Навчальні дисципліни СТАРА ВЕРСІЯ

Бакалаврат

Теоретична частина

Цикл загальної підготовки
Природничо-наукова підготовка
Основи вищої математики
Теорій ймовірності та математична статистика
Кібернетика та системний аналіз
Статистика
Гносеологія та онотологія
Філософія науки і техніки
Логіка
Моделювання та прогнозування процесів та систем
Політологія
Соціологія
Теорія держави та права
Базова підготовка
Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студента)
Історичні навчальні дисципліни
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософські навчальні дисципліни
Психологічні навчальні дисципліни
Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни №1
Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни №2
Іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування

 

Цикл професійної підготовки (спеціалізація “Адміністративний менеджмент”)
Професійна та практична підготовка (обов'язкові)
Організація та управління діяльністю адміністративних органів
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Теорія і практика референтської та офісної діяльності
Управління неурядовими організаціями
Бенчмаркінг в адміністративному менеджменті
Виборчі системи та електоральні технології
Конфліктологія
Соціальна політика
Соціальна інженерія
Управління житлово-комунальним господарством
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни з веб-програмування та адміністрування
Навчальні дисципліни з логістики
Навчальні дисципліни з іміджелогії
Навчальні дисципліни з інформаційного права
Навчальні дисципліни з проектних технологій та командної роботи
Навчальні дисципліни з експертних та креативних технологій

 

Цикл професійної підготовки (спеціалізація “Електронне урядування”)
Професійна та практична підготовка (обов'язкові)
Інформаційне суспільство та суспільство знань
Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування
Архітектура електронного урядування
Основи електронного бізнесу та ті інтернет-маркетинг
Бенчмаркінг в електронному урядуванні
Комунікативні кампанії: підготовка, організація та проведення
Електронні послуги
Галузеве електронне урядування
Приватність у мережевому світі
Засоби створення та підтримки веб-ресурсів
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни з адміністрування інтернет-ресурсів
Навчальні дисципліни з програмування
Навчальні дисципліни з геоінформаційних систем
Навчальні дисципліни з державних інформаційних ресурсів
Навчальні дисципліни з інформаційного права
Навчальні дисципліни з безпеки інформації

 

Практична частина

Виробнича практика (4 курс)

 

Магістратура

Теоретична частина

Цикл загальної підготовки
Базова підготовка (обов'язкові)
Захист інтелектуальної власності
Публічне управління та адміністрування
Інформаційна безпека та захист приватності
Управління якістю та аудит в управлінській діяльності
PR-технології та комунікації в публічному управлінні
Управлінське документознавство та юридична техніка
Сценарний аналіз та стратегічний форсайт
Публічні фінанси
Ризик-менеджмент
Психологія педагогічної діяльності
Основи наукових досліджень та системне мислення

Базова підготовка (за вибором студента)
Практикум іншомовного наукового спілкування: англійська/німецька/французька мова

 

Цикл професійної підготовки (спеціалізація “Адміністративний менеджмент”)
Професійна та практична підготовка (обов'язкові)
Інформаційні технології і публічному управлінні
Стратегічний менеджмент
Управління проектами
Адміністративне та господарське право
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни з моделювання та прогнозування
Навчальні дисципліни з соціальної інженерії та сталого розвитку
Навчальні дисципліни з електронного урядування
Цикл професійної підготовки (спеціалізація “Електронне урядування”)
Професійна та практична підготовка (обов'язкові)
Електронне урядування: політика, стратегії, правові засади
Інтернет-технології та веб-програмування
Електронна демократія
Експертні технології в прийнятті управлінських рішень
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни зі стратегічних змін та інновацій
Навчальні дисципліни з впровадження електронного урядування
Навчальні дисципліни з електронного бізнесу

 

Практична частина

Науково-дослідна практика (5 курс)
Робота над магістерською дисертацією

 

Аспірантура (PhD)

Теоретична частина

Цикл загальної підготовки
Для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
Соціальна філософія
Практична риторика
Для здобуття мовних компетентностей
Іноземна мова для наукової діяльності
Іноземна мова для наукових досліджень
Іноземна мова для наукової комунікації

 

Цикл професійної підготовки
Професійна та практична підготовка
Методологія наукових досліджень
Педагогічна майстерність
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни з електронного урядування
Навчальні дисципліни зі сталого розвитку
Навчальні дисципліни з інтелектуальної власності
Навчальні дисципліни з правового регулювання

 

Практична частина

Педагогічна практика (5 курс)
Робота над дисертацією доктора філософії