Наукові школи

На кафедрі теорії та практики управління створена та функціонує наукова школа з електронного урядування під керівництвом доктора наук з державного управління, професора Чукут С.А.

По тематиці наукової школи готуються кандидатські дисертації (Дмитренко В., Семенова К. та ін.), захищено близько 30 магістерських дисертацій, опубліковано 20 статтей у фахових виданнях, з них – 15 у міжнародних.

На кафедрі виконується ініціативна науково-дослідна тема «Вплив електронного урядування на процеси суспільної трансформації».

Переглянути науково-дослідні роботи студентів