,

Громадське обговорення (ОНП PhD)

Запрошуємо ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та електронне урядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти та долучитися до її громадського обговорення. Гарант освітньої програми – д. держ. упр., проф. Чукут С. А. Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Переглянути проєкт освітньо-наукової програми

Пропозиції та зауваження можна надсилати до 28.11.2021 року включно на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.