Магістратура 2023 (для державних службовців за порядком вступу НАДС)

Шановні державні службовці!

Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує взяти участь у конкурсному відборі на навчання до магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»!

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Публічне адміністрування та електронне урядування
Випускова кафедра:
кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Цільова група

Державні службовці, які працюють у:
– міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;
– органах виконавчої влади (м. Київ і Київська область);
– Київській міській державній адміністрації;
– районних в місті Києві державних адміністраціях;
– Київській обласній державній адміністрації.

Наразі збираємо інформацію щодо зацікавлених у навчанні:

Деякі важливі новини
'

Магістратура зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» саме у КПІ ім. Ігоря Сікорського, оскільки:
– поєднання двох важливих напрямів (публічне адміністрування та електронне урядування);
– одні з лідерів у підготовці фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (успішні результати пробного ЄДКІ);
викладачі з практичним досвідом роботи;
– відзнаки успіхів і отриманих навичок здобувачів вищої освіти у всеукраїнських і міжнародних конкурсах наукових робіт, досліджень, олімпіад тощо.

Інформація щодо вступу

Важлива інформація
  1. Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів.
  2. Здобутий раніше ступінь вищої освіти магістра/спеціаліста/бакалавра.
  3. Відсутність навчання раніше за державним замовленням і здобуття ступеня вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Навчання за державним замовленням у магістратурі за іншими спеціальностями до цього пункта не відноситься.
Фахові випробування
Вступ на основі диплома бакалавра

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування).
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит).
У Постанові прописано, що вступ на основі диплома бакалавра здійснюється за результатами ЄВІ та ЄФВВ. Цими вступними випробування займається Український центр оцінювання якості освіти, реєстрація здійснювалася з 8 по 31 травня 2023 року, а також додатково з 12 по 14 липня 2023 року. Якщо Ви не реєструвалися відповідно до інструкцій УЦОЯО, то ЄВІ та ЄФВВ скласти не можна. Заклади вищої освіти не мають відношення до ЄВІ та ЄФВВ.

Вступ на основі диплома магістра

1. Фаховий іспит з основ економіки та держави і права
Переглянути програму фахового іспиту
2. Вступний іспит з іноземної мови
Переглянути програму вступного іспиту

Документи для вступу

У 2023 році був такий перелік необхідних документів (необхідно надіслати на електронну пошту, інформація щодо цього буде дещо пізніше):

  1. Заява про вступ до закладу вищої  освіти на навчання в електронній формі із накладеним електронним підписом такої особи відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг (КЕП – кваліфікований електронний підпис).
  2. Одна кольорова фотокартка розміром 3×4 сантиметри.
  3. Відомості про документ про вищу освіту (серія, номер, здобутий ступінь освіти) або електронну  копію (скан-копію) оригіналу паперового документа про вищу освіту (для документів про вищу освіту, виданих до 2012 року).
  4. Електронна копія (скан-копія) оригіналу паперової трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  5. Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).
  6. Відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Електронні копії оригіналів паперових документів (скан-копії) повинні бути кольоровими, придатними для сприйняття їх змісту та засвідчені електронним підписом особи відповідно до  вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг. За відповідність електронних копій (скан-копій) оригіналам паперових документів відповідає заявник.

Алгоритм вступу на основі диплома магістра / спеціаліста
Прийом документів

з 19.07.2023 року
До подання документів прохання заповнити Google-форму

Вступні випробування

Інформація зазначена для вступників на основі диплома магістра / спеціаліста.
Якщо вступ здійснюється на основі диплома бакалавра, то вступні випробування (ЄФВВ і ЄВІ) проводяться відповідно до графіку, затвердженого Українським центром оцінювання якості освіти.

1. Фаховий іспит – інформація уточнюється.
2. Іноземна мова – інформація уточнюється.

Рейтинговий список

Інформація уточнюється

Зарахування

до 01.09.2023 року

Державне замовлення

Навчання здійснюватиметься за кошти державного бюджету на умовах конкурсного відбору за замовленням Національного агентства України з питань державної служби відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 року № 789 (зі змінами). Спочатку у закладах вищої освіти відбуватимуться вступні випробування, а потім буде ухвалене рішення щодо бюджетного фінансування з боку НАДС.

Підстави для вступу

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»» (редакція від 20.05.2023 року зі змінами від 16.05.2023 року)

Інформація щодо навчання

Освітньо-професійна програма
«Публічне адміністрування та електронне урядування»

Переглянути інформацію щодо освітньої програми

Форма здобуття освіти

Заочна

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Освітня кваліфікація

Магістр публічного управління та адміністрування

Освітня траєкторія

1. Нормативні освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки:
– Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку;
– Правові засади управління інтелектуальною власністю;
– Практичний курс іноземної мови для ділового спілкування.
2. Цикл професійної підготовки:
– Механізми та технології публічного управління та адміністрування;
– Основи національної безпеки;
– Електронне урядування та електронна демократія;
– Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування;
– Публічна політика та врядування;
– Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні;
– Стратегічне управління та ризик-менеджмент;
– Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади;
– Управління публічними фінансами;
– Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні;
– Практика;
– Підготовка кваліфікаційної роботи;
– Захист кваліфікаційної роботи.
2. Вибіркові освітні компоненти (цикл професійної підготовки)
6 вибіркових навчальних дисциплін з Каталогу вибіркових дисциплін, серед яких, наприклад:
– Конфліктовирішення, миротворення та медіація;
– Публічне управління у сфері національної безпеки;
– Правові та організаційні засади запобігання корупці;
– Реінжиніринг адміністративних процесів;
– Управління публічними закупівлями;
– Управління персоналом і лідерство на публічній службі;
– Створення та розвиток ІТ-продуктів;
– Комунікаційні стратегії;
– Ґендерна політика в системі публічного управління;
– Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування;
– Управління трудовими ресурсами;
– Управління проєктами в публічній сфері тощо.

Контакти

Якщо Ви ще не заповнювали нашу Google-форму, то заповніть, будь ласка, оскільки наразі збираємо інформацію щодо зацікавлених у навчанні: https://bit.ly/magistratura281-kpi-nads

У разі зацікавленості у навчанні та/або наявності питань можна звернутися:
– на кафедру теорії та практики управління ФСП: (044) 204 92 18 (пн–пт, з 10 до 16), kafedra_tpu@ukr.net;
– до координатора Офісу з профорієнтації «ФСП Creative Hub», консультанта вступників, Балашова Дмитра: Telegram.