Навчальні дисципліни бакалаврату

Теоретична частина

Цикл загальної підготовки
Природничо-наукова підготовка
Основи вищої математики
Теорій ймовірності та математична статистика
Кібернетика та системний аналіз
Статистика
Гносеологія та онотологія
Філософія науки і техніки
Логіка
Моделювання та прогнозування процесів та систем
Політологія
Соціологія
Теорія держави та права
Базова підготовка
Соціально-гуманітарна підготовка (за вибором студента)
Історичні навчальні дисципліни
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософські навчальні дисципліни
Психологічні навчальні дисципліни
Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни №1
Соціально-гуманітарні навчальні дисципліни №2
Іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування

Цикл професійної підготовки (спеціалізація “Адміністративний менеджмент”)
Професійна та практична підготовка (обов'язкові)
Організація та управління діяльністю адміністративних органів
Регіональне управління та місцеве самоврядування
Теорія і практика референтської та офісної діяльності
Управління неурядовими організаціями
Бенчмаркінг в адміністративному менеджменті
Виборчі системи та електоральні технології
Конфліктологія
Соціальна політика
Соціальна інженерія
Управління житлово-комунальним господарством
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни з веб-програмування та адміністрування
Навчальні дисципліни з логістики
Навчальні дисципліни з іміджелогії
Навчальні дисципліни з інформаційного права
Навчальні дисципліни з проектних технологій та командної роботи
Навчальні дисципліни з експертних та креативних технологій
Цикл професійної підготовки (спеціалізація “Електронне урядування”)
Професійна та практична підготовка (обов'язкові)
Інформаційне суспільство та суспільство знань
Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування
Архітектура електронного урядування
Основи електронного бізнесу та ті інтернет-маркетинг
Бенчмаркінг в електронному урядуванні
Комунікативні кампанії: підготовка, організація та проведення
Електронні послуги
Галузеве електронне урядування
Приватність у мережевому світі
Засоби створення та підтримки веб-ресурсів
Професійна та практична підготовка (за вибором студента)
Навчальні дисципліни з адміністрування інтернет-ресурсів
Навчальні дисципліни з програмування
Навчальні дисципліни з геоінформаційних систем
Навчальні дисципліни з державних інформаційних ресурсів
Навчальні дисципліни з інформаційного права
Навчальні дисципліни з безпеки інформації

Практична частина

Виробнича практика (4 курс)