Друга вища освіта

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Друга вища освіта – це отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього ступеня та практичного досвіду. Фактично, це означає оволодіння новою професією, поповнення багажу знань, розширення можливостей у плануванні своєї кар’єри та майбутнього.

Кафедра теорії та практики управління Факультету соціології і права через Інститут післядипломної освіти КПІ імені Ігоря Сікорського здійснює перепідготовку (другу вищу освіту) фахівців за спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави вцілому.

Спеціалізації

Адміністративний менеджмент

Це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму.

Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з адміністративного менеджменту, правових засад адміністративної діяльності, фінансового менеджменту, управління людськими ресурсами, проектного та антикризового менеджменту, управлінського аудиту, PR-технологій та соціальних комунікацій, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, ризик-менеджменту.

Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працюють професіоналами державної служби, фахівцями у сфері управління проектами та з корпоративного управління, менеджерами з адміністративної діяльності.

Електронне урядування

Це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя.

Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з електронного урядування та електронного документообігу, електронних послуг, електронної демократії та виборчих технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації, інформаційного права, маркетингу, PR-технологій та соціальних комунікацій, управління інформаційними зв’язками, управлінського документознавства, публічного управління, менеджменту якості.

Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері електронного урядування, спеціалістами державної служби, менеджерами систем якості в державному управлінні, фахівцями з управління проектами у сфері електронного урядування.

Професійні компетенції

Поєднання соціологічної та менеджерської підготовки дозволяє готувати соціальних управлінців вищого рівня підготовки  – магістрів  адміністративного менеджменту. Це професіонали, підготовлені за новітніми методи для організаційно-управлінської, науково-аналітичної та консультативно-методологічної роботи по раціональному управлінню людською діяльністю, соціально-політичними та економічними процесами, соціальними системами на всіх рівнях: державного управління, соціального управління та підприємницьких структур усіх форм власності.

Організаційно-управлінська діяльність
 • приймати управлінські рішення, оцінювати їх наслідки й брати відповідальність;
 • організовувати та планувати раціональну працю підлеглих;
 • аналізувати та опрацьовувати інформацію, необхідну для прийняття управлінського рішення;
 • готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді;
 • проявляти ініціативу з удосконалення діяльності;
 • організовувати командну роботу;
 • виявляти здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики;
 • організовувати управління процесом змін в організації;
 • організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.
Технологічна діяльність
 • використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності;
 • організовувати обробку документації засобами сучасних ІКТ;
 • застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.
Проектна діяльність
 • керувати проектами;
 • готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції);
 • готувати та удосконалювати законодавчу і нормативно-правову базу;
 • визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та адміністрування.
Науково-дослідна і педагогічна діяльність
 • проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження щодо здійснення ефективної публічної політики;
 • виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання;
 • аналізувати та вибирати ефективні методи навчання;
 • застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.

Перелік основних фахових дисциплін

Навчальні дисципліни  базової  підготовки:
 • Захист інтелектуальної власності;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інформаційна безпека та захист приватності;
 • Управління якістю та аудит в управлінській діяльності;
 • ПР- технології та комунікації в публічному управлінні;
 • Управлінське документознавство та юридична техніка;
 • Сценарний аналіз та стратегічний форсайт;
 • Публічні фінанси;
 • Ризик-менеджмент;
 • Психологія педагогічної діяльності;
 • Основи наукових досліджень та системне мислення;
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування.
Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціалізації «Адміністративний менеджмент»:
 • Інформаційні технології в публічному управлінні;
 • Стратегічний менеджмент;
 • Управління проектами;
 • Адміністративне та господарське право;
 • Навчальна дисципліна з моделювання та прогнозування;
 • Навчальна дисципліна з соціальної інженерії та сталого розвитку;
 • Навчальна дисципліна з електронного урядування.
Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціалізації «Електронне урядування»:
 • Електронне урядування: політика, стратегії, правові засади;
 • Інтернет-технології та веб-програмування;
 • Електронна демократія;
 • Експертні технології в прийнятті управлінських рішень;
 • Навчальна дисципліна зі стратегічних змін та інновацій;
 • Навчальна дисципліна з впровадження електронного урядування;
 • Навчальна дисципліна з електронного бізнесу.

Рівень вищої освіти

Другий

Ступінь вищої освіти

Магістр

Термін навчання

1 рік 4 місяці. Випускники одержують Диплом державного зразка та Додаток до диплому європейського зразка.

Вартість навчання

12 000 грн. на рік. Оплата – посеместрово

*Вартість вказана станом на 2017-2018 н.р.

Слухачами програм післядипломної освіти можуть стати особи, які вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або «магістр» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Умови вступу

 • заповнити заявку on-line або очно;
 • подати документи;
 • пройти співбесіду;
 • укласти контракт;
 • оплатити навчання згідно з рахунком.

Для вступу необхідно подати наступні документи

 • Заяву on-line або очно;
 • Диплом спеціаліста або магістра із додатком – оригінал і копію (2 екз.);
 • паспорт – оригінал і копію (1, 2 стор. та сторінка з відміткою про прописку – 2 екз.);
 • ідентифікаційний код – оригінал і копію (2 екз.);
 • 3 фотокартки розміром 3х4 см.;
 • довідку з місця роботи або з місця проживання.

Контактна інформація:

Адреса: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 7, поверх 5, каб. 521, 523 або каб. 513.

Тел.: (044) 204-84-62 – Коваль Олена Аркадіївна; (044) 204-92-18 – Бриль Юлія Олексіївна; (044) 204-92-84 – Гогінашвілі Наталія Петрівна.

Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти” КПІ імені Ігоря Сікорського