Ініціативні теми

Ініціативні теми кафедри

Викладачі кафедри теорії і практики управління виконують дві ініціативні теми.

Ініціативна тема №1

«Трансформація системи публічного управління України в умовах реалізації цілей сталого розвитку» (ДР №0118U100522)

Науковий керівник: д. н. з держ. упр., професор Іваницька О.М.

Ініціативна тема №2

«Сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні: кращі практики»

(ДР №0118U100305)

Науковий керівник: д. н. з держ. упр., професор Чукут С.А.