,

Перше місце у номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

Підбито підсумки конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2022 році.
Перше місце – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у номінації «Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Дякуємо за визнання!
https://nads.gov.ua/news/pidbyto-pidsumky-konkursu-shchodo-krashchykh-praktyk-vprovadzhennia-osvitnikh-innovatsii-u-systemi-profesiinoho-navchannia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv