Магістратура

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Кафедра теорії та практики управління є випускаючою з підготовки та перепідготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне упрлавління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Основною метою випускової кафедри теорії та практики управління є підготовка студентів до кар’єри управлінця у державних, недержавних та громадських організаціях.

Спеціалізації

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
  • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
  • денна форма навчання – 1 рік 9 місяців (освітньо-наукова програма)

Назва кваліфікації

Магістр публічного управління та адміністрування

Професійна кваліфікація

Менеджер з публічного управління та адміністрування

Вступні випробування

Вступні випробування до магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування включають:

1) Додаткове комплексне фахове випробування
2) Комплексне фахове випробування
3) Іноземна мова

Детальніша інформація про вступ до магістратури за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова атестація

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Вона здійснюється екзаменаційними комісіями (ЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідним рівнем вищої освіти. Випускна атестація студентів вищого навчального закладу завершується видачею диплома встановленого зразка.

Детальніша інформація про випускову атестація студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Вартість навчання

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (спеціалізації “Адміністративний менеджмент”, “Електронне урядування”, “Управління публічними закупівлями”) на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання — 27 600 грн. на рік;
  • для заочної форми навчання — 14 700 грн. на рік.

*Вартість навчання вказана станом на 2017/2018 навчальний рік.

Контактна інформація

  • (044) 204-84-62 — Коваль Олена Аркадіївна, заступник декана з магістерської підготовки, практики, працевлаштування та другої вищої освіти.
  • (044) 204-92-18 — Бриль Юлія Олексіївна, завідувач лабораторією кафедри теорії та практики управління.

Правила прийому

Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2019 році будуть опубліковані пізніше.

Офіційні документи для вступу
Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Соціальні мережі

Facebook
Telegram