Blog

,

Вітаємо переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з публічного управління та адміністрування!

15-17 травня на базі кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”.
Високий рівень сформованості  професійних знань, здатність до творчого розв’язання професійних завдань під час виконання комп’ютерних завдань та вирішення ситуаційного завдання, прагнули довести 59 учасників із 25 закладів вищої освіти.
До складу журі увійшли:
Драгомирецька Н.М., д-р держ. упр., проф., професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – голова журі;
Войтович Р.В., д-р держ. упр., проф., ректор Інституту підготовки кадрів Державної служби занятості України;
Чукут С.А., д-р держ. упр., проф., в.о. зав. кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Іваницька О.М., д-р держ. упр., проф., професор кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Малиш Н.А., д-р держ. упр., професор кафедри суспільного врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Науменко Р.А., д-р держ. упр., професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету;
Гавкалова Н.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця;
Неліпа Д.В., д-р політ. наук, доцент, завідувач кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Галанець В.В., к. держ. упр., доцент,  доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
Пашов Р.І., к. філософ. н., викладач кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського;
Бриль Ю.О., канд. пед. наук, викладач кафедри теорії та практики управління КПІ ім. Ігоря Сікорського – секретар журі.
За результатами виконання конкурсних завдань Олімпіади дипломом за І-ІІІ місце нагороджено:
І місце 
Гурин Анатолій Миколайович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)
ІІ місце
Кочерга Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Крикун Аліна Ігорівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
Ціпцюра Тетяна Миколаївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)
ІІІ місце 
Велічко Катерина Леонідівна (Тернопільський національний економічний університет)
Орел Владислава Романівна (Житомирський державний технологічний університет)
Будаква Валерія Олександрівна (Полтавська державна аграрна академія)
Номінації
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань  стратегії розвитку громадянського суспільства:
Будаква Валерія Олександрівна (Полтавська державна аграрна академія)
Яковлєва Оксана Сергіївна (Полтавська державна аграрна академія)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань формування та розвитку системи публічного управління та адміністрування в Україні:
Велічко Катерина Леонідівна (Тернопільський національний економічний університет)
Гурин Анатолій Миколайович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)
Крикун Аліна Ігорівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
Орел Владислава Романівна (Житомирський  державний технологічний університет)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань розвитку функціональної та процесно-проектної діяльності органів публічного управління та адміністрування:
Буковський Данило Андрійович (Одеський національний політехнічний університет)
Зайшлий Остап Григорович (Національний університет «Львівська політехніка»)
Супруненко Оксана Ігорівна (Житомирський  державний технологічний університет)
Шерстньова Вікторія Костянтинівна (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань нормативно-правової діяльності органів публічного управління та адміністрування:
Круц Анна Олександрівна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань сталого розвитку суспільства:
Дрозд Юрій Ігорович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Кравченко Марія Олександрівна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань розробки стратегії сталого розвитку суспільства:
Дериглазов Віктор Вікторович (Університет митної справи та фінансів)
Захарченко Марія Анатоліївна (Уманський національний університет садівництва)
Романченко Яна Олегівна (Сумський державний університет)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань стратегії розвитку електронного урядування в Україні:
Лук’янова Вікторія Олександрівна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань е-демократії:
Бойко Сергій Анатолійович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)
Майборода Ольга Вікторівна (Сумський державний університет)
Михайленко Орест Леонідович (Національний авіаційний університет)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань розробки моделі сталого розвитку суспільства:
Бугаєнко Дарія Василівна (Сумський державний університет)
Фещенко Каріна Сергіївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань розвитку громадянського суспільства:
Петриченко Наталія Олегівна (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань сталого розвитку держави:
Радчук Надія Вікторівна (Національний університет водного господарства та природокористування)
За високий рівень теоретико-практичної підготовки з питань ефективних комунікацій влади з громадянами:
Кочерга Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
За високий рівень знань з теорії та практики публічного управління та адміністрування в сфері електронного урядування:
Статкевич Володимир Андрійович (Тернопільський національний технічний університет)
За високий рівень знань з теорії та практики публічного управління та адміністрування розвитку громадянського суспільства:
Кобець Катерина Олександрівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Ларва Юлія Юріївна (Тернопільський національний економічний університет)
Поліщук Олександра Ігорівна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)
Ціпцюра Тетяна Миколаївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)
За високий рівень знань з теорії та практики публічного управління та адміністрування сталого розвитку:
Крамар Олексій Олександрович (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)
Рома Андріанна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
За творчий підхід до вирішенння проблем формування та розвитку громад в умовах децентралізації щодо досягнення цілей сталого розвитку держави:
Босик Людмила Василівна (Національний університет «Львівська політехніка»)
Горовенко Надія Володимирівна (Білоцерківський національний аграрний університет)
Вітаємо переможців та номінантів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”!
Бажаємо подальших успіхів, творчої наснаги, нових перемог!

Переглянути відео з відкриття Олімпіади

Переглянути відео з закриття Олімпіади

Переглянути фото з Олімпіади