Blog

,

Проекти стандартів вищої освіти зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

На сайті Міністерства освіти та науки України розміщено проекти стандартів вищої освіти (ступінь вищої освіти “бакалавр” та “магістр”) зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування», які розробили члени підкомісії науково-методичної комісії спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» (створена наказом Міністерства освіти і науки України (№ 375 від 06.04.2016). Голова підкомісії – доктор наук з державного управління, професор кафедри теорії та практики управління – Чукут Світлана Анатоліївна.

Презентація стандрату вищої освіти спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування – бакалавр

 074 Публічне управління та адміністрування – бакалавр

 074 Публічне управління та адміністрування – магістр