Наукові фахові видання old

Українські наукові фахові видання


з/п
 Назва Вартість Частота Scopus Web of Science Google Scholar Index Copernicus DOAJ НПУ
1 Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) free 4 рази на рік + + +
 2 Держава та регіони. Серія «Державне управління»
(м. Запоріжжя)
4 рази на рік + + +
3 Право та державне управління
(м. Запоріжжя)
4 рази на рік + + +
4 Публічне урядування. Public Management
(м. Київ)
? + + +
5 Інвестиції: практика та досвід
(м. Миколаїв)
2 рази на місяць + + +
6 Актуальні проблеми державного управління
(м. Одеса)
4 рази на рік + + +
7 Аспекти публічного управління
(м. Дніпро)
12 разів на рік + + +
8 Вісник Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) + + +
9 Актуальні проблеми державного управління
(м. Харків)
35,56 грн./стор. 2 рази на рік + +
10 Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Державне управління» (м. Київ) + +
11 Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Управління та адміністрування»
(м. Київ)
+ +
12 Державне управління та місцевого самоврядування
(м. Дніпро)
4 рази на рік + +
13 Ефективність державного управління
(м. Львів)
+ +
14 Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Державне управління»
(м. Маріуполь)
+ +
15 Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України (м. Київ) + +
16 Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління»
(м. Київ)
+ +
17 Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління»
(м. Маріуполь)
+ +
18 Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України (м. Київ) + +
19 Наукові праці. Серія «Державне управління»
(м. Миколаїв)
+ +
20 Публічне управління та митне адміністрування
(м. Дніпро)
84 грн. 2 рази на рік + +
21 Теорія та практика державного управління
(м. Харків)
35,56 грн./стор. 4 рази на рік + +
22 Університетські наукові записки
(м. Хмельницький)
+ +

Міжнародні наукові фахові видання


з/п
 Назва Вартість Частота Scopus Web of Science Google Scholar Index Copernicus DOAJ
1 European Journal of Government and Economics (Switzerland) + + + +
2 Transylvanian Review of Administrative Sciences (Romania) free + + +
3 Central European Journal of Public Policy (Poland) free 2 рази на рік + + +
4 International Journal of Public Policy (United Kingdom) 6 разів на рік + +
5 Lex Localis. Journal of Local Self-Government (Slovenia) +
6 Administratie si Management Public (Romania) free +
7 Halduskultuur. Administrative Culture (Estonia) +
8 Moderní věda – Modern Science (Czech Republic) 800 грн. 4 рази на рік * + +
9 Public Policy and Economic Development (Poland-Ukraine) 600 грн. + +
10 Polgári Szemle (Hungary) 1500 грн./8 стор. 2 рази на рік  – + +
11 Journal of Public Administration, Finance and Law (Romania) free 2 рази на рік  – + + +
12 Amme Idaresi Dergisi (Turkey)
13 International Journal of Electronic Governance (Switzerland-Greece)

* проходить реєстрацію у наукометричній базі