Освітні програми

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Освітньо-професійна програма
Адміністративний менеджмент Електронне урядування

Концепція підготовки бакалаврів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»
Переглянути презентацію

Cтупінь вищої освіти «Магістр»

Освітньо-професійна програма
Адміністративний менеджмент Електронне урядування»

Cтупінь вищої освіти «Доктор філософії»

Освітньо-наукова програма
Переглянути освітню програму