Громадське обговорення

Балакаврат
Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»
Обговорення нової редакції ОПП

Переглянути освітньо-професійну програму «Адміністративний менеджмент» (Administrative management) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Іваницька О.М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції, рекомендації та зауваження можна надсилати до 13.11.2022 року включно на електронну пошту кафедри: kafedra_tpu@ukr.net

Проєкт ОПП (набір 2020 року)

Переглянути освітньо-професійну програму «Адміністративний менеджмент» (Administrative management) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Іваницька О.М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»
Обговорення нової редакції ОПП

Переглянути освітньо-професійну програму «Електронне урядування» (Electronic Governance) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції, рекомендації та зауваження можна надсилати до 13.11.2022 року включно на електронну пошту кафедри: kafedra_tpu@ukr.net

Проєкт ОПП (набір 2020 року)

Переглянути освітньо-професійну програму «Електронне урядування» (Electronic Governance) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Магістратура
Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»
Обговорення нової редакції ОПП

Переглянути освітньо-професійну програму «Публічне адміністрування та електронне урядування» (Public Administration and Electronic Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М.) нової редакції, розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції, рекомендації та зауваження можна надсилати до 13.11.2022 року включно на електронну пошту кафедри: kafedra_tpu@ukr.net

Проєкт ОПП (набір 2022 року)
Обговорення до 05.12.2021 р.

Переглянути освітньо-професійну програму «Публічне адміністрування та електронне урядування» (Public Administration and Electronic Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М.) нової редакції, розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції та зауваження можна надсилати до 05.12.2021 року включно на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.

Зворотний зв’язок від стейкхолдерів щодо освітньо-професійної програми
«Публічне адміністрування та електронне урядування» (магістратура)

Заповнити Google-форму

Проєкт ОПП (набір 2021 року)
Обговорення до 15.12.2020 р.

Переглянути освітньо-професійну програму «Публічне адміністрування та електронне урядування» (Public Administration and Electronic Governance) другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М.) нової редакції, розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції та зауваження можна надсилати до 15.12.2020 року включно на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.

Аспірантура
Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»
Обговорення нової редакції ОПП

Переглянути освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (Public Administration and Governance) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції, рекомендації та зауваження можна надсилати до 13.11.2022 року включно на електронну пошту кафедри: kafedra_tpu@ukr.net

Проєкт ОНП (набір 2022 року)

Переглянути освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (Public Administration and Governance) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Пропозиції та зауваження можна надсилати на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.

Зворотний зв’язок від стейкхолдерів щодо освітньо-наукової програми
«Публічне управління та адміністрування» (доктор філософії)

Заповнити Google-форму

Серпень 2020 року

Переглянути освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (Public Administration and Governance) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти нової редакції (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Новини щодо громадського обговорення та експертної діяльності