Магістратура 2021

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Кафедра теорії та практики управління є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Основною метою випускової кафедри теорії та практики управління є підготовка студентів до кар’єри управлінця у державних, недержавних та громадських організаціях.

Освітні програми

  • Публічне адміністрування та електронне урядування

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
  • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Назва кваліфікації

Магістр публічного управління та адміністрування

Професійна кваліфікація

Менеджер з публічного управління та адміністрування

Вступні випробування

Вступні випробування до магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування включають:

1) Комплексне фахове випробування;
2) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), або вступний іспит у закладі вищої освіти*

* для вступників на небюджетну форму навчання на основі ступеня магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Зверніть увагу, що інформація про творчі досягнення з метою отримання додаткових балів для вступу в магістратуру подається під час комплексного фахового випробування.

Детальна інформація про вступ до магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування – 2020

Випускова атестація

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Вона здійснюється екзаменаційними комісіями (ЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідним рівнем вищої освіти. Випускна атестація студентів вищого навчального закладу завершується видачею диплома встановленого зразка.

Детальніша інформація про випускову атестація студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування») на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 33 700 грн на рік;
  • для заочної форми навчання — 20 000 грн на рік.

*Вартість навчання вказана станом на 2020/2021 навчальний рік.

Правила прийому

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2020 році

Офіційні документи для вступу
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Увага! Інформація щодо термінів вступної кампанії 2021 року остаточно буде відома після затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 році (Міністерство освіти і науки України) та Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році.

Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання ЄВІ 12 травня – 05 червня 2020 року (до 18:00)
ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) 01 липня 2020 року
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів 05–22 серпня 2020 року
Консультація перед фаховим вступним випробуванням – 1 

Консультація перед фаховим вступним випробуванням – 2

Фахове вступне випробування – 1

Фахове вступне випробування – 2

21 серпня 2020 року об 14.00

25 серпня 2020 року об 14.00

25 серпня 2020 року об 10.00

26 серпня 2020 року об 14.00

Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 01 вересня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 06 вересня 2020 року (не пізніше 18:00)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 11 вересня 2020 року (до 12:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня 2020 року (не пізніше 13:00)
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 18 вересня 2020 року

Консультант вступників

У разі виникнення питань щодо вступу та навчання за нашою спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Ви можете написати у Telegram консультанту для вступників.

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту «Дні відкритих дверей», або на сайті факультету соціології і права

Соціальні мережі

Facebook
Telegram-канал
Instagram
YouTube
TikTok

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.vk@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського