Ініціативні теми

Трансформація системи публічного управління України
в умовах реалізації цілей сталого розвитку
Мета

Визначити напрями трансформації публічного управління та окреслити основні стратегічні зміни, які мають бути внесені в систему публічної влади України для реалізації цілей сталого розвитку. ДР №0118U100522

Науковий керівник

д. н. з держ. упр., професор Іваницька О. М.

Сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні: кращі практики
Мета

Дослідити сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні, проаналізувати кращі вітчизняні і зарубіжні практики, а також можливість їх імплементації. ДР №0118U100305

Науковий керівник

д. н. з держ. упр., професор Чукут С. А.

Цифрова трансформація державного управління та місцевого самоврядування:
виклики та можливості для досягнення Цілей сталого розвитку
Мета

Дослідження сучасних процесів цифрової трансформації державного управління та місцевого самоврядування, для виявлення викликів та можливостей для досягнення цілей сталого розвитку.

Науковий керівник

д. н. з держ. упр., професор Чукут С. А.

Термін виконання

2023–2028 рр.