Теми магістерських дисертацій студентів 2016 року випуску

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Назва магістерської дисертації

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД

1

2

3

4

8.18010018 Адміністративний менеджмент

Навчальна група АМ-41м

1.

Безугла

Аліна

Сергіївна

Підвищення рівня ефективності управління у сфері електронної комерції.

 

Доцент кафедри теорії та практики управління,
к. н. з держ. упр., доцент,
Цимбаленко Я.Ю.

2.

Максимець (Черленюк) 

Альона

Миколаївна

Формування професійної компетентності державних службовців органів виконавчої влади.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д. н. з держ. упр., професор,

Іваницька О.М.

3.

Мідна

Наталія

Сергіївна

Грейдингова система оцінки та винагородження персоналу в приватному секторі: компаративний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Архипова Є.О.

4.

Неділько

Лідія

Валеріївна

Соціоінженерні технології маніпулювання масовою свідомістю.

Викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Нерсесян Г.А.

5.

Нечай

Дар’я

Миколаївна

Формування корпоративної культури мас-медійних підприємств у інформаційному просторі.

Доцент кафедри теорії та практики управління,
к. н. з держ. упр., доцент,
Цимбаленко Я.Ю.

6.

Онуфрієнко  (Дудинська)

Ольга

Олегівна

Соціоінженерні механізми формування громадської думки в умовах інформаційної війни.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.т.н., Мервінський О.І.

7.

Осипенко

Вікторія

Ігорівна

Використання інформаційно-комунікативних технологій у формуванні корпоративного іміджу.

Доцент кафедри філософії, к.філос.н., доцент,

Балакірова С.Ю.

8.

Полуда

Наталія

Анатоліївна

Управління PR-технологіями в умовах військово-політичного конфлікту на Сході України.

Викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Нерсесян Г.А.

9.

Трикоз

Анжеліка Валентинівна

Впровадження методів і технологій тайм-менеджменту в систему управління персоналом.

Доцент кафедри теорії та практики управління,
к. н. з держ. упр., доцент,
Цимбаленко Я.Ю.

10.

Усова

Катерина

Андріївна

Креативний  менеджмент та антикризовий PR як інструментарій динамічного розвитку компанії.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Польська Т.Д.

Навчальна група АМ-4

1.

Бєлік

Юлія

Сергіївна

Управління як фактор забезпечення сталого розвитку суспільства.

Викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Нерсесян Г.А.

2.

Віскушенко

Богдан

Русланович

Порівняльний аналіз впровадження електронного урядування в Ірландії та Україні.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.н. з держ. упр.,

професор, Чукут С.А.

3.

Дмитренко

Наталія Олександрівна

Органи державної влади та громадськість як суб’єкти мережевої комунікації.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

 Архипова Є.О.

4.

Іванцова

Олена

Анатоліївна

Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні.

Доцент кафедри теорії та практики управління,
к. н. з держ. упр., доцент,
Цимбаленко Я.Ю.

5.

Кулачковська

Ольга

Богданівна

Інформаційно-комунікаційна політика як інструментарій модернізації управління закладом ресторанного бізнесу.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Польська Т.Д.

6.

Курапова

 Ірина Олександрівна

Впровадження електронної освіти в організаціях у контексті електронного урядування.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Архипова Є.О.

7.

Миколаюк (Савонік) Тетяна

Степанівна

Управлінські механізми захисту персональних даних у кіберпросторі.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Архипова Є.О.

8.

Пліхіна

Євгенія

Олегівна

Мас-медійні маніпуляції політичного менеджменту в умовах інформаційного протистояння.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Польська Т.Д.

9.

Сьоміна

Анна

Петрівна

Електронна медицина як інструмент ефективної діяльності державних медичних установ.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., доцент,

Архипова Є.О.

10.

Уманська

Анастасія Станіславівна

Запровадження електронної демократії як механізм протидії корупції.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.н. з держ. упр.,

професор, Чукут С.А.

11.

Чорна

Альона

Миколаївна

Становлення електронної комерції в Україні: управлінський аспект.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.н. з держ. упр.,

професор, Чукут С.А.

Навчальна група АМ-43м

1.

