Blog

Вітаємо Божок Ольгу Ігорівну із захистом кандидатської дисертації!

     Вітаємо Божок Ольгу Ігорівну, викладача кафедри теорії та практики управління, із успішним захистом дисертації “Феномен адміністративної субкультури в публічному управлінні” на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

   Публічний захист дисертації відбувся 6 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої  ради Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Науковий керівник: Гавкалова Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

     Бажаємо Ользі Ігорівні успішного втілення творчих здобутків на науковій ниві, а також наснаги та натхнення у професійному зростанні!