Blog

,

[:ua]До уваги стейкхолдерів![:en] For the attention of stakeholders![:]

[:ua]

У розділі сайту кафедри теорії та практики управління “Громадські обговорення” є можливість ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми Електронне урядування / Electronic governance” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Чукут С.А.) та освітньо-професійної програми “Адміністративний менеджмент / Administrative management” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант освітньої програми д. держ. упр., проф. Іваницька О.М.), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандарту.

Прохання надсилати свої пропозиції та зауваження на електронні пошти:

[:en]

In the section “Public Discussions” there is an opportunity to get acquainted with the new edition of the Educational and professional program “Electronic governance” of the first (bachelor) level of higher education (guarantor Chukut SA).

Please send your suggestions and comments to emails:

kafedra_tpu@ukr.net
egovtpu@gmail.com

[:]