Blog

,

Обговорення проектів Стандартів вищої освіти зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування

     21 червня 2016 року у залі адміністративних засідань НТУУ “КПІ” відбулося обговорення проектів Стандартів вищої освіти України першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти та другого (магістерського) ступеня вищої освіти зі спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування за участі науковців, громадськості та представників провідних ВНЗ України.

     Зокрема, на обговоренні проектів Стандартів вищої освіти України були присутні: Чукут Світлана Анатоліївна – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» – голова секції; Монастирський Григорій Леонардович – Тернопільський національний економічний університет – заступник голови секції; Гавкалова Наталія Леонідівна  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – секретар секції; Даниленко Лідія Іванівна – Національна академія державного управління при Президентові України; Малий Іван Йосипович – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Неліпа Дмитро Васильович – Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Войтович Радмила Василівна – Національна академія державного управління при Президентові України; Іваницька Ольга Михайлівна – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Балабанюк Жанна Миколаївна  член Експертно-консультативної ради при Національному Агентстві України з питань державної служби, радник Державної служби зайнятості (центральний апарат) та ін.

Стандарти вищої освіти спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування (презентація)