Blog

, , ,

Запрошуємо до участі в конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» 23-24 листопада 2017 року

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас на ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку», яка буде проведена 23-24 листопада 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі Факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами управління.

 Тематика конференції

Секція 1. Трансформація державного управління в сучасній Україні та світі: від бюрократичного адміністрування до електронного урядування.

Голова секції – д-р наук з держ. упр., проф., в.о. зав. кафедри теорії та практики управління КПІ імені Ігоря Сікорського Чукут С.А. Секретар – асп. Семенова К.О.

Становлення та розвиток галузі знань: від «Державного управління» до «Публічного управління та адміністрування» в Україні

Сучасні управлінські технології та підходи

Кращі практики впровадження електронного урядування

Інструменти електронної демократії

Залучення громадян до вироблення і прийняття управлінських рішень

Сучасні технології електронного урядування

Секція 2. Модерн та модернізація: поміж конфліктами та керованістю.

Голова секції – д-р соціол. наук, проф., зав. кафедри соціології КПІ імені Ігоря Сікорського Кутуєв П.В. Секретарі – канд. політ. наук Якубін О.Л., канд. політ. наук Багінський А.В., канд. політ. наук Донська А.Г.

Порівняльно-історична соціологія революцій: революції та трансформації державної політики

Національна держава та динаміка світ-системи: хто ким керує?

Політичне панування та державна політика: поміж раціональною бюрократією та патримоніальним вождизмом

Соціологія науки та раціональна модернізація державної політики: виклики та перспективи

Національна держава, світ-системні імперативи та конфлікти: керованість і хаос

Популізм від Брекзиту до Трампа та формування державної політики

Секція 3. Реалізація стратегічного підходу в управлінні сталим розвитком.

Голова секції – д-р наук з держ. упр., проф. Іваницька О.М. Секретар – асп. Карпунець А.С.

Вектори соціально-економічного розвитку України в контексті реалізації стратегії «Європа 2020»

Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку країни: стратегічний підхід

Регіональні стратегії в руслі процесів деконцентрації та децентралізації

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020»: передумови успішної реалізації

Ризики та обмеження впровадження стратегічних рішень у державному управлінні

Секція 4. Правове регулювання сталого розвитку: проблеми та перспективи. 

Голова секції – д.ю.н., доц., зав. кафедри господарського та адміністративного права КПІ імені Ігоря Сікорського Кравчук О.О. Секретар – к.ю.н., доц. Бевз С.І.

Верховенство права, правове забезпечення захисту прав людини і громадянина, рівності, доступу до праці, якісної освіти, фінансових послуг, медобслуговування та соцзахисту, житла, володіння землею та іншою власністю

Вільний розвиток підприємництва, усунення необґрунтованих обмежень, забезпечення технічної модернізації, доступу до інформації і технологій, сприяння розвитку освіти, науки і технологій

Захист біженців, внутрішньо переміщених осіб та мігрантів

Забезпечення функціонування прозорих і підзвітних державних інститутів, удосконалення регулювання фінмоніторингу, справляння податків, державних закупівель, інших напрямів фінансової діяльності держави, боротьба з корупцією

Охорона довкілля, забезпечення енергетичної ефективності та енергетичної інфраструктури

Боротьба з усіма формами організованої злочинності, насильством і жорстокістю

Секція 5. Моделювання поведінки соціально-економічних систем для прийняття рішень.

Голова секції – канд.географ.наук, с.н.с. Путренко В.В. Секретар – канд.ф.-м.наук Пишнограєв І.О.

Моделювання поведінки соціально-економічних систем з метою запобігання виникненню конфліктів

Моделювання процесів сталого розвитку

Передбачення (форсайт) і прогнозування поведінки соціально-економічних систем

Інструментарій для моделювання та представлення його результатів

Загальна теорія моделювання поведінки систем

В рамках конференції відбудеться круглий стіл «Сучасні тенденції підготовки PHD за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»» за участю Підкомісії МОНУ «Публічне управління та адміністрування», Робочої групи паспорту спеціальності, іноземних експертів та громадських діячів.

Інформаційний лист конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку»