центр даних», свідоцтво ІПО №0531) (15.09.2015 – 15.12.2015)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

2011–2019 рр.
Керуючий справами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 • Експертно-кваліфікаційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Експертно-правова комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Комісія з питань дотримання законності та запобіганню корупції КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків вченого (відповідального) секретаря)
 • Комісія з питань захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Комісія з питань студентського харчування КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Орендна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Комісія з реалізації положень Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки» (виконання обов’язків вченого (відповідального) секретаря)
 • Іміджева комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків вченого (відповідального) секретаря)
 • Оздоровча комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена ради)
 • Академічна чесність у КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Адміністративна рада КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Інвестиційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена комісії)
 • Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського (виконання обов’язків члена ради)
 • Комісія з питань відряджень працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордон

Навчально-методичні праці

Деякі публікації

 2018 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Про перелік встурних випробувань для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра / В. М. Можаровський, Т. М. Можаровська, Я. Ю. Цимбаленко, К. В. Цинський // Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи, 13 квітня 2018 року, м. Київ.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Про особливості конкурсного відбору на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2018 році / В. М. Можаровський, Т. М. Можаровська, Я. Ю. Цимбаленко, К. В. Цинський // Збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи, 13 квітня 2018 року, м. Київ.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Публічне управління у вищий освіті / І. Б. Гольцова, Я. Ю. Цимбаленко // «Публічне управління і адміністрування в Україні». Журнал 3, 2018.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Сучасний стан податкових надходжень в розрізі ВВП країн ЄС та України / К. Д. Горобей, Я. Ю. Цимбаленко // Вісник КНУТД. Проблеми розвитку економіки, 2018. – №1 (119).
 5. Цимбаленко Я. Ю. Проблема забезпечення належного рівня самостійності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування / Я. Ю. Цимбаленко // Соціально-гуманітарний вісник, зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. – 72 с. III науково-практичної конференції «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 11 липня 2018 р., м. Харків.
 6. Цимбаленко Я.Ю. Теоретико-категорійний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні / Я.Ю. Цимбаленко, О.В. Альциванович / Аспекти публічного правління. Том 6. – № 9. – 2018.
 7. Цимбаленко Я.Ю. Міжнародний та європейський досвід уникнення корупційних ри¬зиків під час здійснення публічних закупівель / О.В.Альциванович, Я.Ю. Цимбаленко // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6. – № 10. – С. 62-73.; DOI – https://dx.doi.org/DOI: 10.15421/151866.
2017 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Особливості сучасного ринку освітніх послуг / Я. Ю. Цимбаленко // ХIV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність. (м. Київ, 4–6 квітня 2017 р.) Частина І Київ.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Моделювання бізнес-процесів підготовки документів на зарахування працівників до університету / В. Д. Гарматін, А. В. Максимюк, Я. Ю. Цимбаленко // Міжнародна науково-практична конференція «Практичне значення сучасних наукових досліджень 2017», 13-20 червня 2017 року, Одеса.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Автоматизація модулів «відрядження» та «стажування» в ПТК «ОК ВНЗ» / В. Д. Гарматін, А. В. Максимюк, Я. Ю. Цимбаленко // Міжнародна науково-практична конференція «Практичне значення сучасних наукових досліджень 2017», 13-20 червня 2017 року, Одеса.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Роль управлінських процесів у роботі вищих навчальних закладів / Я. Ю. Цимбаленко // Дні науки філософського факультету – 2017 Міжнародна наукова конференція (25-26 квітня 2017 року) матеріали доповідей та виступів.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Специфіка адміністративних процесів у державному управлінні: на прикладі ВНЗ / Я. Ю. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Державне управління, 2017. – №1(8). – С. 66-70.
 6. Цимбаленко Я. Ю. Правова інтероперабельність як складова єдиного цифрового ринку ЄС в Україні / Я. Ю. Цимбаленко // ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку», 23.-24.11.2017 Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2016 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Державна неспроможність у вимірах сталого розвитку / Я. Ю. Цимбаленко // ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» 25.03.2016 р.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / І. І. Гагаріна, Я. Ю. Цимбаленко // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» 18-21.01.2016 р. Київ.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні / С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – К. : ВПІ ВПК «Політехніка», 2016. – № 13.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Пропаганда здорового способу життя серед студентства / І. В. Мальцева, Я. Ю. Цимбаленко // ХІV Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття, 8 грудня 2016 року, Кіровоград.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Актуальні питання соціальної інженерії як фактор сталого розвитку суспільства з урахуванням польської наукової думки / Я. Ю. Цимбаленко // Публічне управління та адміністрування, 2015. – №1. – С. 100-104.
