Бакалаврат

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти нашого факультету.

Бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування» є професіоналом універсального характеру, здатним забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. Його знання придатні для використання в будь-якій сфері діяльності людини – від державного управління до виробництва, бізнесу, культурної та освітньої сфери.

Освітні програми

  • Адміністративний менеджмент
  • Електронне урядування

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки
  • заочна форма навчання – 4 роки

Назва кваліфікації

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Навчальний план

Навчальний план передбачає формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці, та критичних навичок, необхідних для подальшого кар’єрного росту. Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практики проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню креативного способу мислення та навичок поєднання теорії та практики.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» включає викладання циклів навчальних дисциплін.

Cертифікати ЗНО

Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну  середню освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
1 Українська мова та література* 0,35 0,05 Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів
2 Історія України або Іноземна мова** 0,4 Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів
3 Математика*

 

0,2 Не менше 100 балів

Конкурсний бал = УМ×0,35+ІУ/ІМ×0,4+М×0,2+Атестат×0,05

Конкурсний бал має бути не менше за 130 балів.

* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2017, 2018 та 2019 рр.
** Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018 та 2019 рр.

З 2019-го року набір студентів за дипломом молодшого спеціаліста на cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування не здійснюється.

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 27 900 грн. на рік;
  • для заочної форми навчання — 16 100 грн. на рік.

*Вартість навчання вказана станом на 2018/2019 навчальний рік.

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2019 році 

Офіційні документи для вступу
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Етапи вступної компанії

10 липня 2019 року Початок подання заяв та документів
16 липня 2019 року Закінчення прийому заяв та документів для вступників, які складають вступні випробування / творчі конкурси / співбесіди
22 липня 2019 року Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти
26 липня 2019 року Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням
31 липня 2019 року Закінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням
1 серпня 2019 року Наказ на зарахування за держзамовленням

Розклад роботи Відбіркової комісії Факультету соціології і права

Термін Дні Години
01 – 09 липня 2019 року Понеділок – п’ятниця 14:00-17:00
10 – 22 липня 2019 року Понеділок – п’ятниця 09:00-18:00
Субота 10:00-13:00
Неділя Вихідний
23 – 26 липня 2019 року Вівторок – п’ятниця 14:00-17:00
27 – 31 липня 2019 року Субота – середа 09:00-18:00
01 – 03 серпня 2019 року Четвер – субота 12:00-17:00
04 – 17 серпня 2019 року Понеділок, середа, четвер 14:00-17:00
Вівторок, п’ятниця 10:00-13:00
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни!

Дні відкритих дверей

З інформацією на Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту “Дні відкритих дверей”, або на сайті Факультету соціології і права

Зареєструватися на Дні відкритих дверей

Контактна інформація

Соціальні мережі

Facebook
Telegram