Акімова Олена Андріївна

Кандидат філософських наук, доцент

Посада

Доцент

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2013 р.)
Тема дисертації: «Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві»

Освіта

Бакалаврат

2002-2006 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2006-2008 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2008-2011 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Філософія»
Захист дисертації на тему: «Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві» (2013 р.)

Дисципліни

Магістратура

Навчальні дисципліни з проблем сталого розвитку (за вибором студента).
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні.

Сфера наукових інтересів

 1. Вища освіта
 2. Сталий розвиток
 3. Інформаційне суспільство
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація уточнюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Провідний соціолог Науково-дослідного центру прикладної соціології «Соціоплюс»
 • участь у Відбірковій комісії
 • робота організаційних комітетах конференцій

Деякі публікації

2020 рік
 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 195 с. (глава 7 «Патріотизм слова та патріотизм справи в емпіричних показниках: результати соціологічного опитування»).
2019 рік
 1. Melnychenko. A, Akimova. O. (2019). Development of competences of public management and administration specialists: implementation of foreign experience in Ukraine // Advanced Education, 2019. – Issue. 13. – pp. 89-96.
2017 рік
 1. Акімова О. А. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік / Кутуєв П.В., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л., Мельниченко А.А., Акімова О. А., Іщенко А.М., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В. // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД – БРФФД / Державний фонд фундаментальних досліджень; відп. за вип. Б.Р. Кияк. – Київ : Академперіодика, 2017. – 180с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – С. 175-179.
2016 рік
 1. Акімова О. А. Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти / О. А. Акімова, А.М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук.праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2016. – №1/2 (46/47) – С. 44-52.
2014 рік
 1. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А. Мельниченко,  О.А. Акімова // Вісник НТУУ «КПІ». Соціологія. Політологія. Право. –  №2  – 2014.
2012 рік
 1. Тульчинська С. О. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів: моногр. / С. О. Тульчинська, А. А. Мельниченко, О.А. Акімова. – К.: Видавництво ВО «Едельвейс», 2012. – 352 с.
 2. Акімова О.А. Гуманістичні виміри діяльності університетів в контексті забезпечення стійкого розвитку суспільства / О.А. Акімова // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. Лях В.В. – Вип 1 (109). – К., 2012. – С. 55-65.
2011 рік
 1. Акімова О. А. Роль університетів у європейському цивілізаційному поступі / О. А. Акімова // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В. В.. – Вип 9 (107). – К., 2011. – С.112– 123.
 2. Акімова О. А. Університет як потенційне втілення універсальності у вищій освіті / О. А. Акімова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук.праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. – №2 (32) – С. 11–15.
2010 рік
 1. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: моногр. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
 2. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: моногр. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 220 с.
2009 рік
 1. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей – 2009. – 200 с.
 2. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2009. – 200 с. – Бібліогр.: с. 127-
 3. Мельниченко А. А. Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології: моногр. / А. А. Мельниченко, А.М. Іщенко, О. А. Касаткіна, С. В. Мельниченко / за заг. ред. А.А. Мельниченка. – Київ: Освіта України, 2009. – 192 с.
 4. Мельниченко А. А. Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти / А. А. Мельниченко, О. А. Акімова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка»”, 2009. – № 2(26). – С.89 – 97. (особистий внесок: уточнила роль університетів як факторів інноваційного розвитку крізь призму соціологічних показників).
 5. Іщенко А.М., Касаткіна О.А., Мельниченко А.А. Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком / А.М. Іщенко, О.А. Касаткіна, А.А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія. Політологія. Соціологія. Право, 2009. – №4. – С. 75-83.
2008 рік
 1. Касаткіна О. А. Освітня революція як одна з передумов розвитку суспільства знань / О. А. Касаткіна // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Соціологія. Політологія. Право: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. – № 1. – С.114-117.
2007 рік
 1. Мельниченко А. А. Гуманізація освіти як принцип формування екологічної свідомості / А. А. Мельниченко, О. А. Касаткіна, С. В. Савицька // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2007. – № 2 (20) – Ч. 2. – С. 114-117.
Google Scholar