Аспірантура (PhD)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра теорії та практики управління активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • вечірня форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Вступні випробування до аспірантури 2022

Програма основного вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Умови вступу до аспірантури

Умови вступу до аспірантури у 2022 році

Документи для вступу до аспірантури

Перелік документів для вступу до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського

Офіційний сайт відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського