Акімова Олена Андріївна

Кандидат філософських наук, доцент

Посада

Доцент

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2013 р.)
Тема дисертації: «Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві»

Переглянути CV

Освіта

Бакалаврат

2002-2006 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2006-2008 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2008-2011 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Філософія»
Захист дисертації на тему: «Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві» (2013 р.)

Дисципліни

Магістратура

Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні
Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку

Аспірантура

Механізми забезпечення сталого розвитку громади (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

 1. Вища освіта
 2. Сталий розвиток
 3. Інформаційне суспільство
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Британська рада, “Training of Trainers Programme in Conflict Management and Mediation”, сертифікат б/н від 19 грудня 2018 р. (м. Лондон, Великобританія);
 2. Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Тема: «Створення відео контенту дистанційного навчання», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№02070921 006551–21 від 14.05.2021 р., 23.03.2021 – 14.05.2021;
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom», організатори Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, Сертифікат ES№4941/2020 від 22.03.2021 р., 15.03.2021 – 22.03.2021, 1,5 ECTS (45 год.);
 4. НАДС, Українська школа урядування, ООН Жінки, Сертифікат про проходження навчального курсу «Гендерний підхід в управлінні людськими ресурсами на державній службі», 19-20 листопада 2020 р.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Відповідальний виконавець наукової теми

Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України (номер договору 2043, за фінансування МОН України

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах
 • Regional Doing Business (виконання науково-дослідних робіт з проведення всеукраїнського телефонного опитування для розрахунку рейтингу, договір №4/2020 від 09 жовтня 2020 року);
 • Дослідження системи оцінки рівня інтернаціоналізації науково-дослідних установ (договір Д/0201/0306.01/59/2020 від 23.12.2020 року);
 • Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громад» (EGAP) (виконання робіт з обробки анкет опитування, договір №EGAP/001 від 09.04.2020 року);
 • Дослідження системи оцінки рівня інтернаціоналізації науково-дослідних установ (договір №Д/0201/0306.01/59/2020 від 23.12.2020 року).
Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади/конкурсу
 • Відкрита університетська олімпіада з електронного урядування (оркомітет, наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/269 від 08.09.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електронне урядування» (оркомітет, наказ №1/52 від 11.02.2020 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/163 від 25.04.2019 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/17 від 24.01.2019 року).
Участь у професійних та/або громадських об’єднаннях

Членкиня Соціологічної асоціації України (з 2019 року)

Експертна діяльність та практична робота
 • в.о. декана факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського (з 2022 року);
 • заступник декана ФСП з наукової роботи (до 2022 року);
 • провідний соціолог Навчально-наукового центру прикладної соціології «Соціоплюс» (з 2008 року).

Навчально-методичні праці

 1. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с.
 2. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 196 с.
 3. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2019). — 112 с.
 4. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мельниченко А.А., Іщенко А.М., Акімова О.А.  Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 5. Діяльність підрозділів НТУУ «КПІ» в контексті забезпечення якості підготовки фахівців: за результатами соціологічного опитування // Науково-методичне видання / А. М. Іщенко, О. А. Касаткіна, А. А. Мельниченко. – Київ: ІВЦ «Політехніка».

Деякі публікації

2022 рік
 1. Yenin, M., Choliy, S., Akimova, O., Perga, I., Ishchenko, A., Golovko, O. (2022) “Improvement of Human Capital Development: A Factor in Increasing the Mobilisation Potential of Ukraine”, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. https://doi.org/10.3311/PPso.20547 Scopus
 2. Melnychenko, A., Shevchuk, N., Babiy, I., Blyznyuk, T. Akimova, O. (2022) Transformation of Industrial Parks in the Direction of Providing of the Purposes Achievement of Sustainable Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.1, January 2022, 7-14 Web of Science
2021 рік
 1. Формування позитивного іміджу жінки-керівника на державній службі / [М. Канавець та ін.; за заг. ред. Н. Алюшиної]. (співавтори: Мельниченко А. А., Акімова О. А., Іщенко А. М. та інші) – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2021. – 60 с.
 2. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с.
2020 рік
 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 195 с. (глава 7 «Патріотизм слова та патріотизм справи в емпіричних показниках: результати соціологічного опитування»).
2019 рік
 1. Akimova, O., Ishchenko, A., Melnychenko, A. (2019) Evaluation of good governance principles implementation using polling data. Journal of Public Administration and Governance, Vol. 9, No. 4, December 2019, 237-247 https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15784
 2. Melnychenko. A, Akimova. O. (2019). Developing competences of public management and administration specialists: implementation of foreign experience in Ukraine // Advanced Education, 2019. – Issue. 13. – pp. 89-96 Web of Science
 3. Akimova, O. (2019) Can digital governance be good? In Melnychenko A., Akimova O., Balashov D. Paper presented at Xth International scientific conference “Modern problems of management” (200 p). Kyiv: Interservis.
2018 рік
 1. Акімова О.А. Кількісно-якісна стратегія дослідження мобілізаційного потенціалу України / О.А. Акімова, А.М. Іщенко // Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях: Матеріали ХІХ міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2018 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, 2018. 276 с. – С.65-67.
 2. Акімова О. А., Мельниченко А.А. Компетентнісна модель підготовки фахівця з публічного управління та адміністрування в контексті запровадження ЄДКІ // Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 1– листоп. 2018 р.) : у 2 т. / ред. колегія : В. С. Куйбіда, А. П. Савков, І О. Дегтярьова та ін. –Київ : НАДУ, 2018. –Т. 1. –456 с.
2017 рік
 1. Акімова О. А. Від управління в реальному часі до випереджуючого управління / О.А. Акімова // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глушковські читання. Цифрова революція в соціально-економічній сфері: історія і перспективи” (13 грудня 2017 р. м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, П.А. Богдан – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. – 168с.– С.6-7.
 2. Акімова О. А. Соціальний вимір війни: можливості соціологічного вимірювання / О.А. Акімова // Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку» (23-24 листопада 2017 р. м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, К.О.Семенова – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». – 276 с.– С.94-96.
 3. Акімова О. А Інформаційна компетентність як імператив ефективності управлінських рішень в публічному управлінні / О.А. Акімова // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук-практ. Конференції / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв // Нац. Техн.. ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» – 29 листопада 2017 р. – Київ : КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 50-52.
 4. Акімова О. А Про формування класу майбутніх технократів у вищих технічних навчальних закладах / О.А. Акімова // Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (20-21 квітня 2017 року, м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, В.А. Прищепа, Є.А. Клейно. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – С.154-156.
 5. Акімова О.А. Підготовка інженерів нового типу в умовах когнітивного капіталізму / О.А. Акімова // Капіталізм, популізм та модерн : VIIІ міжнародна науково- практична конференція з соціології (м. Київ, 18-19 травня 2017 р.) / Укладачі А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, О. О. Онуфрієнко. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 32-34
 6. Акімова О. А. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік / Кутуєв П.В., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л., Мельниченко А.А., Акімова О. А., Іщенко А.М., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В. // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД – БРФФД / Державний фонд фундаментальних досліджень; відп. за вип. Б.Р. Кияк. – Київ : Академперіодика, 2017. – 180с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – С. 175-179.
2016 рік
 1. Акімова О. А. Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти / О. А. Акімова, А.М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук.праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2016. – №1/2 (46/47) – С. 44-52.
2014 рік
 1. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А. Мельниченко,  О.А. Акімова // Вісник НТУУ «КПІ». Соціологія. Політологія. Право. –  №2  – 2014.
2012 рік
 1. Тульчинська С. О. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів: моногр. / С. О. Тульчинська, А. А. Мельниченко, О.А. Акімова. – К.: Видавництво ВО «Едельвейс», 2012. – 352 с.
 2. Акімова О.А. Гуманістичні виміри діяльності університетів в контексті забезпечення стійкого розвитку суспільства / О.А. Акімова // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. Лях В.В. – Вип 1 (109). – К., 2012. – С. 55-65.
2011 рік
 1. Акімова О. А. Роль університетів у європейському цивілізаційному поступі / О. А. Акімова // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В. В.. – Вип 9 (107). – К., 2011. – С.112– 123.
 2. Акімова О. А. Університет як потенційне втілення універсальності у вищій освіті / О. А. Акімова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук.праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. – №2 (32) – С. 11–15.
2010 рік
 1. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: моногр. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
 2. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: моногр. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 220 с.
2009 рік
 1. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей – 2009. – 200 с.
 2. Згуровський М.З. та інші. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2009. – 200 с. – Бібліогр.: с. 127-
 3. Мельниченко А. А. Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології: моногр. / А. А. Мельниченко, А.М. Іщенко, О. А. Касаткіна, С. В. Мельниченко / за заг. ред. А.А. Мельниченка. – Київ: Освіта України, 2009. – 192 с.
 4. Мельниченко А. А. Трансформація ідеї університету як основи інноваційного розвитку: філософський та соціологічний аспекти / А. А. Мельниченко, О. А. Акімова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка»”, 2009. – № 2(26). – С.89 – 97. (особистий внесок: уточнила роль університетів як факторів інноваційного розвитку крізь призму соціологічних показників).
 5. Іщенко А.М., Касаткіна О.А., Мельниченко А.А. Соціологічні аспекти дослідження проблеми управління регіональним людським розвитком / А.М. Іщенко, О.А. Касаткіна, А.А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія. Політологія. Соціологія. Право, 2009. – №4. – С. 75-83.
2008 рік
 1. Касаткіна О. А. Освітня революція як одна з передумов розвитку суспільства знань / О. А. Касаткіна // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Соціологія. Політологія. Право: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. – № 1. – С.114-117.
2007 рік
 1. Мельниченко А. А. Гуманізація освіти як принцип формування екологічної свідомості / А. А. Мельниченко, О. А. Касаткіна, С. В. Савицька // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2007. – № 2 (20) – Ч. 2. – С. 114-117.
Google Scholar
Акімова Олена Андріївна
Staff Information
Stay in Touch