Blog

Вітаємо Федорову Ніну Олегівну із захистом кандидатської дисертації!

     Вітаємо Федорову Ніну Олегівну, здобувача кафедри теорії та практики управління, із успішним захистом дисертації “Розвиток медичного страхування в системі державного регулювання страхової діяльності в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

     Публічний захист дисертації відбувся 9 липня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  Чернігівського національного технологічного університету. Науковий керівник: Іваницька Ольга Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського.

    Бажаємо дисертантці та її науковому керівникові подальших наукових здобутків, творчого запалу, втілення ідей, енергії, натхнення та нових перемог!