Вступ до магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Програми вступних випробувань

1) Додаткове комплексне фахове випробування – допускаються особи, напрям підготовки яких не відповідає спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності “Публічне управління та адміністрування” – 2018

2) Комплексне фахове випробування – допускаються особи, напрям підготовки яких (бакалаврат) відповідає обраній для вступу на 5-й курс спеціалізації, а також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за будь-яким іншим напрямом підготовки та склали додаткове вступне випробування.

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – 2018 

3) Вступне випробування з іноземної мови для вступу на програму підготовки магістрів є обов’язковим. Воно охоплює перевірку всіх видів мовленнєвої діяльності та складається з двох частин – письмової (завдання на аудіювання, читання і письмо) та усної (монологічне та діалогічне мовлення).

Програма вступного випробування з іноземної мови для вступу на програму підготовки магістрів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” – 2018

Детальніша інформація на сайті факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського