Іваницька Ольга Михайлівна

Доктор наук з державного управління, професор

Посада

Професор

Вчене звання

Професор (2012 р.)

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління (2006 р.)
Тема дисертації: «Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні»

Переглянути CV (eng)

Освіта

Вища освіта 1

1974-1979 рр.
Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (м. Київ)
Економічний факультет
Спеціальність «Економічна кібернетика»

Магістратура (вища освіта 2)

1993-1994 рр.
Інститут державного управління та самоврядування при Кабінеті міністрів України (м. Київ)
Факультет державного управління економікою
Спеціальність «Державне управління»

Аспірантура

1984-1988 рр.
Український інститут сільського господарства ім. А. Д. Шліхтера (м. Київ)
Спеціальність 08.00.03 «Економіка галузей народного господарства (сільське господарство)»
Захист дисертації на тему: «Удосконалення госпрозрахункових відносин сільськогосподарських та інженерно-технічних ланок РАПО» (1991 р.)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Докторантура

2000-2003 рр.
Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність 25.00.02 «Економіка галузей народного господарства (сільське господарство)»
Захист дисертації на тему: «Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні» (2006 р.)
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Дисципліни

Бакалаврат

Державний маркетинг

Магістратура

Механізми та технології публічного управління та адміністрування
Механізми та технології публічного управління та адміністрування (курсова робота)
Управління публічними фінансами
Стратегічне управління та ризик-менеджмент

Аспірантура

Фінанси та бюджетування в державному секторі (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

 1. Фінанси.
 2. Державні фінанси.
 3. Маркетинг.
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

 1. Технічний університет м. Кошице (м. Кошице, Словаччина), сертифікат про стажування №234/2017 від 20.05.2017 р., «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід», 15.05.2017–20.05.2017.
 2. The IV International Scientific and Practical Conference “Scientific Horizon in the Context of Social Crises”, held on September 16-18, 2020, Tokyo, Japan; certificate, 12 hours of remote participation.
 3. Стажування у Великій Британії, США, Словаччині тощо.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Участь в атестації наукових кадрів
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 (Національна академія державного управління при Президентові України);
 • член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.03 при Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).
Відповідальний виконавець наукової теми
 • Формування системи управління фіскальними ризиками в Україні: теорія, методологія, практика (номер державної реєстрації – 0118U000285, 2018–2020 рр.)
Участь у роботі редакційної колегії наукового видання
 • член редколегії журналу «Право та державне управління»
Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах
 • проєкт «Дослідження системи оцінки рівня інтернаціоналізації науково-дослідних установ» (Договір Д/0201.01/0306.01/59/2020 від 23.12.2020 р.)
Робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади/конкурсу
 • Відкрита університетська олімпіада з електронного урядування (оркомітет, наказ №НОН/95/2021 від 26.04.2021 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/269 від 08.09.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/48 від 11.02.2020 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електронне урядування» (оркомітет, наказ №1/52 від 11.02.2020 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/163 від 25.04.2019 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/17 від 24.01.2019 року);
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/124 від 27.03.2018 року);
 • І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (оркомітет, наказ №1/19 від 25.01.2018 року).
Експертна діяльність та практична робота
 • представництво Світового банку в Україні (участь в організації «круглих» столів);
 • робота в системі Міністерства фінансів України;
 • діяльність наукового співробітника;
 • участь у виконанні проєктів Європейської Комісії;
 • робота в маркетинговому підрозділі Уманського вітамінного заводу (ПАТ «Вітаміни»),
  на засадах сумісництва (2004)
 • член експертної комісії МОН України.
Нагороди
 • Подяка Міського Голови
 • Почесна Грамота Міського голови

Навчально-методичні праці

 1. Olga Ivanytska, Natalya Tkachova, Olena Butnyk. Globalization of management and administration in the field of educational services: distance education Глобалізація управління та адміністрування в сфері освітніх послуг: дистанційна освіта//Management and administration in the field of services: selected examples. Editors: Tadeusz Pokusa, Tetyana Nestorenko. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-14-6; pp. 347, illus., tabs., bibls. (на укр.).
 2. Управління державними фінансами: фіскальні правила, ризики, міжнародні стандарти: Монографія / за ред. Т.І.Єфименко; ДННУ « Акад.фін.управління». К., 2019. 496 с. пар.
 3. Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика: Монографія / за ред. Т.І.Єфименко; ДННУ « Акад.фін.управління». К., 2018. 496 с. – (пар.3.1, 3.2 у співавторстві, співавтор – Т.В.Кощук. С.94-121). (3.1. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків. 3.2. Урахування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду у практиці управління фіскальними ризиками в Україні), особистий внесок.
 4. Державні фінанси України: розвиток та управління змінами: Монографія / за ред. Т.І.Єфименко; ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2017. – пар. 11.2 (у співавторстві), 11.3
 5. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : О. М. Іваницька, А. А. Мельниченко, C. А. Чукут, Ю. О. Бриль. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 45 с.

