Магістерські дисертацій студентів 2017 року випуску (грудень)

Спеціалізація Адміністративний менеджмент

Науковий керівник: Акімова Олена Андріївна (к.філос.н., доцент)

Власенко Д. С. Форсайт формування людського капіталу в системі управління соціально-економічним розвитком держави

Магеррамова А.Н. Антикорупційна поведінка в системі забезпечення соціальної відповідальності публічного управління

Ващенко Д. Л. Інтелектуалізація системи підтримки прийняття рішень в публічному управлінні

Вонсович Є.Р. Вдосконалення моделі державного управління енергозбереженням через впровадження smart-технологій

Науковий керівник: Войтко Сергій Васильович (д.е.н., професор)

Рачун А.Я. Управління змінами в національній фіскальній системі відповідно до кращих світових практик

Науковий керівник: Іваницька Ольга Михайлівна (д.н. з держ. упр., професор)

Біленко С.А.  Реалізація інвестиційного проекту створення приватної середньої школи 

Рознюк А. М. Удосконалення митного контролю для зменшення масштабів тіньової економіки України

Науковий керівник: Іщенко Анна Миколаївна (старший викладач)

Виговська О. В. Управління механізмами захисту прав людини в мережі Інтернет

Науковий керівник: Мельниченко Анатолій Анатолійович (к.філос.н., доцент)

Мередова М. Формування нових моделей взаємодії держави та суспільства

Оразов Б. Вдосконалення моделей управління кар’єрою державних службовців

Науковий керівник: Нерсесян Геннадій Арзуйович (к.філос.н., викладач)

Герасименко А.Ю. Впровадження комплаєнс-політики в системі стратегічного менеджменту компанії

Чорна Г. Г. Розробка стратегії сталого розвитку підприємства в сучасних умовах

Науковий керівник: Пашов Ростислав Іванович (к.філос.н., ст. викладач)

Воловик Я.С. Формування системи професійних стандартів і компетентностей як складові реформи державної служби України

Сімчук В. А. Державне стимулювання соціальної активності людини через розвиток  туристичної галузі

Чирков О. С. Застосування інструментарію маркетингу у соціальних мережах для регулювання політичних процесів

Науковий керівник: Польська Тамара Дмитрівна (к.філос.н., доцент)

Салогуб Я. В. Комунікативні інтернет-технології в управлінні виборчим процесом

Науковий керівник: Цимбаленко Яна Юріївна (к.н. з держ. упр., доцент)

Гришко А.С. Зміна бізнес-моделі управління під впливом процесів цифрової трансформації

Магдюк О.В. Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Сидоренко К. В. Формування іміджу державних службовців в умовах реформування державної служби

Спеціалізація Електронне урядування

Науковий керівник: Іваницька Ольга Михайлівна (д.н. з держ. упр., професор)

Кисельова О.Л.Управління стандартизацією дизайну державних веб-сайтів у системі розвитку е-урядування України

Науковий керівник: Пашов Ростислав Іванович (к.філос.н., ст. викладач)

Крупеня Н.В. Впровадження smart-технологій для реалізації програм соціально-культурного розвитку регіону

Рябець В.А. Імплементація австрійського досвіду впровадження електронного урядування в Україні

Науковий керівник: Цимбаленко Яна Юріївна (к.н. з держ. упр., доцент)

Шевченко М.В. Удосконалення управлінських процесів при організації електронного бізнесу

Науковий керівник: Чукут Світлана Анатоліївна (д.н. з держ. упр., професор)

Конашевська К.В. Імплементація японського досвіду впровадження електронного урядування в Україні

Рябець В.В.  Налагодження взаємодії громадян і поліції в країнах Європейського Союзу в умовах впровадження електронного урядування

Буряченко К. О. Сучасні тенденції впровадження електронного документообігу в органах виконавчої влади України