Трофімчук Анастасія Станіславівна

Кандидат наук з державного управління, викладач

Посада

Викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління (2018 р.)
Тема дисертації: «Механізм реформування державної служби України:соціокомунікативний аспект»

Освіта

Бакалаврат

2008-2012 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2012-2014 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2014-2017 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Механізми державного управління»
Захист дисертації на тему: «Механізм реформування державної служби України:
соціокомунікативний аспект» (2018 р.)

Дисципліни

Бакалаврат
Нормативні освітні компоненти

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Сфера наукових інтересів

 1. Публічне управління
 2. Комунікації в системі державного управління
ORCID: 0000-0001-8721-9926
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2017 рік
 1. Карпунець А.С. Оцінка розвитку інституту державної служби в Україні: результати соціологічного дослідження /А.С. Карпунець// Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_2/20.pdf
 2. Karpunets A. Formation of effective communications in the civil service system and its interaction with public/ A. Karpunets // Innovation in science and education: challenges of our time. – London: IASHE. – № 2. – ­pp.166-169.
2016 рік
 1. Карпунець А.С. Інститут державної служби в системі державного управління / А.С. Карпунець // Науковий вісник Академії муніципального управління. – Серія “Управління”, 2016. – № 4. – С. 153-161.
 2. Карпунець А.С. Зарубіжний досвід організації та функціонування інституту державної служби / А.С. Карпунець // Держава та регіони. – Серія “Державне управління”, 2016. – №3(55). – С. 146-154.
 3. Карпунець А.С. Перешкоди на шляху ефективної реалізації реформи державної служби України / А.С. Карпунець // Публічне управління та митне адміністрування, 2016. – №2(15). – С. 101-108.
 4. KarpunetsA. Communicative mechanism of functioning of the Institute of Public Service of Ukraine / A. Karpunets // Public policy and economic development, 2016. – № 9(13). – pp. 63-71.
 5. Карпунець А.С. Кадрове забезпечення державної служби України в контексті розвитку е-врядування/ А.С. Карпунець // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.­практ. конф. (11 листопада 2016 р, Дніпро) / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 109-111.
 6. Карпунець А.С. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби / А.С. Карпунець // Держава та глобальні соціальні зміни : 25 років української незалежності : матеріали VIIміжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В.Кутуєв. – Київ; Одеса : Типографія “АйсПринт”, 2016. – С. 174-176.
2015 рік
 1. Карпунець А.С. Соціологічний аспект реформування системи державної служби як соціального інституту / А.С. Карпунець // Держава та глобальні соціальні зміни : історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (26-27 листопада 2015 р.,м.Київ) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К. :Талком, 2015. – С. 580-582.
 2. Карпунець А.С. Морально-етичний аспект функціонування державної служби/ А.С. Карпунець // Сучасні проблеми управління : діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнародноїнаук.-практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі : А.А. Мельниченко, І.В. Виселко.  – К: ТОВ НВП “Iнтерсервic”, 2015. – С.42-44.
 3. Карпунець А.С. До питання трансформації інституту державної служби України / А.С. Карпунець. // Вісник Львівського університету. Серія “Соціологічна”, 2015. – №9. – С. 157-167.
 4. Карпунець А.С. Актуальні проблеми функціонування державної служби України в умовах реалізації реформ: соціологічний аспект / А.С.Карпунець // Східноєвропейський національний університет ім. ЛесіУкраїнки, 2015. – №2. – С. 17–23.
 5. Трофімчук А.С. Довіра як інтегральний критерій ефективності діяльності інституту державної служби Україні / А.С. Трофімчук // Соціологія-Соціальна робота-Регулювання соціальних проблем : матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих науковців (24-25 квітня 2015 року, Львів). – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2015. – C. 77-79.
 6. Трофімчук А.С. Особливості трансформації інституту державної служби України / А.С. Трофімчук // Соціальні та політичні конфігурації модерну : політична влада в Україні та світі : матеріали IVміжнар. наук.-практ. конф., (3-4 червня 2015 р., Київ) / укладачі : Г. Дерлугян, А.А.Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К : Талком, 2015. – C. 160-162.
Google Scholar