Аспірантура (PhD) 2024

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра теорії та практики управління активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Вступні випробування до аспірантури 2024

Перелік зазначено відповідно до послідовності складання вступних випробувань.

1. Додаткове вступне випробування (у разі необхідності)

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано»/«незараховано». Вступник, що отримав «незараховано» до складання вступних випробувань не допускається.
Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

2. Вступний іспит з іноземної мови

За вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

3. Вступний іспит зі спеціальності
В обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності
Програма основного вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Умови вступу до аспірантури

Переглянути інформацію щодо умов вступу до аспірантури у 2024 році на сайті відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорького

Інформація щодо вступу до аспірантури

Прийом заяв і документів

19–23.08.2024 року (09:30–11:30 та 14:00–17:00, корпус 1, кімн. 247).
За необхідності в окремих випадках у будь який робочий день з 22 липня по 26 серпня 2024 року.
Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення Google-форми

Важливо

Відповідно до «Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році», цьогоріч умовою допуску до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит) у 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів. Замість результатів ЄВІ може бути діючий сертифікат (англійська мова – TOEFL / IELTS / Cambridge English Language Assessment, німецька мова – TestDaF, французька мова – DELF / DALF.

Вступні випробування

2 – 13 вересня 2024 року

Термін навчання

4 роки

Форми здобуття освіти

1. Денна форма:
– за державним замовленням (стипендія 8 023 грн/міс.);
– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (1 та 2 рік – 59 000 грн/рік, 3 та 4 рік – 55 600 грн/рік).
2. Заочна форма., вечірня

Основні терміни

Реєстрація заяв на участь у ЄВІ

Основна сесія: 07–29 травня 2024 року (18:00)
Детальніше на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Прийом заяв і документів

22 липня – 26 серпня 2024 року (18:00)

Вступні випробування

02–13 вересня 2024 року
Відповідно до розкладу, затвердженого предметною комісією

Оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 16 вересня 2024 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше 20 вересня 2024 року (18:00)

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

Не пізніше 23 вересня 2024 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 25 вересня 2024 року (18:00)

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 26 вересня 2024 року

Зарахування до аспірантури

1 жовтня 2024 року

Документи для вступу до аспірантури

Перелік документів для вступу до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського

Офіційний сайт відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського