Бакалаврат 2020

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти нашого факультету.

Бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування» є професіоналом універсального характеру, здатним забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. Його знання придатні для використання в будь-якій сфері діяльності людини – від державного управління до виробництва, бізнесу, культурної та освітньої сфери.

Освітні програми

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки
  • заочна форма навчання – 4 роки

Назва кваліфікації

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Навчальний план

Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки: 15 освітніх компоненти (загальний обсяг 60 кредитів ЄКТС).
Цикл професійної підготовки: 34 освітніх компоненти (загальний обсяг 120 кредитів ЄКТС).

Вибіркові освітні компоненти

Цикл загальної підготовки (загальноуніверситетський каталог):
4 освітні компоненти (загальний обсяг 12 кредитів ЄКТС).

Цикл професійної підготовки (міжфакультетський/факультетський/кафедральний каталог):
12 освітніх компоненти (загальний обсяг 48 кредитів ЄКТС).

Cертифікати ЗНО

1. Українська мова та література (УМ)*
2. Історія України (ІУ)* АБО іноземна мова (ІМ)**
3. Математика (М)*

Конкурсний бал = УМ*0,35 + ІУ/ІМ*0,45 + М*0,2
Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Конкурсний бал має бути не менше 140,0 балів.

* Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 рр.
** Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2018, 2019 та 2020 року.

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 27 900 грн/рік;
  • для заочної форми навчання — 16 100 грн/рік.

* Вартість навчання вказана станом на 2019/2020 навчальний рік.

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році 

Офіційні документи для вступу
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Етапи вступної компанії

Вступ на основі сертифікатів ЗНО:

з 1 липня 2020 року Реєстрація електронних кабінетів
10 липня 2020 року Початок подання заяв та документів
22 липня 2020 року Закінчення прийому заяв та документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти
27 липня 2020 року Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням
31 липня 2020 року Закінчення прийому оригіналів документів для зарахування за державним замовленням
1 серпня 2020 року Наказ на зарахування за держзамовленням
уточнюється Прийом оригіналів документів для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
уточнюється Наказ на зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Інформацію щодо вступу на основі вступних випробувань та співбесіди можна знайти в Умовах вступу до закладів вищої освіти 2020 та у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році.

Дні відкритих дверей

З інформацією на Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту Дні відкритих дверей, або на сайті факультету соціології і права

Відбіркова комісія

+38 (044) 204 98 22
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.ua@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського