Про кафедру

Кафедра як структурний підрозділ

Кафедра теорії та практики управління ← Факультет соціології і права ← Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Дата створення кафедри

Кафедру теорії та практики управління факультету соціології і права було створено згідно наказу ректора №1-207 від 08 липня 2013 року.

Діяльність кафедри

На базі кафедри здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Кафедра теорії та практики управління проводить навчально-виховну, організаційно-методичну, науково-дослідну та міжнародну діяльність в сфері управління.

Навчально-виховна діяльність

Освітній процес на кафедрі теорії та практики управління організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін й розвитку в соціально-культурній сфері, галузі технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Освітній процес на кафедрі побудований на основі дотримання чинних законодавчих та нормативно-правових актів в сфері вищої освіти.

Організаційно-методична діяльність

На кафедрі теорії та практики управління постійно проводяться науково-методичні семінари з метою удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення. Особлива увага приділяється питанню активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів із використанням інноваційних та традиційних методів навчання. Колектив кафедри теорії та практики управління постійно розробляє навчальні та методичні посібники з метою методичного забезпечення основних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки.

Науково-дослідна діяльність

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень, пов’язаних із механізмами державного управління, публічним управлінням та публічним адмініструванням.  Викладачі кафедри теорії та практики управління здійснюють науково-дослідну роботу в межах двох ініціативних тем: «Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства» та «Вплив електронного урядування на суспільні трансформації».

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність відбувається шляхом участі в організації та проведенні міжнародних семінарів і конференцій, «круглих столів» й прес-клубів, організації інноваційних і науково-дослідних проектів та участі в них, розвитку міжнародних зв’язків з науковцями різних країн тощо. Міжнародними партнерами кафедри теорії та практики управління є Університет Масарика (Чехія) та Університет Казімєраса Сімонавічуса (Литва) та ін.

Колектив кафедри

Наразі колектив кафедри нараховує 15 науково-педагогічних працівників:

  • 4 професори;
  • 5 доцентів;
  • 2  старших викладача;
  • 4 викладачі.
Колектив кафедри теорії та практки управління намагається створити належні умови для того, щоб студенти постійно відчували себе частиною великої та дружньої сім’ї КПІ!