Балашов Дмитро Валерійович

Викладач

Посада

Викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Освіта

Бакалаврат

2007-2011 рр.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2011-2013 рр.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2016-2021 рр.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Дисципліни

Бакалаврат
 1. Бенчмаркінг в публічному управлінні
 2. Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 3. Брендинг і маркетинг територій (вибірковий освітній компонент, Ф-каталог – фаховий каталог)
 4. Ефективна презентація: дизайн і візуально-інформаційний аспект (вибірковий освітній компонент, ЗУ-каталог – загальноуніверситетський каталог)
 5. Presentation design (вибірковий освітній компонент, ЗУ-каталог – загальноуніверситетський каталог)

Сфера наукових інтересів

 1. Брендинг міст (city branding).
 2. Територіальний брендинг (place branding).
 3. Агенції міського розвитку.
 4. Кращі та успішні практики публічного управління.
 5. Аналітика, рейтинги та індекси.
 6. Управління закладами вищої освіти.
 7. Педагогіка вищої школи.
 8. Фасилітація.

Наукові профілі

Google Scholar
Research Gate
ORCID
Publons (Researcher ID)
Academia.edu
ELAKPI

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

MOOC
2019 – University Teaching – University of Hong Kong

University Teaching (2019)
Університет: University of Hong Kong
Тривалість: 6 тижнів (6 змістовних модулів):
1. Effective teaching in higher education. What are we looking for in university education? What kind of teaching engages us? Teaching and learning spaces. Student diversity in learning.
2. Effective teaching in higher education. Teaching and learning approaches. Factors that influence student learning. Seven principles of effective teaching.
3. Curriculum and instuctional design. Constructive alignment. Writing learning outcomes. Planning a lesson.
4. An instuctional toolbox. Problem-based learning. Audience response system. Think-pare-share. Teaching a large class. Flipped learning. Team-based learning. Experiental learning.
5. Effective assessment. Purposes and impact of assessment. Decisions framework for assessment design. Contexts of assessment (learners’ characteristics). Contexts of assessment (standart-based assessment and normal-based assessment). Groupwork assessment. Principles of good assessment practices.
6. Constructive and high-impact feedback.

2021 – Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) – НАДС, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) (2021)
Організатори:
– НАДС (Національне агентство України з питань державної служби);
– Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;
– Фонд Ганса Зайделя;
– DESPRO (Шцейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні»).
Структура курса:
Модуль 1. Сучасні підходи до оцінки результативності та якості публічного управління.
Модуль 2. Огляд сучасних стандартів управління якістю.
Модуль 3. Впровадження системи управління якістю в міністерстві, іншому органі центральної виконавчої влади.

2021 – Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах – Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, ГО «Вище»

Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах (2021)
Саксонський центр навчання та викладання у вищій школі (Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen), ГО «Вище», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Змістовні модулі:
Модуль 1. Зміцнення викладання на рівні курсу:
– роль якості викладання у внутрішній якості освіти;
– компетентнісне викладання, оцінювання та навчання;
– професійний стандарт викладача вищої школи;
– що таке силабус, і як його створити;
– партнерство зі студентами;
– що таке тьюторинг (приклад).
Модуль 2. Зміцнення викладання та лідерство на рівні програм:
– роль гаранта програми;
– розвиток програми та узгодження курсів в межах освітньої програм;
– взаємовідвідування, як метод підтримки та розвитку викладання.
Модуль 3. Зміцнення викладання, лідерство та організаційний розвиток на рівні університету:
– лідерство у впровадженні змін в університеті;
– управління змінами: визначення, етапи та практичні поради;
– управління змінами: визначення, етапи та практичні поради (продовження);
– діджиталізація, як драйвер змін. Приклад впровадження змін в німецькому університеті;
– розвиток викладачів на рівні університету: варіанти проєктів;
– міжуніверситетська співпраця з розвитку викладачів. Німецький досвід;
– приклад: розробка політики забезпечення якості в СумДУ.

Курси підвищення кваліфікації
2023 – Designing and Delivering Distance and Blended Teaching and Learning for Teaching Staff – Uppsala University (Sweden)

Designing and Delivering Distance and Blended Teaching and Learning for Teaching Staff in Ukraine
Course organizer: The Unit for Academic Teaching and Learning, Uppsala University, Sweden, and The Baltic University Programme
March 20 – June 16, 2023 (online and via Zoom)

Змістовні модулі:

 • Teaching and Learning Activities; communication, method and delivery
 • Formative assessment, groups and group work
 • Interactive Methods and Strategies
 • Difficulties to meet the requirements under existing conditions – Best practice discussion and peer examples
 • Assessment techniques
 • Feedback techniques
 • Good practice on utilizing interactive methods – the didactics of Social Sciences/Natural Sciences/Medical Sciences
 • Discussion cafe / participant requests (professional development, personal development, future development plans)
2023 – EMI Teaching subjects through English – The University of Sheffield (United Kingdom)

EMI Teaching subjects through English
ELTC – English Language Teaching Centre (The University of Sheffield, United Kingdom)
June – September, 2023 (ELTC Educational Platform and via Zoom)

Змістовні модулі:

1. 01 ES(A)P:

 • English language Teaching ad Learning purposes
 • Purposes of English
 • English of Specific Academic Purposes (ESAP)

2. Translanguaging:

 • Influence of English as a lingua franca on EMI
 • Defining translanguaging
 • Multilingual approaches
 • Perspectives of translanguaging
 • Practical activities

3. Content vs language:

 • Teaching subjects in another language
 • Immersion, CBI and CLIL
 • EMI
 • Reasons for adopting EMI
 • Possible strategies

4. Assessment:

 • Assessment meanings
 • Principles of assessment
 • Assessment types
 • Assessment in EMI
 • Assessment in EMI contexts
 • Evaluation

5. Implementation and motivation:

 • Who are the stakeholders?
 • Motivation
 • Student perspective and EMI
 • Implementation of EMI
2023 – EMI English in university teaching contexts – The University of Sheffield (United Kingdom)

EMI English in university teaching contexts
ELTC – English Language Teaching Centre (The University of Sheffield, United Kingdom)
June – September, 2023 (ELTC Educational Platform and via Zoom)

Змістовні модулі:

1. Lectures:

 • The challenges of giving lectures in English
 • Lecture types
 • Language (organizing phrases)
 • Language (examples and definitions)
 • Language (description analysis and evaluation)
 • Language (facts and figures)
 • Language (pronunciation)
 • Language (interactive techniques)

2. Tutorials and communication:

 • Defining tutorials
 • One-to-one tutorials
 • Asking questions
 • Effective communication in tutorials
 • Small groups
 • Small group work
 • Email communication (purpose structure)
 • Email communication (language and style)
 • Emails in university contexts
 • Effective emails

3. Feedback:

 • Types and purposes of feedback
 • Forms and functions of feedback
 • Benefits and principles of feedback
 • Interpreting and getting the most from feedback
 • Giving useful and effective feedback
 • Analysing feedback examples
 • Alternative feedback techniques

4. Research:

 • Structuring a research article 1 (literature review)
 • Structuring a research article 2 (introduction)
 • Structuring a research article 3 (analyzing article structure)
 • Analysing research in terms of its impact
 • Ways of promoting and publicising research
2022 – Digital Future: Blended Learning (у рамках міжнародного проєкта DigIn.Net 2 German-Ukrainian network of digital innovations) – Anhalt University of Applied Sciences (HSA, Germany) та 4 заклади вищої освіти України (КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДУ «Одеська політехніка», ТНПУ ім. Володимира Гнатюка)

Digital Future: Blended Learning (2022)
Anhalt University of Applied Sciences (Федеративна Республіка Німеччина), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Державний університет «Одеська політехніка», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Змістовні модулі:
Модуль 1. Методичні аспекти організації змішаного або дистанційного навчання:
– методичні аспекти організації змішаного або дистанційного навчання (міжнародний досвід);
– сервіси відеоконференцій;
– технології для підготовки наукових публікацій (LaTeX).
Модуль 2. Цифрові технології комунікації та співпраці:
– цифрові технології комунікації та співпраці;
– інтерактивні дошки;
– пакет хмарного програмного забезпечення та цифрових інструментів для комунікації та співпраці;
– створення персонального цифрового профілю;
– карти знань та мапи думок;
– інфографіка;
– цифрові інструменти для створення інтерактивних аркушів.
Модуль 3. Інструменти для створення цифрового освітнього контенту:
– цифрові інструменти для створення освітнього контенту;
– цифрові інструменти для створення навчальних відеоматеріалів;
– цифрові інструменти моніторингу якості освітнього процесу.

2022 – Use of formal education in the training of bachelors and masters: experience of the EU countries and Ukraine – International Educators and Scientists Foundation & Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego

Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського Союзу (2022)
International Educators and Scientists Foundation & Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego
Lublin, Poland

2021 – Online studying as latest form of modern education on the example of Google Meet and Google Classroom platforms – International Educators and Scientists Foundation & Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego

Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google Meet та Google Classroom (2021)
International Educators and Scientists Foundation & Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego
Lublin, Poland

2020 – Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі – Central European Academy Studies and Certification

Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі (2020)
Central European Academy Studies and Certification
Змістовні модулі:
1. Поняття фасилітації. Відмінність фасилітації від традиційної роботи з групами. Віхи розвитку та основні школи фасилітації. Навчики та компетентності фасилітатора у навчальних закладах. Емоційний зв’язко через залучення.
2. Основні методи фасилітації навчальних активностей. Дизайн навчальних подій та організація ефективної роботи. Спільна рефлексія та зворотній зв’язок від учасників/учасниць.
3. Мистецство створення навчальних просторів в онлайні. Найкращі світові практики. Як підготувати себе та цифровий простір. Огляд основних цифрових платформ. Адаптація навчальних продуктів та групових процесів до онлайн-формату.

Інші заходи та сертифікати
Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін Shkala (2020)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади/конкурсу
 • Відкрита університетська олімпіада з електронного урядування (оркомітет, наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/269 від 08.09.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/48 від 11.02.2020 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/163 від 25.04.2019 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/17 від 24.01.2019 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/124 від 27.03.2018 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/19 від 25.01.2018 року).
Експертна діяльність та практична робота

Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського
– координатор Офісу із профорієнтації «ФСП Creative Hub» (з вересня 2022 року);
– заступник декана факультета соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського зі зв’язків з громадськістю та інформаційної роботи (грудень 2021 року – серпень 2022 року);
– організація та проведення профорієнтаційних заходів зі шкільною молоддю;
– відповідальний факультету за профорієнтаційну роботу зі школярами (з 2018 року);
– адміністрування інформаційних ресурсів для вступників ФСП (в т.ч. Telegram-канал і Telegram-чат);
– візуально-інформаційний супровід вступної кампанії факультету соціології і права (з 2017 року);
– адміністрування та супровід офіційного сайту факультета (з 2015 року);
– спеціаліст із візуально-інформаційного супроводу (Лабораторія технічної естетики та дизайну ФСП) (2014 – 2017 рр.);
– член Відбіркової комісії факультету соціології і права (2015 рік);

Кафедра теорії та практики управління ФСП
– відповідальний кафедри за профорієнтаційну роботу (з 2018 року);
– адміністрування та супровід сайту кафедри (з 2018 року);
– моніторинг результатів вступної кампанії та профорієнтаційної активності закладів вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (із використанням інструментів бенчмаркінгу) (з 2018 року);

Відділ професійної орієнтації – Центр розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського
Листопад 2019 року – серпень 2023 року
– візуально-інформаційний супровід вступної кампанії КПІ ім. Ігоря Сікорського (дизайн інформаційних матеріалів та айдентики загальноуніверситетських профорієнтаційних заходів і проєктів тощо);
– розробка і дизайн «Каталога вступника до КПІ ім. Ігоря Сікорського (бакалаврат)»;
– розробка і дизайн «Каталога вступника до КПІ ім. Ігоря Сікорського (бакалаврат)»;
– розробка і дизайн «Кар’єрного путівника КПІ ім. Ігоря Сікорського»;
– загальноуніверситетський сайт з профорієнтації prof.kpi.ua;
– загальний візуальний стиль для зображень для постів у Telegram-каналах, шаблони презентацій, мапи тощо;
– проєктна діяльність (профорієнтаційні заходи, Ярмарка вакансій КПІ ім. Ігоря Сікорського, ТехноАртКПІ тощо;
– участь у формуванні, впровадженні та розвитку мережі заходів і проєктів «КПІ Вступник»;

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського
– заступник відповідального секретаря Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (липень 2019 року – квітень 2023 року);
– член Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (2016 – 2018 рр.);
– фахівець з візуальної комунікації Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (розробка дизайну декількох версій офіційного сайту та інформаційних матеріалів) (липень 2017 р. – квітень 2023 р.).

КПІ ім. Ігоря Сікорського
– розробник першого брендбука КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– член організаційного комітету загальноуніверситетських профорієнтаційних заходів (День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського КПІАбітFest, День вступника КПІ ім. Ігоря Сікорського тощо) (з грудня 2019 року);
– член організаційного комітету інженерного фестивалю «ТехноАртКПІ» (2019 – 2022 рр.);
– координатор робочої групи по розробці брендбуку КПІ ім. Ігоря Сікорського (Розпорядження №5/225 від 15.11.2019 р.) (з листопада 2019 року);– учасник робочої групи по розробці технічного забезпечення виставок, в яких бере участь КПІ ім. Ігоря Сікорського (Розпорядження №5/225 від 15.11.2019 р.) (з листопада 2019 року);
– учасник робочої групи КПІ ім. Ігоря Сікорського з удосконалення інформаційних ресурсів університета (з листопада 2021 року);
– розробка та впровадження пілотного проєкту системи навігації КПІ ім. Ігоря Сікорського (2017 – 2019 рр.).

Практична діяльність поза КПІ ім. Ігоря Сікорського
Практичний досвід у сфері дизайну більше 7 років (співпраця з приватними компаніями та неурядовими організаціями у сфері графічного та поліграфічний дизайна, візуально-інформаційного супроводу заходів, розробки айдентики, презентацій тощо)

Нагороди

1. Почесна грамота Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за плідну науково-педагогічну діяльність та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і науковців та з нагоди 125-річчя Університету (2023 рік)

2. Подяка за ініціативу та наполегливість, вагомий особистий внесок у профорієєнтаційну роботу, високий професіоналізм у підготовці кваліфікованих фахівців та підтримку іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського (2022 рік)

3. Подяка за вагомий вннесок у проведення профорієнтаційної робобти та підтримку іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського (2020 рік)

4. Подяка за чітку, організовану роботу та успішне виконання завдань з організації та проведення прийому до університету у 2021–2022 році (із занесенням в трудову книжку) (2022 рік).
5. Подяка за чітку, організовану роботу та успішне виконання завдань з організації та проведення прийому до університету у 2019–2020 році (із занесенням в трудову книжку) (2021 рік).
6. Подяка за чітку, організовану роботу та успішне виконання завдань з організації та проведення прийому до університету у 2018–2019 році (із занесенням в трудову книжку) (2019 рік).
7. Подяка за високий рівень проведення, професійну та об’єктивну рооту в організаційному комітеті ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіаду зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (2019 рік).
8. Подяка за чітку, організовану роботу та успішне виконання завдань з організації та проведення прийому до університету у 2017–2018 році (із занесенням в трудову книжку) (2018 рік).

Інша інформація

Активна участь в громадському та культурному житті університету та факультету: голова культурно-масового сектору Студентської ради та Профбюро студентів факультету протягом 5 років навчання (в тому числі Диплом за активну участь в громадському та культурному житті університету).

Активна участь у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук, в тому числі:

 • ІІ місце у секції історії (підсекція археології) на ІІІ (Всеукраїнському) етапі (тема: «Прикраси у поховальному костюмі городян Херсонесу», 11 клас);
 • І та ІІ місця на ІІ (міському) етапі у секціях історії (підсекція археології) (8-10 клас) та географії (11 клас);

Диплом за активну участь у І Всеукраїнській конференції юних археологів «Матеріальна культура давніх народів України», присвяченій 155-річчю від дня народження В.В. Хвойки.

Школа журналістики та PR в КПІ (за напрямком PR).

Переможець Кубку Студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського з боулінгу (2011 рік, у складі команди факультету).

Публікації

2021 рік
 1. Балашов Д. В. Зміни в державній політиці розвитку туризму та брендів міст під впливом пандемії COVID-19. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 27–31. URL: http://sup.fsp.kpi.ua/proc/article/view/248884
 2. Balashov D. Cultural heritage governance: global importance and role of the international organizations. International scientific and practical conference Public administration: European development strategies: Conference Proceedings, March 12-13th, 2019. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 60–63. DOI: 10.30525/978-9934-26-045-2-13.
2020 рік
 1. Балашов Д. В. 281 Публічне управління та адміністрування в КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер за показниками вступної кампанії другий рік поспіль (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом). Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи: матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 26–30.
2019 рік
 1. Balashov D. Kyiv as a city brand in international indices and rankings: coincidence or ineffective local government? International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 190–192. DOI: 10.30525/978-9934-588-11-2_64.
 2. Balashov D. City brand and city development: interconnection and current situation in Ukraine. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part I, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. 148–150. DOI: 10.30525/978-9934-571-89-3_51.
 3. Балашов Д. В. Передумови ефективного впровадження бренду міста в Україні: державно-управлінський аспектІнвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 134–137. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.134
 4. Балашов Д. В. Бренд міста в контексті розробки стратегіїї туристичної галузі міста. Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019.
 5. Балашов Д. В. Бренд міста у системі національного брендингу: погляд крізь призму публічного управління. Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. С. 11–12.
 6. Балашов Д. В. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування: результати вступної кампанії 2018 року в Україні (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом). Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 41–47.
 7. Балашов Д. В. Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського – лідер за показниками вступної кампанії 2018 року за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (вступ на освітній рівень бакалавра за широким конкурсом). Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 60–64.
2018 рік
 1. Балашов Д. В. Вплив територіальної громади на процес формування бренда міста шляхом онлайн-взаємодії. Industry 4.0: Людина і суспільство у вирі трансформацій: матеріали ХХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки» (19-20 квітня 2018 р. м. Київ). Київ; Одеса: Типографiя «Айс Принт», 2018. С. 92–93.
2017 рік
 1. Balashov D. Formation and development factors of city brand. Public Policy and Economic Development, 2016. №9 (13). 121–130.
2016 рік
 1. Балашов Д. В. Необхідність розробки та впровадження концепції брендингу міста для забезпечення його сталого розвитку. Держава та глобальні соціальні зміни: 25 років української незалежності: матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.). Київ; Одеса: Типографія «Айс Принт», 2016. С. 156–157.
2012 рік
 1. Балашов Д. В. Администрирование процессов создания и эффективного управления городом как брендом. Феномен системної кризи сьогодення в інтерпретаціях сучасної гуманістики: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки ФСП». Київ: НТУУ «КПІ», 2012. С. 205–206.
2011 рік
 1. Балашов Д. В. Имидж как управленческий инструмент формирования пространств культуры города. Сучасні проблеми управління: перспективні ідеї та технології: Матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція. Київ: НТУУ «КПІ», 2011. С. 86–87.
2010 рік
 1. Балашов Д. В. Проблема реализации научного потенциала молодых специалистов как причина миграционных проццессов в Украине. Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. з соціології (м. Київ, 28-29 жовтня 2010 р.). Київ, НТУУ «КПІ», 2010. С. 125–127.
 2. Балашов Д. В. СМИ как механизм влияния на молодёжь. Вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх: XIII науково-практична конференція студентів та аспірантів ВНЗ міста Києва «Дні науки ФСП». Київ: НТУУ «КПІ», 2010.
2009 рік
 1. Балашов Д. В. Перспективи розвитку соціальної реклами в Україні. Дні науки ФСП: XII науково-практична конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП». Київ: НТУУ «КПІ», 2009.
 2. Балашов Д. В. Малий бізнес: політичний вплив і державна підтримка. ні науки ФСП: XII науково-практична конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП». Київ: НТУУ «КПІ», 2009.
 3. Балашов Д. В. Студенческое самоуправление как инструмент PR. Сучасні проблеми управління: Матеріали V Міжнародна науково-практична конференція. Київ: НТУУ «КПІ», 2009.  С. 260–261.
2008 рік
 1. Херсонес: античні витоки та культурні реалії в сучасній Україні. Діалектика новаторства та спадкоємства як запорука успішного інноваційного розвитку: XI науково-практична конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП». Київ: НТУУ «КПІ», 2008.
Google Scholar
Балашов Дмитро Валерійович
Stay in Touch