Вступ за програмою підготовки бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста

Вступ за програмою підготовки бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу чи технікуму) відбувається або за вступними випробуваннями,  або за ЗНО.

Форми та термін навчання
  • денна форма навчання – 2 роки 10 місяців
  • заочна форма навчання – 2 роки 10 місяців
Умови вступу

Якщо обрана Вами спеціальність у КПІ імені Ігоря Сікорського входить до Додатку 4 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році, то Ви маєте право скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки ЗНО (якщо Ви його складали) та претендувати на місця за державним замовленням (якщо вони надаються за цією спеціальністю).

Якщо обрана Вами спеціальність не входить до Додатку 4 Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році, то Ви маєте обрати один із двох варіантів:

  1. Вступ на споріднену для Вас спеціальність, тобто таку спеціальність, яка більшою мірою продовжує Вашу фахову підготовку, здійснюється за державним замовленням (якщо місця на обрану спеціальність надаються).
  2. Вступ зі зміною спеціальності на споріднену, на якій відсутнє бюджетне замовлення, або немає вільних місць у групі, в яку вступає абітурієнт, здійснюється  за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).
Перелік предметів для вступного випробування
  1. Українська мова та література.
  2. Історія України.

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра спеціальності Публічне управління та адміністрування – 2017

Терміни подачі документів

З 12 липня по 24 липня 2017 року включно

Строки проведення вступних випробувань

З 25 липня по 31 липня 2017 року включно

Офіційний сайт приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського