Магістратура 2021

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Кафедра теорії та практики управління є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Основною метою випускової кафедри теорії та практики управління є підготовка студентів до кар’єри управлінця у державних, недержавних та громадських організаціях.

Освітня програма

Публічне адміністрування та електронне урядування

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
  • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Назва кваліфікації

Магістр публічного управління та адміністрування

Професійна кваліфікація

Менеджер з публічного управління та адміністрування

Вступні випробування

Вступні випробування до магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування включають:

1) Комплексне фахове випробування;
2) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), або вступний іспит у закладі вищої освіти*
* для вступників на небюджетну форму навчання на основі ступеня магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Зверніть увагу, що інформація про творчі досягнення з метою отримання додаткових балів для вступу в магістратуру подається під час комплексного фахового випробування.

Детальна інформація про вступні випробування до магістратури у 2021 році

Випускова атестація

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Вона здійснюється екзаменаційними комісіями (ЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідним рівнем вищої освіти. Випускна атестація студентів вищого навчального закладу завершується видачею диплома встановленого зразка.

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування») на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 33 700 грн на рік;
  • для заочної форми навчання — 20 000 грн на рік.

* Вартість навчання вказана станом на 2020/2021 навчальний рік.

Правила прийому

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Увага! Інформація щодо термінів вступної кампанії 2021 року остаточно буде відома після затвердження Умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 році (Міністерство освіти і науки України) та Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році.

Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня – 02 червня 2021 року (до 18:00)
ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) 30 червня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня 2021 року
Прийом заяв та документів 15–23 липня 2021 року
Фахове вступне випробування 24–30 липня 2021 року
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 07 серпня 2021 року
(не пізніше 18:00)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14 серпня 2021 року
(13:00)
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 19 серпня 2021 року

Консультант вступників

У разі виникнення питань щодо вступу та навчання за нашою спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Ви можете написати у Telegram консультанту для вступників.

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту «Дні відкритих дверей», або на сайті факультету соціології і права

Соціальні мережі

Facebook
Telegram-канал
Instagram
YouTube
TikTok

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.vk@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського