Ініціативні теми

Цифрова трансформація державного управління та місцевого самоврядування:
виклики та можливості для досягнення Цілей сталого розвитку
Digital transformation of public administration and local government: challenges and opportunities for achieving SDGs
Державний реєстраційний номер

0123U101483

Мета

Дослідження сучасних процесів цифрової трансформації державного управління та місцевого самоврядування, для виявлення викликів та можливостей для досягнення цілей сталого розвитку

Науковий керівник

д. держ. упр., професор Чукут С. А.

Термін виконання

2023–2028 рр.

Трансформація системи публічного управління України
в умовах реалізації цілей сталого розвитку
Державний реєстраційний номер

0118U100522

Мета

Визначити напрями трансформації публічного управління та окреслити основні стратегічні зміни, які мають бути внесені в систему публічної влади України для реалізації цілей сталого розвитку

Науковий керівник

д. держ. упр., професор Іваницька О. М.

Термін виконання

2018–2021 рр.

Сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні: кращі практики
Державний реєстраційний номер

0118U100305

Мета

Дослідити сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні, проаналізувати кращі вітчизняні і зарубіжні практики, а також можливість їх імплементації

Науковий керівник

д. н. держ. упр., професор Чукут С. А.

Термін виконання

2018–2021 рр.