Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»

[:ua]

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас на ювілейну Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми управління: УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ».

До участі у конференції запрошуються практики, науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто цікавиться теорією та практикою управління.

Дата проведення: 21-22 листопада 2019 року.
Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського (на базі факультету соціології і права).

Тематика конференції

Секція 1

Трансформація публічного управління в сучасній Україні в умовах формування цифрового суспільства
Голова секції: д-р наук з держ. управління, професор, Чукут С.А.
Секретар секції: Семенова К.С.

Секція 2

Політичні трансформації та конфлікти світ-системи модерну: історична макросоціологія І. Валерстайна.
Голова секції: д-р соціол.наук, професор, Кутуєв П.В.
Секретар секції: канд.політ.наук Багінський А.В.

Секція 3

Реалізація стратегічного підходу в системі управління сталим розвитком інформаційного суспільства.
Голова секції: д-р наук з держ. управління, проф. Іваницька О.М.
Секретар секції: канд. наук з держ. управління Карпунець А.С.

Секція 4

Правові засади забезпечення цифровізації економіки.
Голова секції: канд.юр.наук., доцент Бевз С.І.
Секретар секції: викладач кафедри Шевченко А.М.

Публікація матеріалів конференції

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Для участі у конференції необхідно до 11 листопада 2019 року включно за електронною адресою mpm.from.kpi@gmail.com надіслати одночасно:

 • заявку на участь у конференції (зразок в інформаційному листі);
 • тези доповіді (вимоги до оформлення і зразок в інформаційному листі);
 • відскановану рецензію наукового керівника (для студентів і курсантів).

Розмір організаційного внеску становить:

 • для учасників конференції (громадяни України): 252 грн;
 • для студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського: 204 грн;
 • для зарубіжних учасників – 15 євро.

Організаційний внесок включає: вартість програмних матеріалів та збірку матеріалів конференції.

Орієнтовний план роботи конференції

21 листопада 2019 року

09:00–09:30 – Реєстрація учасників
09:30–12:30 – Пленарні доповіді
12:30–13:00 – Кава-брейк
13:00–16:30 – Робота секцій

Переглянути інформаційний лист конфренції Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління»[:en]

Dear colleagues!

We invite you to the anniversary X International scientific-practical conference “Modern problems of management: MANAGEMENT IN DIGITAL TRANSFORMATION”.

Practitioners, academics, faculty, graduate students, students are invited to participate in the conference – all who are interested in management theory and practice.

Date: November 21-22, 2019.
Venue:  Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (based on the Faculty of Sociology and Law).

Publication of conference materials
According to the results of the conference, a collection of materials will be published.
To participate in the conference, please send an e-mail to mpm.from.kpi@gmail.com by November 4, 2019 at the same time:

 • application for participation in the conference (sample in the newsletter);
 • abstracts of the report (requirements for design and sample in the information sheet);
 • scanned review of the supervisor (for students and cadets).
  The amount of the organizational contribution is:
 • for conference participants (citizens of Ukraine): 252 UAH;
 • for students and graduate students of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute: 204 UAH;
  for foreign participants – 15 euros.
  Organizational contributions include: cost of program materials and conference materials.
[:]