Бакалаврат

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти нашого факультету.

Бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування» є професіоналом універсального характеру, здатним забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. Його знання придатні для використання в будь-якій сфері діяльності людини – від державного управління до виробництва, бізнесу, культурної та освітньої сфери.

Спеціалізації

  • Адміністративний менеджмент
  • Електронне урядування

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки
  • заочна форма навчання – 4 роки

Назва кваліфікації

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Навчальний план

Навчальний план передбачає формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці, та критичних навичок, необхідних для подальшого кар’єрного росту. Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практики проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню креативного способу мислення та навичок поєднання теорії та практики.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» включає викладання циклів навчальних дисциплін.

Вступ на бакалаврат

Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну ЗНО середню освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
1 Українська мова та література 0,35 0,05 не менше 125 балів за умови, що Історія України або Іноземна мова – не менше 100 балів
2 Історія України або Іноземна мова 0,4 не менше 125 балів за умови, що Українська мова та література – не менше 100 балів
3 Математика

 

0,2 не менше 100 балів

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 24 700 грн. на рік;
  • для заочної форми навчання — 14 700 грн. на рік.

*Вартість навчання вказана станом на 2017/2018 навчальний рік.

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Контактна інформація

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2019 році будуть опубліковані пізніше.

Офіційні документи для вступу
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Соціальні мережі

Facebook
Telegram