Дисертації PhD

2023 рік зарахування

Вороніна Вікторія Вікторівна
Тема дисертації

Державна політика щодо протидії незаконному обігу зброї в контексті російсько-української війни

Науковий керівник

к. ю. н. Черниш В. О.

Круц Анна Олександрівна
Тема дисертації

Впровадження штучного інтелекту державним сектором: проблеми та перспективи

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Чукут С. А.

Ласкутов Владислав Андрійович
Тема дисертації

Забезпечення безпеки навчальних закладів в системі національної безпеки України

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М.

Мандула Михайло Михайлович
Тема дисертації

Механізми публічного управління у сфері розвитку інклюзивності сільських громад

Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

Потапов Олексій Євгенович
Тема дисертації

Удосконалення управління персоналом публічної служби в контексті сталого розвитку

Науковий керівник

д. держ. упр., доц. Шкурат І. В.

Чен Юлій (Chen Yuli)
Тема дисертації

Цифрова трансформація механізмів реалізації регіональної етнополітики провінції Хайнань (Digital transformation of the implementation mechanisms of regional ethnic policies of Hainan province)

Науковий керівник

к. держ. упр., Маулік С. С.

2022 рік зарахування

Акімов Руслан Іванович
Тема дисертації

Розвиток державно-приватного партнерства у сфері автомобілебудування в Україні

Науковий керівник

к. філос. н., ст. викл. Пашов Р. І.

Компанець О.
Тема дисертації

Публічне регулювання організації діяльності старости в системі місцевого самоврядування України

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Іваницька О. М.

Коханський Богдан Васильович
Тема дисертації

Управління суверенними інвестиційними фондами в умовах глобальних суспільних змін

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Іваницька О. М.

Кулініч Ігор Олегович
Тема дисертації

Управлінські механізми забезпечення сталого розвитку міст в контексті якості та безпеки життя

Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

Наєв Сергій Іванович
Тема дисертації

Застосування форсайт підходу в державному управлінні в сфері зміцнення обороноздатності

Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

2021 рік зарахування

Варжанський Ілля Володимирович
Тема дисертації

Застосування моделей рефлексивного управління в діяльності органів публічного адміністрування

Публікації
 1. Варжанський, І. В. (2022). Застосування рефлексивного управління в публічному адмініструванні: основні теоретичні підходи. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, (2), 25-33. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.4.
 2. Варжанський І. В. Інформаційні операції проти критичної інфраструктури // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2022 р.). – К.: Вид-во НТУ України “Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського, 2022.
 3. Варжанський І. В. Застосування систем DLP для забезпечення кібербезпеки органів державної влади // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів» (26 травня 2022 р., Київ-Вроцлав).
 4. Варжанський І. В. Застосування досвіду НАТО для оцінювання ефективності інформаційних операцій // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки держави: тези науково- практичної конференції (25 листопада 2021 року). – К.: Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2021 – с. 47-49.
 5. Варжанський І. В. Актуальні проблеми і можливості планування політики інформаційної безпеки в Україні// Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі» (18-19 листопада 2021 р., м. Київ) / Укладачі: А. А. Мельниченко, Я.Ю. Цимбаленко, О. А. Акімова, Д. В. Балашов, О. І. Криворот. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – с. 237-241.
Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с.
 • Akimova, O, Ishchenko, A, Melnychenko, A. Evaluation of Good Governance Principles Implementation Using Polling Data. Journal of Public Administration and Governance. №4. 2019. P. 237-247.
 • Єнін М.Н., Мельниченко А.А., Мельник Л.І. Гібридна війна як різновид соціально-політичних конфліктів: сутність, технології, домінуючі дискурси. Актуальні проблеми філософії та соціології, 2019. С. 102-112.

Возненко Олександр Михайлович
Тема дисертації

Державне регулювання процесів запобігання ризикам функціонування об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Іваницька О. М.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика / за ред. Т.І.Єфименко; ДННУ «Акад.фін.управління». К., 2018. 496 с. – (пар.3.1, 3.2 у співавторстві, співавтор – Т.В.Кощук. С.94-121). (3.1. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків. 3.2. Урахування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду у практиці управління фіскальними ризиками в Україні), особистий внесок – 1д.а.
 • Іваницька О. М., Кощук Т. В. Заходи фіскальної політики в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19/Global Economic Trends: New Opportunities аnd Threats: International Scientific Conference (November 20 th, 2020. Le Mans, France). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 136 pages. C.113-115.
 • Іваницька О. М., Кощук Т. В. Заходи фіскальної політики в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19/Global Economic Trends: New Opportunities аnd Threats: International Scientific Conference (November 20 th, 2020. Le Mans, France). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 136 pages. C.113-115.
 • Olha Ivanytska; Maryna Vysotska; Svitlana Dombrovska; Oleksandr Yevsyukov. Ensuring safety of the commercial air transport industry under tight budget constraints. http://doi.org/10.5281/zenodo.4278052. Публічне управління в 21 сторіччі : проблеми та перспективи розвитку.  Матеріали (статті) Науково-практичної міжнародної конференції (Харків, 20.11.2020 року). http://du.nuczu.edu.ua/images/ConferenceMaterials/WOSConference.pdf.
 • Іваницька О.М. Фінансово-інституційні механізми забезпечення реалізації антикорупційної політики. Фінанси України. 2020. №12. С.7-20.
 • Іваницька О. М. Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2019. —  №9. — C. 64-80.
 • Іваницька О. М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2018. —  №11. — C. 39-53. https://doi.org/10.33763/finukr2018.11.039.
 • Іваницька О. М.Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2018. —  №6. — C. 45-57.https://doi.org/10.33763/finukr201.
 • Іваницька О.М. Сучасні підходи до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій /О.М.Іваницька //Стратегія розвитку України. – 2017. – №2. – С. 40-44.

Говорун Надія Петрівна
Тема дисертації

Удосконалення системи публічного управління територіями в контексті забезпечення сталого розвитку

Публікації
 1. Говорун Н. П.  Роль системи місцевого самоврядування у воєнний та післявоєнній період // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2022 р.). К.: Вид-во НТУ України «Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського», 2022.
Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Melnychenko, A., Shevchuk, N., Babiy, I., Blyznyuk, T. Akimova, O. (2022) Transformation of Industrial Parks in the Direction of Providing of the Purposes Achievement of Sustainable Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.1, January 2022, 7-14. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.1.2.

Іщенко Анна Миколаївна
Тема дисертації

Механізми забезпечення гендерного мейнстримінгу в системі управління розумними містами