Деякі публікації

2022 рік
 1. O. Ivanytska, T. Manuilova, K. Kolesnikova, M. Slobodianiuk and Y. Norchuk, “Modeling the Information Security System Under the Impact of COVID-19,” 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2022, pp. 356-359, doi: 10.1109/ACIT54803.2022.9913155 Scopus
 2. Li Pan, O. Ivanytska. The entropy approach in the system of assessing the state of economic security of the country. Економіка та держава. 2022. №9. С.51-56. (англ.) DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.9.51. (Пань Лі, Іваницька О.М. Ентропійний підхід в системі оцінки стану економічної безпеки країни).
 3. Іваницька О.М., Олейнікова Л. Г. Кощук Т.В. Організаційні засади автоматичного обміну інформацією в податкових цілях за стандартом CRS. //Фінанси України. 2022. №6. С.54-69. https://doi.org/10.33763/finukr2022.06.054.
 4. Іваницька О.М., Gao Xiaojin. Значення освітньої та наукової дипломатії в побудові системи міжнародних відносин. Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції «Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення» (м. Київ, 11 травня 2022 року).
2021 рік
 1. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Формування умов для аналізу BEPS // Фінанси України. 2021. №11. С. 88-102.
 2. Іваницька О. М., Ткачова Н. М., Казанська О. О. Маркетинг в публічному управлінні: стратегія національного бренду // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р., pp. 445-452. DOI: 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II
 3. Ткачова Н. М., Іваницька О. М., Казанська О. О. Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг // Публічне управління та інновації. Міжнародний форум 20-21 травня 2021. Тези доповідей – Львів: Растр-7, 2021. – 100 с. , с.57-59. ISBN 978-617-7997-45-9.
 4. Іваницька О.М., Кощук Т.В. Методологічні проблеми аналізу розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS). Фінанси України. 2021. №6. С. 55-71. https://doi.org/10.33763/finukr2021.06.055
 5. Іваницька О.М., Боднар Є.І. Державна політика запобігання BEPS: можливі наслідки для підприємств IT-сфери. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали ІX Міжнародної заочної науково-практичної конференції 24 листопада 2021 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя : КПУ, 2021. 420 c. С. 64-67.
 6. Іваницька О.М. Ефективне державне управління в інтересах стійкого розвитку: ключові міжнародні критерії та виміри. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі» (18-19 листопада 2021 р., м. Київ) / Укладачі: А. А. Мельниченко, Я.Ю. Цимбаленко, О. А. Акімова, Д. В. Балашов, О. І. Криворот. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 335 с. – С. 52-55. http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/12/spu2021.pdf
 7. Ткачова Н.М., Іваницька О.М., Казанська О.О. Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг // Публічне управління та інновації. Міжнародний форум 20-21 травня 2021. Тези доповідей – Львів: Растр-7, 2021. – 100 с. , с.57-59. ISBN 978-617-7997-45-9.
2020 рік
 1. Kotlyarevsky, Ya.V., Melnychenko, A.A., Ivanytska, O.M., Semenyuk, E.P., Knjazev, S.I., Melnikov, O.V. New Economy: Evolution of Forms and Research Methodology //Nauka innov. 2020, 16(1):16-32. https://doi.org/10.15407/scin16.01.016 Web of Science
 2. Іваницька О.М. Фінансово-інституційні механізми забезпечення реалізації антикорупційної політики. Фінанси України. 2020. №12. С.7-20.
 3. Іваницька О. М., Кощук Т.В. Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19. Фінанси України. 2020. №7. С.47-61.
 4. Іваницька О.М. До питань методології управління фіскальними ризиками. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 206 с. С. 163-165.
 5. Іваницька О.М. До питань методології управління фіскальними ризиками. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 206 с. С. 163-165.
 6. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Заходи фіскальної політики в умовах кризи, спричиненої пандемією COVID-19/Global Economic Trends: New Opportunities аnd Threats: International Scientific Conference (November 20 th, 2020. Le Mans, France). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. 136 pages. C.113-115.
 7. Іваницька О.М., Ткачова Н.М., Казанська О.О. Державне управління освітою в умовах глобальних соціальних криз/ Scientific Collection «InterConf», (29): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in the Context of Social Crises» (September 16- 18, 2020) in Tokyo, Japan. Kyiv: SPC InterConf, 2020. 138 p.- C. 57-61.
2019 рік
 1. Іваницька О. М. Аналіз підходів до управління фіскальними ризиками в контексті світового досвіду/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2019. — №9. — C. 64-80.
 2. Іваницька О.М. Інформаційне суспільство та соціальні виклики //Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління: управління в умовах цифрових трансформацій». К., 21-22 листопада 2019 р., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
 3. Іваницька О.М. Управління фіскальними ризиками в контексті досягнення Цілей сталого розвитку // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 25 жовт. 2019 р. [Електр. видання] / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпрo : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 362 с. – С.114-116.
2018 рік
 1. Іваницька О. М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками / О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2018. — №11. — C. 39-53.
 2. Іваницька О. М. Фінансове забезпечення системи охорони здоров’я в Україні / О.М.Іваницька, Н.Федорова // Фінанси України. — 2018. — №10. — C. 70-81.
 3. Іваницька О. М. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків/ О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2018. — №6. — C. 45-57.
