Матеріально-технічне забезпечення

Відомості
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти кафедри теорії та практики управління
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі
Адреса приміщення Найменування власника майна Площа (кв. м)
Навчальний корпус №1 (пр-т Перемоги, 37) КПІ ім. Ігоря Сікорського 27 945,1
Навчальний корпус №7 (пр-т Перемоги, 37) КПІ ім. Ігоря Сікорського 32 349,7
Навчальний корпус №19 (вул. Політехнічна, 39) КПІ ім. Ігоря Сікорського 21 978,4
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (університет)
Найменування приміщення Площа приміщень (кв. м)
усього у тому числі
власних орендо-ваних зданих в оренду
1. Навчальні приміщення, усього,
у тому числі:
113 908,15 113 908,15
1.1  Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 95 926,15 95 926,15
 1.2 Комп’ютерні лабораторії 12 615,0 12 615,0
1.3  Спортивні зали 5 367,0 5 367,0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9 018,0 9 018,0
3. Службові приміщення 6 601,1 6 601,1
4. Бібліотека,
у тому числі читальні зали
14 662,2 14 662,2
5. Гуртожитки 143 974,5 143 974,5 714,35
6. Їдальні, буфети 6 686,43 6 686,43
7. Профілакторії, бази відпочинку 23 735,0 23 735,0
8. Медичні пункти 3 962,0 3 962,0
9. Інші
3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів
Найменування Корпус Приміщення Площа
(кв. м)
Найменуванняя обладнання, устаткування
Кабінет дипломного проєктуванння та роботи з аспірантами 7 ауд. 535 проектор
екран
3 ноутбуки
Комп’ютерний кабінет 7 ауд. 011 60 10 сучасних комп’ютерів
Лабораторія естетики 7 каб. 514 52,6 мультимедійний комплекс
(інтерактивна дошка,
1 комп’ютер, проектор)
слайд проектор
Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» 7 каб. 09 61,8 5 комп’ютерів
2 ноутбуки
екран
проектор
ризограф
4. Інформація про соціальну інфраструктуру (за університет)
Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
 Кількість Площа
(кв. м)
1. Гуртожитки для студентів 21 143 974,5
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 6,12
3. Їдальні та буфети 20 6 686,43
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 8
5. Актові зали 3 1 667,0
6. Спортивні зали 9 5 367,0
7. Плавальні басейни 2 2 562,0
8. Інші спортивні споруди:
стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо
 

1
1
2

 

5 760,0
7 617,63
3 426,0

9. Студентський палац (клуб) 1 6 738,0
10. Інші