Публікації
 1. Yenin, M., Choliy, S., Akimova, O., Perga, I., Ishchenko, A., Golovko, O. (2022) “Improvement of Human Capital Development: A Factor in Increasing the Mobilisation Potential of Ukraine”, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. https://doi.org/10.3311/PPso.20547.
 2. Іщенко А.М. Побудова системи раннього попередження виникнення загроз задля стійкості громад // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 червня 2022 р.). К.: Вид-во НТУ України «Київський політехнічний ін-т ім. І. Сікорського», 2022.
 3. Іщенко А. М., Сінчук А. А. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 24. С. 108–114. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.24.108
 4. Ishchenko, A, Akimova, O., Melnychenko, A. (2019) Evaluation of good governance principles implementation using polling data. Journal of Public Administration and Governance, Vol. 9, No. 4, December 2019, 237-247. https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15784.
 5. Іщенко А. М. Особливості вимірювання стану розвитку електронного урядування для регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 119–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.119.
 6. Іщенко А.М. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік/Кутуєв П.В., Акімова О.А., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л.,Мельниченко А.А., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В.? Іщенко А.М. //Анатований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРДДФ/Державний фонд фундаментальних досліджень;відп.за випуск Б.Р. Кияк. – Київ: Академперіодика, 2017. – 180с.- (Бібліотека Державного фонду фундаментальнихдосліджень). – с.175-179.
Стажування
 1. Стажування за програмою Еразмус+ у Німеччині – червень 2022 – Єнський університет (офлайн).
 2. Стажування за програмою Еразмус+ у Чехії – 2017 рік. Erasmus MUST WEEK (офлайн).
 3. Ґендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі (програма навчання).
 4. Школа тренерів/ок з проведення гендерно-правової експертизи (тренінговий курс).
 5. Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання річних національних програм під егідою комісії Україна – НАТО (загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації).
Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Чукут С. А.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Чукут С. А., Шиць О. Р. Забезпечення соціальної інклюзії в розумних містах: виклики та сучасні тенденції. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1938. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.5
 • Чукут С.А. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні / С.А. Чукут, В.І. Дмитренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №13. – С.89-93 http://www.investplan.com.ua/?op=1&j=Investytsiyi_praktyka_ta_dosvid&s=ua&z=5082
 • Чукут С. А., Драгомирецька Н. М., Михайлуца М. І. Становлення сучасної української наукової думки щодо історії розвитку вітчизняного електронного урядування: міжгалузевий аспект. Сторінки історії, Kyiv Politechnic Institute, 2020 DOI: 10.20535/2307-5244.51.2020.220187 (Web of Science) (англ. мовою).
 • Чукут С., Шумська, Л. Запровадження розумних енергосистем як складової розумного міста з використанням великих даних: сучасні виклики та тенденції. Інвестиція: практика та досвід, 2022, т. 3, С. 88–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.3.88.
 • Чукут С.А., Драгомирецька Н.М., Романенко Ю.О., Сазикіна Т.П. Проблеми тлумачення «сталого розвитку» в державному управлінні України: поняття, переклад, комунікація. No 6 (2021): Дніпровський науковий журнал державного управління, психології, права. DOI:https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.6.4 (англ. мовою).
 • Чукут С.А., Драгомирецька Н.М., Романенко Ю.О. Організаційно-правовий контекст діяльності уряду України зі сталого розвитку. No 5 (2021): Дніпровський науковий журнал державного управління, психології, права. DOI:https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.5.1 (англ. мовою).

Каюмова Вікторія Володимирівна
Тема дисертації

Модернізація публічного управління в контексті забезпечення соціальної складової економічної безпеки України

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Nataliia Tkachova, Volodymyr Saienko, Ivan Bezena, Oksana Tur, Ivan Shkurat, Natalya Sydorenko // Modern trends in the local governments activities.- Ad  alta journal of interdisciplinary research, Volume 11, Issue 2, 2021, Special  Issue: XXII, Art., pp. 112-118. Web of Science http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/PDF/110222.pdf.
 • Каткова T., Ткачова, Н., Київська K., Добровольська, О., & Редько K. (2022). До проблеми вдосконалення механізмів державного управління економічною безпекою в умовах реформаційних змін: іноземний досвід, українські реалії. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 324–334. https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3707.
 • Uliana Z. Vatamaniuk-Zelinska, Nataliia M.Tkachova, Yevhen M. Dankevych, Olha I. Yemets and  Oleh F. Stasiv//Small business support in the territories in a decentralized environment.-Revista San Gregorio,2021,№ 44.Special Issue Febriary (p.98-112) ISSN 1390-7247, e.ISSN 2527-7907 (WоS).
 • Ткачова Н. М. Розробка ефективних державних механізмів забезпечення національної економічної безпеки /Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №1. – С.59–62.
 • Ткачова Н. М. Особливості реформування державної політики в сфері охорони здоров’я/ Право та державне управління, 2018. – №1. – С. 83 – 86.
 • Ткачова Н. М. Напрями реформування державної політики в сфері охорони  здоров’я/ Інвестиції: практика та досвід. – 2018. –№8. – С.83 – 86.
 • Ткачова Н. М.Особливості державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров’я//Електронне фахове видання:«Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2018. – №2. – С. – 1 – 5.

Пань Лі

Тема дисертації

Побудова системи публічного/державного ієрархічного управління економічною безпекою в Китайській Народній Республіці

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

д. держ. упр., проф. Іваницька О. М.

Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспіранта

 • Іваницька О. М., Кощук Т. В. Заходи фіскальної політики в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19/Global Economic Trends: New Opportunities аnd Threats: International Scientific Conference (November 20 th, 2020. Le Mans, France). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 136 pages. C.113-115.
 • Іваницька О.М. Фінансово-інституційні механізми забезпечення реалізації антикорупційної політики. Фінанси України. 2020. №12. С.7-20.
 • Іваницька О. М. Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2019. —  №9. — C. 64-80.
 • Іваницька О. М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2018. —  №11. — C. 39-53. https://doi.org/10.33763/finukr2018.
 • Іваницька О.М. Напрями забезпечення прозорості та підзвітності влади в умовах розвитку демократії участі/ О.М.Іваницька // Публічне урядування. – 2018. – №1 (11). – C.132-141.
 • Іваницька О.М. Сучасні підходи до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій /О.М.Іваницька //Стратегія розвитку України. – 2017. – №2. – С. 40-44.

Рубан Юрій Юрійович
Рубан Юрій Юрійович
Тема дисертації

Забезпечення інституціональної взаємодії громадянського суспільства з органами державної влади

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

к. філос. н., ст. викл. Пашов Р. І.

Перелік дотичних наукових досліджень

Інформація оновлюється

2020 рік зарахування

Косогова Людмила Олексіївна
Тема дисертації

Інституціоналізація медіації в системі публічного управління та адміністрування України

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

к. філос. н. проф. Мельниченко А. А.

Перелік дотичних наукових досліджень

Інформація оновлюється

Панченко Аліна Геннадіївна
Тема дисертації

Трансформація моделі професійних компетентностей публічного управлінця в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства

Публікації
 1. Цифрові компетентності державних службовців – сучасна тенденція розвитку публічного управлінця.
 2. Панченко А. А. Професіоналізація та компетентність державного службовця в прийнятті державно-управлінських рішень. ХI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: Трансформація публічного управління у постковідному світі».
 3. Компетентності державних службовців у сфері врегулювання конфліктів – український та міжнародний досвід.
Стажування
 1. Франдрайзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (міжнародне стажування).
Науковий керівник

к. філос. н., доц. Акімова О.А.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Melnychenko, A., Akimova, O. (2019) DEVELOPING COMPETENCES OF PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION SPECIALISTS: IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN UKRAINE. Advanced Education  https://doi.org/10.20535/2410-8286.18457.

2019 рік зарахування

Лі Цзіньпін
Тема дисертації

Система оценивания и мониторинга интернализации научно-исследовательской деятельности: управленческий аспект

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Kholiavko, N. Melnychenko, A, Popelo, O., Derhaliuk, M. Grynevych, L.The role of higher education in the digital economy development REVISTA TEMPOS E ESPACOS EDUCACAO Volume 15, Issue 34,  Page 1-14.

Палажченко Карина Сергіївна
Тема дисертації

Механізми державно-приватного партнерства у сфері надання освітніх послуг в умовах розвитку Індустрії 4.0

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

к. держ. упр., доц. Цимбаленко Я. Ю.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Цимбаленко Я.Ю. Актуальні питання автономії та самоврядування, як основних принципів управління вищим навчальним закладом: правовий аспект// «Актуальні питання публічного та приватного права» – 2013 №4 (04) вересень – жовтень с.130 – 132.
 • Цимбаленко Я.Ю. Принцип автономії в управління вищим навчальним закладом, як складова умова забезпечення якості освіти //Вісник НТУУ «КПІ». «Політологія. Соціологія. Право» – 2013, №4, с. 140-143.).
 • Цимбаленко Я.Ю. Державне управління в сфері вищої освіти з прийняттям нового Закону України “Про вищу освіту” як складова частина економічної системи суспільства //«Ефективна економіка», 2014, №9  . Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3321.

Шабаш Інна Русланівна
Тема дисертації

Оптимізація системи управління персоналом в центральних органах виконавчої влади

Публікації

Інформація оновлюється

Науковий керівник

к. філос. н., проф. Мельниченко А. А.

Перелік дотичних наукових досліджень
 • Kholiavko, N. Melnychenko, A, Popelo, O., Derhaliuk, M. Grynevych, L.The role of higher education in the digital economy development REVISTA TEMPOS E ESPACOS EDUCACAO Volume 15, Issue 34,  Page 1-14.

Тематика наукових досліджень для кандидатів в аспірантуру за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Дослідження за спеціальністю мають бути спрямовані на вирішення фундаментальних і прикладних завдань публічного управління та адміністрування відповідно до таких основних напрямів:

Методологія досліджень, теорія та історія публічного управління та адміністрування

Сутність і зміст, система, суб’єкти та об’єкти, категорії, поняття, методи, форми, проблеми, гіпотези, принципи, моделі, підходи, концепції, доктрини, теорії, парадигми; чинники, особливості, закономірності, тенденції, історія розвитку; засади організації і реформування; відносини, процеси і взаємодія в системі публічного управління та адміністрування; вітчизняний та зарубіжний досвід; методологія досліджень проблем публічного управління та адміністрування; інновації, лідерство тощо; дослідження теоретико-методологічних, історичних, гуманітарних, соціальних джерел і засад публічного управління та адміністрування як складної системи; закономірностей та тенденцій її розвитку; оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації в умовах світових глобалізаційних процесів.

Публічне управління та адміністрування як система

Історичні, теоретичні, методологічні основи побудови й існування систем публічного управління та адміністрування; особливості та відмінності; суб’єктно-суб’єктні взаємодії в системі публічного управління та адміністрування; взаємозв’язок і взаємовідносини суб’єктів і об’єктів управління; структура, специфічність і універсальність зв’язків; функціональна залежність елементів; форми структури публічного управління та адміністрування; специфічні види структури публічного управління та адміністрування; типологія, історичні, теоретичні, методологічні підходи до моделювання, раціоналізації, оптимізації; методи дослідження, розроблення, створення та удосконалення; спосіб організації елементів; забезпечення цілісності; вплив внутрішніх та зовнішніх факторів; основні джерела та засади створення, оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації; регуляторні чинники; зовнішні та внутрішні впливи; показники характеристик; аспекти опису системи публічного управління: інформаційний, структурно-функціональний, систематичний, адміністративний, діяльнісний, методологічний, галузевий, регіональний та інші; системи впливів в публічному управлінні та адмініструванні; публічно-приватне партнерство; реформування системи публічного управління та адміністрування; аналіз, адаптація, запровадження зарубіжного досвіду; вплив процесів глобалізації на системи публічного управління.

Державна політика та управління

Сутність і зміст, основні категорії, поняття, методологія дослідження й аналізу державної політики; закономірності, особливості, тенденції й інститути процесу вироблення державної політики; державна політика й державотворення; доктрини, концепції, теорії, моделі державної політики; особливості та процес вироблення; аксіологічні та етичні засади: цінності і цілі; середовище суспільної (державної) політики: гуманістичний, етичний, соціальний, фізичний, економічний і політичний складники; учасники процесу вироблення державної політики; дослідники й аналітики політики; вироблення й аналіз державної політики; суб’єкти вироблення державної і місцевої політики: політичні партії, інститути громадянського суспільства, владні та поза владні, розвиток спроможності суб’єктів; моніторинг і оцінювання; цикл державної політики; методологія аналізу й формулювання цілей і проблем; порівняльний аналіз альтернатив; порядок денний; типологія: типи і види державної політики; методи дослідження й аналізу суспільної політики; моделювання державної політики; гендерна політика; ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу політики; ґендерна складова вироблення державної політики; етика і моральність державної політики.