 4. Іваницька О. М. Форми земельних відносин та їх державне регулювання в Україні / О.М.Іваницька, Р.Г.Головін // Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». — 2018. — №2. 
 5. Іvanitskaya O.M. Directions for provision of public bodies’ transparency and accountability in conditions of participative democracy development /O.M.Ivanitskaya // Public management: collection. – 2018. – №1 (11). – January 2018. — Kyiv: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. — 342 р. —Р.145-154.
 6. Іваницька О.М. Напрями забезпечення прозорості та підзвітності влади в умовах розвитку демократії участі/ О.М.Іваницька // Публічне урядування. – 2018. – №1 (11). – C.132-141.
 7. Іваницька О.М. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків / О.М. Іваницька, Т.В.Кощук. — // Фінанси України. — 2018. — № 6. — C. 45-57.
 8. Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика: Монографія / за ред. Т.І.Єфименко. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2018. – 496 с. (пар.3.1, 3.2 у співавторстві, співавтор – Т.В.Кощук. С.94-121).
 9. Іваницька О.М., Кощук Т.В. Удосконалення стратегії управління фіскальними ризиками в Україні. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року. К.: «Прінт Сервіс», 2018. С.82-85.
 10. Іваницька О.М. / О.М.Іваницька, М.П.Висоцька //Міжнародній науково-практичній конференції (ІХ) «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», НАУ, м. Київ,18 квітня 2018 року. С. 33-35.
 11. Іваницька О.М. Державне управління сталим розвитком країни: парадокси та виклики // Матеріали ХХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки» (19-20 квітня 2018 р. м. Київ) / Укладачі: А.А. Мельниченко, О.А. Акімова, Н.С. Волицький. – Київ; Одеса: Типографiя «Айс Принт» – 163 с. С.95-96.
 12. Іваницька О.М. Забезпечення прозорості та підзвітності державних корпорацій // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19-20 квітня 2018 р. / за заг. Ред. В.П.Садкового. — Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2018. – 278 с. – С. 252-253.
 13. Іваницька О. М. Корпоративна соціальна відповідальність в системі забезпечення інноваційного розвитку держави // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня 2018 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: ―Ексклюзив-Систем, 2018. – 293 с. — С.141-142.
 14. Іваницька О. Підвищення рівня суспільної довіри до державного сектора/ О. Іваницька // Незалежний аудитор. — 2018. — №1-2 . — http://n-auditor.com.ua/uk/zhurnal/zhurnal-pdf/product/view/20/98.html
2017 рік
 1. Іваницька О. Державний маркетинг як продукт взаємодії маркетингу та публічного управління / О.Іваницька //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky – Кошице, Словакія – ISSN 1338-9432. – 2017. – Volume – №5А. – Р. 64-66.
 2. Іваницька О.М. Державний маркетинг: витоки / О.М.Іваницька, О.В.Іваницький // Стратегія розвитку України. – 2017. – №2. – С. 25-28.
 3. Іваницька О.М. Соціокомунікативні аспекти становлення державного маркетингу в умовах впровадження моделі нового державного управління / О.М.Іваницька, Т.Д.Польська //Публічне урядування. —2017. — №2 (7). — С. 137-147.
 4. Іваницька О.М. Сучасні підходи до забезпечення прозорості фінансової діяльності державних інституцій /О.М.Іваницька //Стратегія розвитку України. – 2017. – №2. – С. 40-44.
 5. Іваницька О. Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ /О.Іваницька, А.Панченко, Г.Панченко //Педагогічний процес: Теорія і практика. — 2017. — №2. — С.107-113.
 6. Іваницька О.М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України/ О.М.Іваницька, Т.В.Кощук // Фінанси України. — 2017. — №5. — С.24-38.
 7. Іваницька О.М. Управління фіскальними ризиками, повязаними з діяльністю державних підприємств в Україні / О.Іваницька, Т.Кощук // Фінанси України. — 2017. — №2. — С.64-80.
 8. Державні фінанси України: розвиток та управління змінами: Монографія / за ред. Т.І.Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2017 (пар. 11.2 (у співавторстві), 11.3 (1,2 д.а.)).
2016 рік
 1. Розвиток фінансів державного сектору економіки України / В. П. Кудряшов, О. М. Іваницька, Р. Л. Балакін та ін. ; за ред. О. М. Іваницької, В. П. Кудряшова. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2016. – 239 с. (електронне видання) (ISBN 978-617-7509-01-0; Ум. друк. арк. 19,5).
 2. Іваницька О.М. Державний маркетинг: складні кроки становлення в Україні / О.М.Іваницька // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovation of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovation in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Euro integration. Current Issues of Legal Science and Practice.- Chernihiv: CNUT, 2016. – 382 p. – P.142-144.
 3. Іваницька О. Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США/ О.Іваницька, С.Редько, А.Панченко. — Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). — 2016. — Випуск № 3-4 (48-49). — С. 71-74.
 4. Іваницька О. Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: Психолого-управлінський аспект/ О.Іваницька, С.Редько, А.Панченко. — Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). — 2016. — Випуск № 1-2 (46-47). — С. 90-94.
 5. Іваницька О.М. Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти/ О.М.Іваницька, А.Г.Панченко, С.І.Редько // Освітологія/ Oświatologia. – 2016. – № 5. – С.94-99.
 6. Іваницька О.М. Принципи управління діяльністю державних підприємств / О.М. Іваницька // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – №1. – С.27-30.
 7. Розвиток фінансів державного сектору економіки України: Монографія / В. П. Кудряшов, О. М. Іваницька, Р. Л. Балакін та ін. ; за ред. О. М. Іваницької, В. П. Кудряшова. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2016. – 239 с. (електронне видання) (ISBN 978-617-7509-01-0; Ум. друк. арк. 19,5) (розділ 5 (1,5 д.а.).
 8. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст / за ред. Т. І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління». 2016. – 496 с. (ISBN 978-966-2380-98-9 ; Ум. друк. арк. 28,83), (пар. 1., висновки до розділу 3).
 9. Місцеве самоврядування: словник-довідник : навч. посібн. /[уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.М. Іваницька, О.В. Червякова, А.Є. Шевченко, О.В. Михайловська, Б.Н. Гечбаія]. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 182 с.
2015 рік
 1. Іваницька О. М. Європейські принципи управління фінансами державних корпорацій/ О.М.Іваницька //Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. (24 квітня 2015 року) – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – 326 с. — С.47-49.
 2. Іваницька О. М. Роль СОТ в регулюванні світової торгівлі товарами та послугами // Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / С.В.Сіденко, О.М.Іваницька, О.В.Кузнєцов [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф.С.В.Сіденко. — К. : НАУ, 2015. — 468 с.
 3. Іваницька О. Соціальна відповідальність корпорацій і нефінансова звітність: врахування стандартів GRI в Україні / О.М.Иваницька, К.Ю.Цицик //Світовий досвід теорії та практики публічного управління [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління/ за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. –232 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9).— С. 73-86.
 4. Іваницька О. М. Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом / Ольга Іваницька, Алла Панченко // Освітологія /Oświatologia. – 2015. – вип.ІУ. – С.65-70.
 5. Іваницька О. М. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С. С. Гасанов, О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2015. – №12 (241). – С. 48-62.
 6. Іваницька О. М. Регулювання процесів запровадження соціальної відповідальності бізнесу: досвід розвинених країн та уроки для України/ О.М.Іваницька, О.В.Іваницький // Стратегія розвитку України. – 2015. – №2. – С.23-28.
 7. Іваницька О.М. Соціальна відповідальність корпорацій і нефінансова звітність: врахування стандартів GRI в Україні / О.М.Иваницька, К.Ю.Цицик //Світовий досвід теорії та практики публічного управління [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління/ за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог :ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. –232 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9). – С. 73-86.
 8. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С.С. Гасанов, О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінансова глобалізація і євроінтеграція: Монографія / за ред. О.Г. Білоруса, Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – С. 316-331 (1,0 д.а.).
 9. Удосконалення управління державними фінансами і реформування податкової системи/ За ред. Т.І. Єфименко: Монографія. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2015. – 446 с. (Сучасні підходи до управління фінансами підприємств державного сектору країн ЄС: уроки для України (3.1); Напрями забезпечення стабілізації фінансів державних корпорацій в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС (3.3) особ.внесок пар 3.1 , с. 208-225, пар.3.3, висновки, с.241-262).
 10. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнєцов [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф. С.В.Сіденко. – К.: НАУ, 2015. – 468 с.
2014 рік
 1. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: Монографія. — У 2-х томах. — К.: Вид-во НДФІ АФУ, 2014. (Управління фінансами державних нефінансових корпорацій: міжнародний досвід і можливості його застосування в Україні) пар. 5.3. (с.455-457), 6.2-6.4 (сс.. 472-506), висновки до розділу 6 (с.510-511).
2013 рік
 1. Іваницька О.М. Вплив траншів МВФ на економіку України / О.М. Іваницька, Г.Ю.Невгад, І.М. Балкова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.14.
 2. Іваницька О.М. Діяльнісь небанківських кредитно-фінансових установ в Україні / О.М. Іваницька, М.В. Гуц // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.28.
 3. Іваницька О.М. Заощадження населення як джерело розвитку інноваційної діяльності на мікрорівні / О.М. Іваницька, В.Г. Борсук, В.В. Яковенко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.18.
 4. Іваницька О.М. Фінансові обмеження розвитку малого підприємництва в Україні/ О.М. Іваницька, Л.О. Паламарчук, Ю.Е. Шваюк // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.22.
2012 рік
 1. Іваницька О.М. Блоки країн «економічного зростання» та їх чинники росту / О.М. Іваницька // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів — Переяслав-Хмельницький, 2012. — вип.. 18/3. — С. 406-409.
 2. Іваницька О.М. Про Концепцію удосконалення функціонування біржової торгівлі цінними паперами // Наукові праці НДФІ. — 2012. — №1 – С.86-94.
 3. Іваницька О.М. та ін. Фінансовий сектор України в системі забезпечення інноваційного економічного зростання  // Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3-х т. / За заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ «Академія фінансового управління». — К., 2012. — Т.1. — 894 с. — С.317-418.
 4. Іваницька О.М. Формування мереж соціального бізнесу/ О.М.Іваницька, І.П.Лопушинський. // Аналітика та влада. — 2012. — №3.— С.88-95.
 5. Иваницкая О.М. Проблемы субъектов внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере Украины /О.М.Иваницкая, В.В. Тихонович // Проблемы эффективного управления государством: Материалы межд.науч.конф. — Тбилиси, 2012. — С.91-93.
Google Scholar
Іваницька Ольга Михайлівна
Staff Information
Stay in Touch