Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри теорії та практики управління

Наукова робота кафедри теорії та практики управління спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами, які залучаються як до участі у конференціях та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної тематики. Викладачі кафедри ведуть ґрунтовну роботу з власних наукових досліджень та активну участь у науковій роботі в рамках виконання ініціативних тем.

Значна частина наукової роботи кафедри теорії та практики управління пов’язана із постійним удосконаленням навчального процесу і наукової роботи студентів.

До вагомих прикладів впровадження результатів розробок викладачами кафедри теорії та практики управління у навчальний процес є розробка методології розрахунку основних індексів соціально-інституціональної складової сталого розвитку регіонів України, яка дозволяє створити рейтинги регіонів, що можуть бути використані для здійснення управлінської діяльності на всіх рівнях. Розроблена методологія та результати проведених досліджень за даним напрямом лягли в основу курсу для магістрів адміністративного менеджменту «Основи сталого розвитку суспільства».