Бакалаврат 2023

Координатор із профорієнтації

У разі виникнення питань щодо вступу та навчання за нашою спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Ви можете написати у Telegram Балашову Дмитру Валерійовичу.

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Публічні управлінці сучасного рівня повинні вміти аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знати нормативно-правову базу публічного управління та урядування, мати навички управління проектами, стратегічного та тактичного планування, розробки державно-управлінських рішень. Водночас, у процесі демократизації суспільства, державні та комерційні служби повинні мати фахівців, які володіють навичками ведення громадського діалогу, пошуку шляхів ефективної взаємодії з громадськістю та ЗМІ, координації та супроводження проектів з публічного управління, зокрема із впровадження системи електронного урядування в органах державної влади, що потребує якісної спеціальної та професійно-галузевої підготовки, яку і отримують студенти нашого факультету.

Бакалавр за спеціальністю  «Публічне управління та адміністрування» є професіоналом універсального характеру, здатним забезпечити інформаційну підтримку прийняття рішень. Його знання придатні для використання в будь-якій сфері діяльності людини – від державного управління до виробництва, бізнесу, культурної та освітньої сфери.

Презентація спеціальності для вступників

 • публічне управління та адміністрування – це про …;
 • вступ на бакалаврат;
 • науково-педагогічний склад (викладачі);
 • освітня програма;
 • навчальні дисципліни (включно з вибірковими);
 • навчання та наука;
 • працевлаштування;
 • можливості для розкриття потенціалу;
 • міжнародна діяльність;
 • визнання;
 • наш КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • освітнє середовище та інфраструктура (гуртожиток, навчальні корпуси тощо);
 • фото, відео;
 • чому обирають саме нас?
 • контакти.
Переглянути/завантажити презентацію

Чому варто обрати саме нас?

Натискайте на цей лінк або на банер нижче і переглядайте серію коротких інформаційних відеороликів, в яких наші студенти розповідають про:
– причини вибору спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування;
– причини вступу на цю спеціальність саме на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ);
– враження щодо навчання та студентського життя.

Освітня програма
«Адміністративний менеджмент»

Навчальні дисципліни
Структурно-логічна схема
Програмні результати навчання
Рецензії і відгуки тощо

Ознайомитися детальніше

Умови вступу 2023

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,3;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,4;
Третій конкурсний предмет (один на вибір) (П3):
– іноземна мова – коефіцієнт 0,5;
– історія України – коефіцієнт 0,3;
– біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,2.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2023 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2022 або ЗНО 2020–2021 можна ознайомитися у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського)
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал

Конкурсний бал = (П1 × коефіцієнт) + (П2 × коефіцієнт) + (П3 × коефіцієнт).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – не менше 140,0 балів;
– контракт – не менше 120,0 балів.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Сільський коефіцієнт становить 0.

Бюджетні місця

2023 рік – 14 місць (денна форма)
За умови рекоменданції на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 05.08.2023 р. по 08.09.2022 р. (включно).
2022 рік – 14 місць (денна форма)
2021 рік – 14 місць (денна форма)
2020 рік – 13 місць (денна форма)
2019 рік – 12 місць, 2018 рік – 11 місць
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Вартість навчання 2023

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

 • для денної форми – 34 900 грн/рік;
 • для заочної форми – 23 300 грн/рік.

Оплата здійснюється посеместрово або помісячно.

Етапи вступної компанії 2023

03.04–03.05.2023 Реєстрація для участі у НМТ (Національному мультипредметному тесті)
Інформація очікується Розміщення запрошень-перепусток на НМТ у персональний кабінетах вступників
05–23.06.2023 Національний мультипредметний тест (основна сесія)
Інформація очікується Оголошення результатів НМТ (основна сесія)
01.07.2023 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
19–31.07.2023 Прийом заяв і документів від вступників на базі повної загальної середньої освіти за результатами НМТ
05.08.2023 Рекомендація (бюджет)
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
05–08.08.2023 (18:00) Подання оригіналів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)
10.08.2023 Зарахування (бюджет)
(терміни зарахування вступників за держаним замовленням)
05–16.08.2023 (17:00) Подання оригіналів на контракт
(виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб)
17.08.2023 Зарахування (контракт)
(терміни зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб)

Увага! Для вступників, які мають право складати індивідуальну усну співбесіду терміни вступної кампанії відрізняються від вступу за результатами НМТ. Детальніше ознайомитися з термінами вступу за співбесідою можна в Порядку прийому для навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році»

Правила прийому до КПІ імені Ігоря Сікорського

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформація щодо вступу на бакалаврат на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Офіційні документи для вступу

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Наш кампус, в якому розташовані гуртожитки для наших студентів, знаходиться в 5-10 хвилинах пішки від навчальних корпусів. Це робить процес навчання та відпочинку комфортнішим, оскільки вам не треба витрачати купу часу в київських заторах. Окрім цього, на першому курсі ніхто не загубиться у великому місті.

До навчального корпусу №7 – 5-8 хвилин:

Наші студенти проживають у гуртожитку №20 з блочною системою. Один блок складається з двох 4-х місних кімнат та роздільного санвузла. В кожному крилі розташована кухня та вихід на балкон.

У гуртожитку також є: пральня-самообслуговування, камера схову, тренажерна зала, хореографічна зала, музична кімната, тенісний стіл, робочі кімнати тощо. Прямо під гуртожитком є «Фора» та відділення ПриватБанку.

Переглянути вартість проживання у 2021 році

Форми та термін навчання

 • денна форма навчання – 4 роки
 • заочна форма навчання – 4 роки

Назва кваліфікації

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Навчальний план

Нормативні освітні компоненти (180 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки: 15 освітніх компоненти (загальний обсяг 60 кредитів ЄКТС).
Цикл професійної підготовки: 34 освітніх компоненти (загальний обсяг 120 кредитів ЄКТС).

Вибіркові освітні компоненти (60 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки (загальноуніверситетський каталог):
4 освітні компоненти (загальний обсяг 12 кредитів ЄКТС)
Переглянути ЗУ-Каталог

Цикл професійної підготовки (міжфакультетський/факультетський/кафедральний каталог):
12 освітніх компоненти (загальний обсяг 48 кредитів ЄКТС)
Інформація щодо вибіркових освітніх компонентів

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сайті факультету соціології і права

Соціальні мережі

Facebook
Telegram-канал
Instagram
YouTube

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович

Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»

(066) 807 59 16

E-mail

fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com