2015 рік
 1. Войтко С.В., Цимбаленко Я. Ю. Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку [Електронний ресурс] / С.В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Ефективна економіка. – 2015. – № 1.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки / Я. Ю. Цимбаленко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 22-25.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні» / Я. Ю. Цимбаленко // ХІІ Всеукр.наук.конф.студ., молод.вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 30.04.2015 м. Київ.
 4. Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управління державними закупівлями» // Електронний ресурс НТУУ «КПІ».
 5. Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Податкова система» // Електронний ресурс НТУУ «КПІ».
2014 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Державне управління в сфері вищої освіти з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» як складова частина економічної системи суспільства [Електронний ресурс] / Я. Ю. Цимбаленко // «Ефективна економіка». – 2014. – № 9.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Вдосконалення законодавства України в сфері державних закупівель як чинник розвитку української економіки [Електронний ресурс] / Я. Ю. Цимбаленко // «Державне управління удосконалення та розвиток». – 2014. – № 8.
 3. Гараніна І. І., Цимбаленко Я. Ю. Медіа аудит: тенденції та перспективи розвитку на вітчизняному ринку рекламних послуг [Електронний ресурс] / І. І. Гараніна, Я. Ю. Цимбаленко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.
 4. Цимбаленко Я. Ю. Керівні принципи державних закупівель в Україні в порівнянні з країнами-членами ЄС / Я. Ю. Цимбаленко // Міжнар.наук.-прак.конф. «Актуальні питання світової і національної економіки в умовах глобалізації». м. Одеса 21 – 22 листопада 2014 року. Центр економічних досліджень, с 110-112.
 5. Цимбаленко Я. Ю. Досвід впровадження електронного документообігу в НТУУ “КПІ” / Я. Ю. Цимбаленко // Всеукр.наук.-прак.конф. «В.М. Глушков – піонер кібернетики» 11.12.2014. с. 126-128.
2013 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Актуальні питання автономії та самоврядування, як основних принципів управління вищим навчальним закладом: правовий аспект / Я. Ю. Цимбаленко // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 4 (04). – С. 130-132.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Принцип автономії в управління вищим навчальним закладом, як складова умова забезпечення якості освіти / Я. Ю. Цимбаленко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 4. – С. 140-143.
 3. Цимбаленко Я. Ю. Правові аспекти управління держаними закупівлями, як механізм розвитку української економіки / Я. Ю. Цимбаленко // Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія, соціологія, Право» Випуск 4 (20) 2013
2010 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Податкові та неподаткові доходи місцевих бюджетів / Я. Ю. Цимбаленко // Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», м. Запоріжжя, 22-23 квітня 2010 р., т. 2, с. 289.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні / Я. Ю. Цимбаленко // «Держава та регіони. Серія: Державне управління».  2010,  № 1,  с. 121–126. (фахове видання)
2009 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Розвиток і організація фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин України / Я. Ю. Цимбаленко // «Держава та регіони. Серія: Державне управління».  2009, № 1, с. 186–190. (фахове видання)
 2. Цимбаленко Я. Ю. Удосконалення державного регулювання системи розподілу видатків та доходів між бюджетами різного рівня / Я. Ю. Цимбаленко // «Держава та регіони. Серія: Державне управління».  2009,  №4,   с. 120–124. (фахове видання)
2008 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Міжбюджетні відносини та їх вплив на регіональний розвиток / Я. Ю. Цимбаленко // К. Дні науки – 2008: зб. тез доповідей: в 3 т. Класичний приватний університет, 23–24 жовтня 2008.  т. 2, с. 54–56.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Основні напрямки подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні / Я. Ю. Цимбаленко // Економіка та держава. – 2008, № 7, с. 97–100. (фахове видання)
 3. Цимбаленко Я. Ю. Удосконалення державного регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні / Я. Ю. Цимбаленко // «Економіка та держава». 2008, №2, с. 79-83 (фахове видання)
 4. Цимбаленко Я. Ю. Формування системи міжбюджетних відносин в Україні / Я. Ю. Цимбаленко // Міжнар.наук.-прак.конф. «Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики» м. Луцьк, 10 жовтня 2008 р. С. 124-125.
2007 рік
 1. Цимбаленко Я. Ю. Міжбюджетні відносини як чинник ефективного формування доходів місцевих бюджетів / Я. Ю. Цимбаленко // Наук.-практ. конф., 27 листопада 2007 р. – Х. Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Магістр, с. 192–194.
 2. Цимбаленко Я. Ю. Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування місцевих бюджетів / Я. Ю. Цимбаленко // Економіка та держава. – 2007, № 11, с. 89–91. (фахове видання)
 3. Цимбаленко Я. Ю. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин / Я. Ю. Цимбаленко // Зб.наук.праць Донецького державного університету управління «Проблеми формування та реалізації державної політики у сферах державного, регіонального і галузевого управління». Серія «Державне управління». – 2007, Т. VIII, вип. 93. – с.160-169.
Google Scholar