Гапчук

Яна

Костянтинівна

Реалізація інноваційних методів у системі управління персоналом на підприємствах ІТ-галузі.

Старший викладач кафедри теорії та практики управління,

Іщенко А.М.

2.

Громницька

Ілона

Юріївна

Управлінські механізми реалізації етнонаціональної політики в контексті забезпечення сталого розвитку держави.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.т.н., Мервінський О.І.

3.

Груша

Анастасія Олександрівна

Контролювання та організація ринкової діяльності підприємства.

Доцент кафедри філософії, к.філос.н., доцент, Свідло Т.М.

4.

Демарьов Олександр Геннадійович

Управлінські стратегії формування державної політики в сфері книговидання.

Викладач кафедри теорії та практики управління, к.ю.н.,

Огурцов О.П.

5.

Ковальов

Вячеслав

Ігорович

Оптимізація системи управління персоналом на основі принципів командного менеджменту.

Старший викладач кафедри теорії та практики управління,

Іщенко А.М.

6.

Панасюк

Ольга

Андріївна

Управління соціально-економічним розвитком корпорацій з врахуванням вікових особливостей топ-менеджменту.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.економ.н., професор,

Войтко С. В.

7.

Почечун

Євген

Олексійович

Захист конфіденційних даних та анонімність в мережі Ethernet.

Доцент кафедри теорії та практики управління, к.т.н., Мервінський О.І.

8.

Савенко

Людмила Володимирівна

Ефективна модель HR-менеджменту в управлінні IT-підприємствами.

Старший викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Пашов Р.І.

9.

Устенко

Анастасія

Ігорівна

Державне управління рекламною діяльністю в умовах трансформаційних змін.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.економ.н., професор,

Войтко С. В.

10.

Шевченко

Катерина

Сергіївна

Соціально-інженерні технології в політичному управлінні.

 

Доцент кафедри теорії та практики управління,
к. н. з держ. упр., доцент,
Цимбаленко Я.Ю.

11.

Ярошик

Анастасія Анатоліївна

Соціокультурні практики в самоорганізації громади.

Доцент кафедри філософії, к.філос.н., доцент, Коваль О.А.

Навчальна група АМ-4

1.

Бурлака

Ольга

Вячеславівна

Захист інформаційно-комунікаційних потоків в управлінській діяльності.

Професор кафери теорії та практики управління, д.т.н., професор, Архипов О.Є.

2.

Вознюк

Олексій Миколайович

Управлінсько-організаційний аспект розвитку творчо-обдарованої молоді.

Старший викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Пашов Р.І.

3.

Волик

Вікторія Миколаївна

Організаційні та комунікативні складові web-ресурсів.

Старший викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Пашов Р.І.

4.

Дубівка

Аліна

Юріївна

Реалізація корпоративних

управлінських інформаційних систем

на українських підприємствах.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.економ.н., професор,

Войтко С. В.

5.

Заверюха Олександр Вікторович

Управлінський механізм забезпечення інформаційної безпеки.

 

Професор кафери теорії та практики управління, д.т.н., професор, Архипов О.Є.

6.

Кваша

Тетяна Володимирівна

Надання електронних послуг в Україні в умовах впровадження е-урядування.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.н. з держ. упр.,

професор, Чукут С.А.

7.

Кохан

Ольга

Андріївна

Вплив процесів децентралізації на розвиток електронних міст в Україні.

Професор кафедри теорії та практики управління,

д.н. з держ. упр.,

професор, Чукут С.А.

 

8.

Літовченко

Валерія Володимирівна

Компетенція та компетентність державних службовців в електронному урядуванні.

Старший викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Пашов Р.І.

 

9.

Побережний Дмитро

Олегович

Медіа як інструмент управління в інформаційному соціумі.

Професор кафедри філософії, к.філос.н., професор,

Федорова І.І.

 

10.

Подольський Григорій Аркадійович

Соціальні медіа у формуванні культури дозвілля в студентському середовищі (організаційно-управлінський контекст).

Старший викладач кафедри теорії та практики управління, к.філос.н., Пашов Р.І.

11.

Тищук

Інна

Василівна

Запровадження стандартів якості менеджменту в контексті управління безпекою інформації.

Професор кафери теорії та практики управління, д.т.н., професор, Архипов О.Є.