ХІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління» (24.11.2023)

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні проблеми управління 2023»
Тема конференції

Сучасні проблеми управління: на шляху до сталого миру після війни:
держава, бізнес, інновації

Дата проведення

24 листопада 2023 року

Термін прийому матеріалів

до 20 листопада 2023 року

Організатор конференції

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Співорганізатори конференції

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Формат проведення

Офлайн (КПІ ім. Ігоря Сікорського) + онлайн (Zoom)

Програма конференції

Пленарне засідання

24.11.2023 року
Початок о 10:00

Формат проведення
– офлайн: Зала засідань адміністративної ради КПІ імені Ігоря Сікорського (корпус 6);
– онлайн: посилання Zoom (ідентифікатор: 873 8560 4059, код доступа: 292933).

Вітальні слова

Мельниченко Анатолій Анатолійович
Проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Канавець Марина Володимирівна
Директорка Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу НАДС

Лихач Юлія Юріївна
Директорка Вищої школи публічного управління

Спікери

Єхануров Юрій Іванович
Нові технології в управлінні
Прем’єр-міністр України (2005-2006 роки)
Міністр оборони України (2007-2009 роки)
Директор Інституту передових оборонних технологій КПІ імені Ігоря Сікорського
Політичний діяч

Черниш Вадим Олегович
Сталий розвиток в умовах перманентних зовнішніх загроз
Голова Керівної Ради Центру безпекових досліджень CENSS”
Міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (2016-2019 рр.)
Голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу (2015-2019 рр.)
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації (2006-2007 рр.)

Халецька Аліна Анатоліївна
Подолання соціальних суперечностей, громадянська відповідальність для забезпечення сталого розвитку України
Професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича
Доктор наук з державного управління, професор

Maja Cvitan Grubišin (Грубішин Майя Цвітан)
Managing reforms and EU integrations in times of war and after the war – with corelation to Croatian experience
(Управління реформами та інтеграціями в ЄС під час війни та після неї з урахуванням досвіду Хорватії)
Юрист-консультант та викладач. Експерт у сфері верховенства права, судочинства, цифрової трансформації в державному управлінні, управління змінами в державних установах, управління якістю в державному секторі, євроінтеграції та проектів ЄС. Експомічниця міністра юстиції; Колишній державний секретар юстиції.

Угоднікова Олена Ігорівна
Механізми публічного маркетингу як елемент післявоєнної відбудови
Доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Кандидат економічних наук

Чукут Світлана Анатоліївна
Новітні практики застосування інструментів штучного інтелекту в публічному управлінні
Доктор наук з державного управління, професор кафедри теорії та практики управління

Програма конференції

Графік роботи секцій

24.11.2023 року
14:00 – 17:00

Секція 1
Стратегічні передумови відбудови повоєнної України: курс на сталий розвиток

Модератори:
Ольга Іваницька, д-р наук з держ. управління, проф.
Ірина Рогова
olimpiada.fsp@gmail.com
Посилання Zoom
Ідентифікатор: 698 903 7860
Код доступа: wAMSd6

Секція 2
Держава за умов війни та імперативів модернізації: від врегулювання конфліктів до медіації

Модератори:
Павло Федорченко-Кутуєв, д-р соціол. наук, проф.
Олександр Вольський
trikster655@gmail.com
Посилання Zoom

Секція 3
Публічне управління та штучний інтелект: виклики та можливості

Модератори:
Світлана Чукут, д-р наук з держ. управління, проф.
Олександра Шиць
olimpiada.fsp@gmail.com
Посилання Zoom
Ідентифікатор: 873 8560 4059
Код доступа: 292933

Секція 4
Демократичне врядування в Україні: політична участь та громадянська відповідальність

Модератори:
Наталія Ткачова, д-р наук з держ. упр., проф.
Олена Бутник, канд. держ. управління, доц.
olimpiada.fsp@gmail.com
Посилання Google Meet

Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2023 року включно за електронною адресою секції надіслати одночасно:
– заявку на участь в конференції (див. зразок);
– тези доповіді (.doc/.docx та .pdf) (див. вимоги до оформлення та приклад);
– відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів).

Організаційний внесок

Участь у конференції безкоштовна.

Публікація матеріалів

За результатами конференції буде опубліковано електронний збірник матеріалів.

Збірник матеріалів конференції 2023

Учасники роботи секцій та пленарного засідання отримають іменні сертифікати.

Матеріали, які пройдуть процедуру рецензування та перевірки на ознаки плагіату, будуть опубліковані із присвоєнням DOI.

Тематика конференції

Посилання на Zoom-конференції можна отримати у секретарів секцій.

Секція 1. Стратегічні передумови відбудови повоєнної України: курс на сталий розвиток

Керівник секції: д-р наук з держ. управління, проф. Іваницька Ольга Михайлівна
Секретар секції: Рогова Ірина
E-mail секції: olimpiada.fsp@gmail.com

Секція 2. Держава за умов війни та імперативів модернізації:
від врегулювання конфліктів до медіації

Керівники секції: д-р соціол. наук, проф. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович
Секретар секції: Вольський Олександр
E-mail секції: trikster655@gmail.com

Секція 3. Публічне управління та штучний інтелект: виклики та можливості

Керівник секції: д-р наук з держ. упр., проф. Чукут Світлана Анатоліївна
Секретар секції: Шиць Олександра
E-mail секції: olimpiada.fsp@gmail.com

Секція 4. Демократичне врядування в Україні:
політична участь та громадянська відповідальність

Керівник секції: д-р наук з держ. упр., проф. Ткачова Наталія Миколаївна
Секретар секції: канд. наук з держ. упр., доц. Бутник Олена Олександрівна
E-mail секції: olimpiada.fsp@gmail.com

Тренінг із застосування інструментів RBM
у плануванні та моніторингу реалізації цілей сталого розвитку

Тренерки:
– Олена Акімова –декан факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, канд. філос. наук, доцент;
– Анна Іщенко – ст. викл. кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор ННЦ ПС «Соціоплюс».

Контакти

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

м. Київ, пр-т Берестейський, 37 (ст. метро «Політехнічний інститут»)
корпус №7, каб. 09-7 (перший поверх)

olimpiada.fsp@gmail.com

+38 (044) 204 92 18
+38 (067) 683 75 15