Blog

[:ua]Громадське обговорення (ОПП магістратура 2021)[:]

[:ua]

Запрошуємо ознайомитися із новою редакцією освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та електронне урядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти та долучитися до її громадського обговорення.

Гарант освітньої програми – д. держ. упр., проф. Ткачова Н. М. Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Переглянути проєкт освітньо-професійної програми (набір 2021 року)

Пропозиції та зауваження можна надсилати до 15.12.2020 року включно на електронну пошту кафедри kafedra_tpu@ukr.net.

[:]