Публічна політика та управління

Теоретико-методологічні засади публічної політики в системі публічного управління та адміністрування: категорії, закономірності, принципи, концепції, цінності; цілі, пріоритети, напрями публічної політики; управління у публічній сфері; публічна політика в сучасних моделях публічного управління; вітчизняний і зарубіжний досвід; напрями публічної політики; механізми вироблення та впровадження публічної політики; європейські та зарубіжні принципи вироблення публічної політики; ресурси публічної політики; менеджмент публічної політики; аналіз публічної політики; вироблення публічної політики; оцінювання у виробленні публічної політики; аналіз публічної політики та оцінка державних програм; політика і публічне управління: закономірності взаємодії та рівень взаємної інтеграції; теоретичні моделі публічного управління в контексті побудови політико-управлінських відносин; класифікації політико-управлінських відносин; аксіологічні засади: цінності і цілі політико-управлінські взаємодії у виробленні публічної політики; моделі політико-управлінських взаємодій у публічному управлінні; гендерна політика; ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу політики.

Методи, механізми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування

Цілі, завдання, функції, методи, методики, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення, практичні рекомендації; механізми, алгоритми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування, їх складові, підходи і принципи щодо формування, застосування і вдосконалення; контролінг, моніторинг, контроль, аудит та оцінювання; управління якістю та інноваційними процесами; організація надання публічних послуг; стратегії, програми і проекти; розроблення та організація впровадження рішень; політика забезпечення галузевого та територіального розвитку; забезпечення національної безпеки; міжнародні норми і стандарти та ін. форми та методи публічного управління та адміністрування; процеси в системі публічного управління та адміністрування, їх класифікація; впливи і взаємовпливи суб’єктів і об’єктів публічного управління та адміністрування; історичні передумови, концепції, моделі, джерела виникнення та регулювання; методологія побудови взаємовідносин та взаємозв’язків різних видів партнерських відносин у системі публічного управління та адміністрування; соціальна (суспільна) відповідальність суб’єктів політик.

Інститути і процеси публічного управління

Демократія, народне представництво, розвиток громадянського суспільства; політична влада в управлінні суспільним розвитком; інститути публічного управління; взаємодія в системі публічного управління; феноменологія і методологія попередження та подолання політико-управлінських конфліктів; сутність і зміст, складові, чинники трансформації інститутів і процесів публічного управління; діалог та партнерство; принципи, підходи та моделі міжсекторальних і міжрівневих владних відносин тощо; територіальні публічні колективи; рівні інституалізації публічних колективів (державний, регіональний, муніципальний); публічна влада територіальних публічних колективів; диференціація влади; органи управління територіальними публічними колективами; суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні відносини; повноваження суб’єктів та об’єктів; реалізація; контроль в публічному управлінні.

Електронне урядування

Цілі, завдання, принципи, функції; характеристики, особливі риси; принципи організації та функціонування, моделі та форми; методологія, методи, технології, інструменти; архітектура; нормативно-правове забезпечення; мотивація, аналіз, адаптація, розвиток та впровадження; електронна готовність, моніторинг, оцінювання, етапи; рівні впровадження – центральний, регіональний, місцевий, в установах та організаціях; імплементація зарубіжного досвіду; проблеми; електронні послуги: рівні зрілості, різновиди, охоплення та проникнення; функціонування і наповнення порталів, веб-сторінок органів державної влади і місцевого самоврядування, установ та організацій; сучасні тенденції та підходи; розумні міста, розумне управління; електронна демократія: сутність, етапи розвитку, охоплення, включення, участь, партнерство, інструменти залучення громадян, електронний парламент, електронне голосування, електронне галузеве урядування, електронна адміністрація, електронна установа; персональні данні, захист приватності, електронні інформаційні ресурси та бази даних, відкриті дані.

Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки

Публічне управління у сфері національної безпеки, як система та специфічний вид державно-управлінської діяльності; завдання, методи, принципи, засади становлення, функціонування, відтворення; рівні розвитку: державний, регіональний, місцевий; суб’єкти забезпечення національної безпеки; результативність та ефективність управління процесом забезпечення національної безпеки; взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства в контексті забезпечення національної безпеки; технології діяльності (дослідницької, експертно-аналітичної, нормотворчої, консультативно-дорадчої) в системі державного управління забезпеченням національної безпеки; види забезпечення національної безпеки в системі публічного управління; становлення, функціонування, відтворення, розвиток механізмів взаємодії системи публічного управління  забезпеченням національної безпеки з міжнародними інститутами і структурами; специфіка комунікації міжнародних суб’єктів; співробітництво, партнерство у сфері міждержавних відносин щодо забезпечення глобальної, регіональної стабільності, профілактики конфліктів та війн: принципи, цілі, завдання, технології, об’єкти та суб’єкти захисту; структури та інструменти впливу на ситуацію.

Публічне управління регіонами та територіями

Адміністративні, регуляторні, організаційні, системні та інші аспекти; основні засади, технології та методи запровадження; ефективність управління регіонами та територіями; прийняття публічно-управлінських рішень; їх ефективність, результативність; види, типи, класифікації; алгоритми практичної реалізації; теоретико-методологічні й історичні джерела формування місцевого самоврядування як складової системи публічного управління: концепції, сутність, зміст, принципи та характеристики місцевого самоврядування, основні категорії та поняття; публічні послуги; їх системи, види, ефективність; вироблення, класифікація, стандартизація, роль, процес надання; компетенції публічної влади; мобілізація, координація, організація людських ресурсів в публічному управлінні; захист публічних інтересів; управління конфліктами; управління кризами та ризиками.

Місцеве самоврядування

Сутність, зміст, категорії, поняття, принципи; історія, закономірності, тенденції; моделі, система, функції, повноваження, статуси, організація діяльності органів місцевого самоврядування; самоорганізація населення та розвиток територіальних громад; участь членів територіальних громад у розробленні та реалізації рішень щодо місцевого розвитку; організація місцевого самоврядування на різних рівнях; взаємодія органів і посадових осіб місцевого самоврядування з суб’єктами публічного управління; гарантії місцевого самоврядування; відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, види відповідальності; місцеві бюджети та міжбюджетні відносини; організація надання муніципальних послуг; зарубіжна та вітчизняна практика здійснення; інновації та напрями розвитку тощо.

Публічна служба

Поняття, категорії, закономірності, принципи, концепції, підходи, моделі, структура, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення; види публічної служби; організаційно-правові, управлінські, соціально-психологічні, морально-етичні та інші засади; професіоналізація державної служби: функції, профілі діяльності, стандарти; організація добору кадрів та проходження публічної служби; управління персоналом публічної служби; відповідальність, компетенція та посадова (професійна) компетентність, професіоналізм публічних службовців; імідж, професійна етика та культура; корпоративна культура органів публічної влади; мотивація, адаптація, оцінювання та стимулювання професійної діяльності публічних службовців; формування та розвиток системи професійного навчання та професійного виховання, технології навчання; індивідуальна професіоналізація, наставництво і менторство; методологія розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень в органах публічної влади; запобігання конфлікту інтересів; попередження та протидія корупції; кадрові технології в публічній службі; лідерство в публічній службі.

Публічне управління та адміністрування у соціальній сфері

Теорії, концепції, моделі, історичний розвиток публічного управління та адміністрування соціальним розвитком; види, типи, класифікації; світовий досвід; норми, традиції публічного управління та адміністрування соціальним розвитком; соціальне партнерство: види, типи, класифікації, зарубіжний досвід; реагування на соціальні запити; забезпечення умов щодо підтримки добробуту населення; боротьба з бідністю; соціальна підтримка; соціальні зобов’язання перед населенням; соціальна держава; соціальні гарантії; соціальна допомога; соціальні послуги та соціальні замовлення, їх якість; відповідальність за соціальні послуги; управління соціальними, культурними, соціокультурними проектами та програмами; соціальна інженерія; роль громадських об’єднань, міжнародних фондів, донорів, грантодавців, асоціацій, консорціумів; функціонування громадських, міжнародних неурядових організацій, асоціацій, спілок, об’єднань; забезпечення та захист прав і свобод громадян у соціальній, культурній, освітній та інших сферах; соціальна справедливість; соціальний захист; реалізація соціальних програм в об’єднаних громадах: методологія, методи, форми, технології, техніки, теорії, концепції, моделі; активізація громад; соціальне ліцензування проектів в публічному управлінні та адмініструванні.

Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні

Види, типи, класифікації теорій комунікації та комунікативної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні; історія становлення та розвитку; основні наукові категорії; вироблення нових сучасних теорій комунікацій та нових ідей в комунікаційних аспектах публічного управління та адміністрування; вимоги та відповідальність за результати; принципи, засади; роль комунікацій та комунікативної діяльності; комунікативна діяльність як багатоканальна система взаємодії, комунікативні навички; методологія, методи, форми, типи, технології, техніки комунікацій та комунікативної діяльності; класифікації; практики публічних комунікацій; стратегії, плани в публічному управлінні та адмініструванні; зарубіжний досвід; сучасні тенденції; принципи; цілі; рішення; правила; заходи; політика комунікацій; комунікаційна стратегія; стратегія комунікацій та план дій; координація комунікативної політики; політика урядової зовнішньої комунікації; комунікаційна стратегія громадськості; національна комунікативна стратегія, регіональна комунікативна стратегія, комунікативна стратегія органів публічної влади; методологія, методи, форми, технології, техніки залучення громадян до розробки та реалізації державної політики та консолідації суспільства; досвід держав світу; теорії, концепції, моделі; участь громадян у вирішенні суспільних проблем; побудова підтримки громадськості публічно-управлінських та публічно-адміністративних рішень.

Публічні фінанси та бюджетування

Сутність публічних фінансів;  складові та структура публічних фінансів; принципи та методи державного фінансового управління; фінансова політика та її види; механізми, інструменти, заходи фінансової політики в контексті публічного управління та адміністрування; фіскальний механізм в структурі державного фінансового управління; інструменти публічного управління та адміністрування при реалізації бюджетної, грошово-кредитної, митної, податкової політики; управління фінансами державних підприємств; бюджетування в державному секторі економіки; фінансовий, митний, податковий контроль; контролінг у публічному управлінні та адмініструванні; державне регулювання фінансових ринків; формування фінансової інфраструктури та публічних органів управління її розвитком; забезпечення транспарентності публічних фінансів, прозорості діяльності органів фінансового управління, доступу громадськості до інформації щодо публічних фінансів; соціально відповідальне інвестування та участь державних банків; фінансова експертиза.

Публічне управління економікою та її галузями

Принципи, концепції, підходи до публічного управління економікою; врахування економічних законів і закономірностей при реалізації публічного управління та адміністрування; методи, інструменти, технології, процедури публічного управління та регулювання економічних процесів; напрями реформування економіки та її галузей при забезпеченні сталого розвитку країни; економічна експертиза та забезпечення участі громадськості в її проведенні; економічні важелі при реалізації публічної політики; застосування механізмів та інструментів публічного управління та адміністрування в публічному управлінні галузями економіки; використання потенціалу державно-приватного партнерства в публічному управлінні економікою; публічне управління розвитком міжнародного економічного співробітництва у галузях економіки.

Управління проектами в публічній сфері

Історія становлення інструментарію управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; зарубіжний досвід управління проектами в публічній сфері; концепції та теорії управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; методологічні підвалини проектної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні; практичне застосування інструментарію управління проектами; типи, види, форми, сфери управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; рівні управління проектами (місцевий, регіональний, державний, міждержавний, глобальний тощо); особливості управління проектами суб’єктами публічного управління та адміністрування; динаміка розвитку методів управління проектами, які використовуються в сучасному публічному управлінні; їх універсальність; використання інформаційних технологій; процеси управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; можливості та оптимізація способів управлінні проектами; стандарти управління проектами в публічному секторі, публічному управлінні та адмініструванні; підходи, практики, використання; особливості стандартів управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні окремих держав світу; вітчизняні особливості.