Наукові школи

На кафедрі теорії та практики управління створена і функціонує наукова школа з електронного урядування під керівництвом доктора наук з державного управління, професора Чукут С.А.

По тематиці наукової школи готуються кандидатські дисертації (Дмитренко В., Луцук Л., Семенова К., Бриль П.), захищено близько 30 магістерських дисертацій, опубліковано 20 статтей у фахових виданнях, з них – 15 у міжнародних.

На кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна тема – «Вплив електронного урядування на процеси суспільної трансформації».