Студентське життя

На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради факультету, студентської ради гуртожитку, старостатів, студентського деканату тощо.

Основні завдання органів студентського самоврядування факультету:
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
  • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
  • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
  • організація співробітництва зі студентами інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
  • сприяння працевлаштуванню випускників;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.