Освітні програми

Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціалізація Адміністративний менеджмент (станом на 27.04.2016)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціалізація Електронне урядування (станом на 27.04.2016)

Переглянути презентацію “КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ бакаларів зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування”

Магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень вищої освіти ступінь «магістр» спеціалізація Адміністративний менеджмент (станом на 17.04.2016)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другий (магістерський) рівень вищої освіти ступінь «магістр» спеціалізація Електронне урядування (станом на 17.04.2016)

Аспірантура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності  Публічне управління та адміністрування (станом на 27.04.2016)