Вибіркові дисципліни

Каталог вибіркових дисциплін (вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів)

Каталог вибіркових дисциплін (загальноуніверситетський каталог)

Положення про порядок реалізації студентами факультету соціології і права права на вільний вибір навчальних дисциплін