Аспірантура (PhD)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра теорії та практики управління активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Вступні випробування до аспірантури 2023

Програма основного вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Умови вступу до аспірантури

Переглянути інформацію щодо умов вступу до аспірантури у 2023 році на сайті відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорького

Інформація щодо вступу до аспірантури

Прийом документів

19–23.06.2023 року (09:30–11:30 та 14:00–17:00, корпус 1, кімн. 247).
За необхідності в окремих випадках у будь який робочий день з 22 травня по 7 липня 2023 року.
Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення Google-форми

Вступні випробування

28 серпня – 8 вересня 2023 року

Термін навчання

4 роки

Форми навчання

Денна, заочна, вечірня

  • за державним замовленням (стипендія 7 264 грн/міс.);
  • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (1 та 2 рік – 49 400 грн/рік, 3 та 4 рік – 38 000 грн/рік).

Основні терміни

Прийом документів

22.05–07.07.2023 року

Вступні випробування

28.08–08.09.2023 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

11.09.2023 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

18.09.2023 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 20.09.2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22.09.2023 року

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 26.09.2023 року

Зарахування до аспірантури

з 01.10.2023 року

Документи для вступу до аспірантури

Перелік документів для вступу до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського

Офіційний сайт відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського