Бакалаврат 2020

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти нашого факультету.

Бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування» є професіоналом універсального характеру, здатним забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. Його знання придатні для використання в будь-якій сфері діяльності людини – від державного управління до виробництва, бізнесу, культурної та освітньої сфери.

Освітні програми

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки
  • заочна форма навчання – 4 роки

Назва кваліфікації

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Навчальний план

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки: 15 освітніх компоненти (загальний обсяг 60 кредитів ЄКТС).
Цикл професійної підготовки: 34 освітніх компоненти (загальний обсяг 120 кредитів ЄКТС).

Вибіркові освітні компоненти

Цикл загальної підготовки (загальноуніверситетський каталог):
4 освітні компоненти (загальний обсяг 12 кредитів ЄКТС).

Цикл професійної підготовки (міжфакультетський/факультетський/кафедральний каталог):
12 освітніх компоненти (загальний обсяг 48 кредитів ЄКТС).

Cертифікати ЗНО

1. Українська мова та література (УМ)*
2. Історія України (ІУ)* АБО іноземна мова (ІМ)**
3. Математика (М)*

Конкурсний бал = УМ*0,35 + ІУ/ІМ*0,45 + М*0,2
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Конкурсний бал має бути не менше 140,0 балів.

* Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 рр.
** Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2018, 2019 та 2020 року.

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 29 000 грн/рік;
  • для заочної форми навчання — 20 000 грн/рік.

* Вартість навчання вказана станом на 2020/2021 навчальний рік.

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році 

Офіційні документи для вступу
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Етапи вступної компанії

Вступ на основі сертифікатів ЗНО:

01 серпня 2020 року Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
13 серпня 2020 року Початок прийому заяв та документів
22 серпня 2020 року

 18:00

Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
27 серпня 2020 року

не пізніше 12.00

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
31 серпня 2020 року

не пізніше 18.00

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
10 вересня 2020 року

 

Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
05 вересня 2020 року

не пізніше 12.00

Терміни зарахування вступників за держаним замовленням
не пізніше

14 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту Дні відкритих дверей, або на сайті факультету соціології і права

Відбіркова комісія

+380668075916
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)

fsp.kpi.vk@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського